Remontēs daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas

Pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi”, atbilstoši pārvaldīto māju dzīvokļu īpašnieku pieņemtajiem lēmumiem, šomēnes uzsākusi pretendentu atlasi kosmētisko remontu īstenošanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās.

Līdz vasaras būvdarbu sezonai plānots veikt remontdarbus šādās daudzdzīvokļu mājās:

Sarkanmuižas dambis 22 – 4. kāpņu telpa;

Sarkanmuižas dambis 18 –  5. kāpņu telpa;

Ozola iela 2 – 4. kāpņu telpa;

Kuldīgas iela 23 – 5. kāpņu telpa;

Lidotāju iela 21 – 3. kāpņu telpa;

Lidotāju iela 15 – 1. kāpņu telpa;

Ozolu iela 4 – 4. kāpņu telpa;

Lielais prospekts 26 – 4. kāpņu telpa.

Ņemot vērā katras dzīvojamās mājas kāpņu telpas tehnisko stāvokli, remontdarbu laikā tiks atjaunota apdare sienām, griestiem, betona grīdām, kā arī pakāpieni. Papildus tam tiks veikti arī citi uzlabojumi – labotas kāpņu margu metāla konstrukcijas un atjaunotas koka uzlikas, bet ēku pirmo stāvu kāpņu laidos ierīkotas papildus margas. Kāpņu telpās tiks sakārtota arī elektroinstalācija un pirmajos stāvos veikta energoefektīvu gaismekļu uzstādīšana ar kustības sensoru.

Šogad remontu uzsākšanu var aizkavēt valstī izsludinātā ārkārtas situācija, tādēļ darbus plānots veikt, ievērojot epidemiloģiskās drošības pasākumus, un tikai tajās kāpņu telpās, kuru iedzīvotāji tam 100% būs apliecinājuši savu piekrišanu.

Kas jādara, lai arī citās mājās plānotu kāpņu telpas remontu

Nenoliedzami, ka kāpņu telpa, kas jau gadiem nav piedzīvojusi remontu un ir netīkama skatam,  rada pirmo iespaidu par dzīvojamās mājas vidi. Lai varētu sakārtot īpašumu un īstenot kāpņu telpu kosmētisko remontu, jāņem vērā vairāki priekšnoteikumi. Tā kā kāpņu telpa ir daļa no kopīpašuma, tad par mājas uzkrāto līdzekļu izlietošanu, kaut vai vienas kāpņu telpas remonta īstenošanai, ir nepieciešama arī to dzīvokļu īpašnieku piekrišana, kuri dzīvo citās kāpņu telpās. Dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem lēmumu “PAR” kāpņu telpas remonta īstenošanu. Lēmumā “PAR” nobalso vairāk kā puse (50% + 1) mājas dzīvokļu īpašnieku.

Daudzdzīvokļu māju remontdarbi tiek plānoti jau iepriekšējā gadā Ministru Kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā. Katru gadu līdz 15. oktobrim dzīvokļu īpašnieki tiek informēti par nākošajam gadam aprēķināto kopīpašuma daļas pārvaldīšanas maksu un par turpmākajos gados plānotajiem remontdarbiem. Dzīvokļu īpašniekiem ne vēlāk kā sešu nedēļu laikā, kopš paziņojumā norādītās dienas, ir tiesības paust savu viedokli par pārvaldnieka sagatavotā darbu plāna apstiprināšanu un rosināt tajā izmaiņas.  Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāns stājas spēkā ar nākamā gada 1. janvāri.