Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apkures sistēmas pārbaude

Pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” trešdien, 8.maijā, organizēs apkures sistēmas pārbaudi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Aleksandra ielā 17, lai varētu veikt alokatoru ierīkošanu.

Apkures sistēmas (radiatoru tehniskā stāvokļa novērtējums) pārbaude dzīvokļos tiks veikta no plkst. 18.00 līdz plkst. 21.00.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un atsaucīgiem, nodrošinot  iespēju pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” speciālistiem veikt radiatoru pārbaudi savos dzīvokļos!

Uzziņai!

Alokators ir siltuma maksas sadalītājs – tā ir elektroniska ierīce, kas ar divu sensoru palīdzību reģistrē, kāda un cik ilgi ir bijusi radiatora temperatūra, kā arī kāda un cik ilgi ir bijusi temperatūras starpība starp radiatoru un apsildāmo telpu no mēneša pirmā līdz pēdējam datumam.

Šo informāciju alokators pārveido patēriņa vienībās, kas kalpo par pamatu apkures izmaksu aprēķinam. Visa uzskaite iegūst fizikālu jēgu mēneša beigās, kad ir apkopoti visu siltuma maksas sadalītāju – alokatoru rādījumi un ir zināms, cik māja patērējusi siltumenerģiju kopumā.

Pēc noteikta aprēķina veikšanas, katram dzīvokļa īpašniekam tiek izrakstīts rēķins, atbilstoši  siltumenerģijas patēriņam dzīvoklī.

Alokators neizmaina ne sildķermeņa siltuma atdevi, ne dzīvokļa siltuma noturību. Tas ļauj ekonomēt un maksāt par reāli patērēto siltumenerģiju.