Divās daudzdzīvokļu mājās ierīkos attālināti nolasāmos ūdens patēriņa skaitītājus

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” noslēgusi līgumus par attālināti nolasāmo ūdens patēriņa skaitītāju ierīkošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūras ielā 3 un Lielajā prospektā 38.

Lēmumu par šādu skaitītāju ierīkošanu ūdens patēriņa starpību mazināšanai dzīvokļu īpašnieki pieņēmuši, atzīmējot savu piekrišanu mājas apsaimniekotāja veiktajā aptaujā.

Konkursā par rādījumu attālinātās nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu, kā arī par skaitītāju rādījumu nolasīšanas pakalpojuma sniegšanu uzvarējis  SIA “RK Birojs”, kas dzīvojamā ēkā Jūras ielā 3 ierīkos 143 ūdens skaitītājus ar rādījumu attālināto nolasīšanas sistēmu, bet dzīvojamā mājā Lielais prospekts 38 ierīkos 51 ūdens patēriņa skaitītāju ar rādījumu attālināto nolasīšanas sistēmu.

Šobrīd ūdens patēriņa datu attālinātā nolasīšanas sistēma darbojās jau 26 pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” apsaimniekotajās mājās, kurās ūdens skaitītāju rādījumi ar radionolasīšanas sistēmu tiek vienlaicīgi nolasīti visos dzīvokļos, tādejādi izslēdzot cilvēcisko kļūdu faktoru.

Līdz šim pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” praksē pierādījies, ka ēkās, kurās ierīkota šāda ūdens patēriņa uzskaites sistēma, starpība starp ēkas kopējā ūdens patēriņa uzskaites mēraparāta un dzīvokļos ierīkoto ūdens skaitītāju rādījumiem ir samazinājusies līdz minimumam.