Labiekārtos dzīvojamās mājas J. Poruka ielā 13 iekšpagalmu

Plānojot pilsētas labiekārtošanas darbus, šopavasar iecerēta iekšpagalma pārbūve starp daudzdzīvokļu mājām J. Poruka ielā 13 un J. Poruka ielā 11. 

Dzīvojamo māju iekšpagalmā ar Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu paredzēts izbūvēt betona bruģakmens seguma gājēju ietves, auto stāvvietas un brauktuvi, kā arī atjaunot jau esošo asfaltbetona segumu. Papildus tiks izbūvēta arī lietusūdens kanalizācijas sistēma, uzstādīti 9 jauni LED apgaismojumi, izvietots atpūtas soliņš, kā arī sakārtota zaļā zona – sakopti krūmi un koku vainagi, kā arī izveidots zāliens.

Plānots, ka iekšpagalma labiekārtošanas darbi tiks uzsākti martā un pabeigti līdz jūnijam.

Iekšpagalma labiekārtošanu veiks būvuzņēmējs SIA “CTB”. 

Atgādinām, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikt šādas aktivitātes:

50 % apmērā no kopējām izmaksām:

  • būvprojekta izstrāde;
  • autoruzraudzības veikšana – ar nosacījumu, ka izmaksas summa nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
  • brauktuves, stāvlaukuma jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana

75% apmērā no kopējām izmaksām:

  • apgaismojuma jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana;
  • piesaistītā zemesgabala labiekārtojums (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana)

80 % apmērā no kopējām izmaksām:

  • ietvju jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana;
  • brauktuves, ietves, stāvlaukuma esošā seguma remonts.