Uzsākta topošā daudzfunkcionālā pakalpojumu centra pamatu plātnes betonēšana

Šonedēļ Kuldīgas ielā 138, kur norit daudzfunkcionālā pakalpojumu centra būvniecība, uzsākta pamatu plātnes betonēšana.

Atbilstoši būvprojektam vairāk nekā 18 metru dziļumā izbūvēti 45 urbpāļi uz kuriem tiks balstīta monolīta dzelzsbetona plātne tālākai ēkas konstrukciju būvniecībai.

Pēc izbūvēto pāļu slogošanas šomēnes apbūves laukumā veikta arī ģeotekstila ieklāšana un smilts piebēršana, kā arī grunts ūdens nosūknēšana.

Jaunais objekts, līdzīgi kā Pārventas bibliotēka, būs mikrorajona kultūras un sabiedriskais centrs, kas pildīs sabiedrības izglītības, informācijas un kultūras funkcijas. Jaunajā ēkā paredzētas plašas telpas gan bibliotēkai, gan arī dažādu pasākumu norisei. Papildus bibliotēkas pamatpakalpojumiem centrs piedāvās dažādus izstāžu un koncertu ciklus, interešu klubus, kā arī jaunus pakalpojumus, kas saistīti ar tradicionālā dzīvesveida un savdabības saglabāšanu tādās jomās kā ventiņu valoda, folklora, latviskā dzīvesziņa, seno arodu prasmes, literatūra un rakstniecība, kultūras un dabas mantojuma saglabāšana.

Būvdarbi tiek īstenoti projekta “Daudzfunkcionālā pakalpojumu centra izveide Gāliņciemā” Nr.5.5.1.0/19/I/001 ietvaros. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 2 851 509,43 EUR, tai skaitā, attiecināmās izmaksas 2 806 193 EUR. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 2 385 264,05 EUR jeb 85% no attiecināmajām izmaksām, valsts budžeta dotācija 84 185,79 EUR jeb 3% no attiecināmajām izmaksām un Ventspils pilsētas pašvaldības finansējums 336 743,16 EUR jeb 12% no attiecināmajām izmaksām.

Projektu īsteno pašvaldības iestāde “Ventspils bibliotēka” sadarbībā ar pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”.