Dzīvojamās mājas Peldu ielā 5 pagalmā ierīkos veloturētājus

Ventspils pilsētas dome šā gada 7.decembrī pieņēma lēmumu piešķirt līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Peldu ielā 5 pagalma labiekārtojuma projektam.

Saskaņā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieku ieceri, pagalmā papildus plānots uzstādīt jaunus veloturētājus. Lai īstenotu šo ieceri, pašvaldība piešķirs 302 eiro jeb 50% no kopējām apliecinājuma kartes izstrādes izmaksām, kas veido 605 eiro.

Lēmums par finanšu līdzekļu piešķiršanu pieņemts, pamatojoties uz dzīvojamās mājas pārvaldnieka – pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” – iesniegumu.

Pagalms – mājas vizītkarte

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Peldu ielā 5 iekšpagalms ir pirmais, kurā ar pašvaldības finansiālo atbalstu 2014.gadā tika realizēti piegulošā zemes gabala labiekārtošanas un rekonstrukcijas darbi,  nomainot novecojušo betona flīžu segumu pret bruģakmens segumu, izbūvējot lietusūdens novadīšanas sistēmu, kā arī veicot apzaļumošanu un izvietojot atpūtus soliņu un veloturētājus.

Kā pateicību par izrādīto iniciatīvu pilsētvides uzlabošanā, dzīvojamās mājas Peldu ielā 5 iedzīvotājiem Ventspils domes pārstāvji dāvanā pasniedza divus lauku kļavas šķirnes Carnival stādus, kas 2014.gada oktobrī tika iestādīti labiekārtotajā pagalmā.

Peldu ielas 5 nama pagalma rekonstrukcija kopumā izmaksāja 61,7 tūkstošus eiro, taču, pašvaldībai sedzot 50% izmaksu, mājas īpašnieku izdevumi sasniedza 30,8 tūkstošus eiro.

Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma sistēma daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamajamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai  ir spēkā kopš 2012. gada 8. jūnija.