Lielajā prospektā 19 mainīs ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadus

Pirmdien, 20.maijā, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Lielais prospekts 19 uzsākta ūdensapgādes un kanaliācijas stāvvadu nomaiņa 3.kāpņu telpā.

Remontdarbus veiks SIA “CIRTNIS”. 

Tālrunis saziņai jautājumu vai neskaidrību gadījumā –  26602509.

Tā kā stāvvadu nomaiņa ir viens no sarežģītākajiem remontiem, jo tā nav tikai ēkas iekšējo komunikāciju nomaiņa, bet arī individuāls darbs ar katru dzīvokļa īpašnieku, lai vienotos par piekļuvi stāvvadu šahtām, aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un atsaucīgiem!

Atgādinām, ka, atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likumam, mājas iedzīvotājiem nepieciešamības gadījumā ir jānodrošina obligāta piekļuve stāvvadu šahtām.

Dzīvokļa īpašuma likumā noteikts, ka dzīvokļa īpašniekam ir pienākums nodrošināt iespēju dzīvokļu īpašnieku kopības vai pārvaldnieka pilnvarotiem speciālistiem veikt dzīvokļa īpašumā darbības, kas nepieciešamas ar dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistītu komunikāciju, būvkonstrukciju un citu elementu ierīkošanu to normālai funkcionēšanai.