Pašvaldība piešķīrusi līdzfinansējumu iekšpagalma labiekārtojumam J. Poruka ielā 13

Ventspils pilsētas dome piešķīrusi līdzfinansējumu 27 855,75 EUR jeb 55% no kopējām projekta izmaksām dzīvojamās mājas J. Poruka ielā 13 iekšpagalma labiekārtojumam.

Dzīvojamās mājas iekšpagalmā paredzēts veikt šādus labiekārtošanas darbus:

brauktuves un 15 autostāvvietu pārbūvi, izbūvējot betona bruģakmens segumu;

lietusūdens savākšanas notekas izbūvi;

gājēju celiņu izbūvi uz mājas ieejas mezgliem;

LED apgaismojuma izbūvi;

atpūtas soliņu izvietošanu;

zaļās zonas sakārtošanu un zāliena izveidi.

Būvdarbi tiks uzsākti pavasarī, sākoties būvdarbu sezonai.

Iekšpagalma labiekārtošanu veiks būvuzņēmējs SIA “CTB”. 

Atgādinām, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikt šādas aktivitātes:

50 % apmērā no kopējām izmaksām:

  • būvprojekta izstrāde;
  • autoruzraudzības veikšana – ar nosacījumu, ka izmaksas summa nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
  • brauktuves, stāvlaukuma jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana

75% apmērā no kopējām izmaksām:

  • apgaismojuma jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana;
  • piesaistītā zemesgabala labiekārtojums (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana)

80 % apmērā no kopējām izmaksām:

  • ietvju jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana;
  • brauktuves, ietves, stāvlaukuma esošā seguma remonts.