Attālināti nolasāmo ūdens patēriņa skaitītāju priekšrocības

No ūdens skaitītāju kvalitātes, precizitātes klases ir atkarīgs, kādā apjomā veidojas mājas kopējā ūdens patēriņa starpība, un cik daudz iedzīvotājiem par to ir jāmaksā.

Tā kā šobrīd dzīvojamās mājās tiek lietoti dažādu precizitātes klašu ūdens skaitītāji, līdz ar to nav iespējams precīzi noteikt ūdens patēriņa daudzumu, kā rezultātā rādījumi nesakrīt un veidojas ūdens patēriņa starpība starp individuālajiem skaitītājiem un mājas kopējo ūdens patēriņa uzskaites mēraparātu.

Lai dzīvojamā mājā pēc iespējas maksimāli novērstu ūdens patēriņa starpību veidošanos, būtu vēlams visos dzīvokļu īpašumos ierīkot vienādas klases skaitītājus, proti, jaunākās paaudzes skaitītājus, kurus nav iespējams nedz magnētiski, nedz mehāniski ietekmēt un, kurus var aprīkot ar attālinātu rādījumu nolasīšanas sistēmu.

Tā kā ar šādu sistēmu dati par ūdens patēriņu tiek saņemti no katra dzīvokļa, tad nepastāv iespējamība, ka kāds ar tiem varētu manipulēt. Pat tad, ja kāds mēģinātu tos ietekmēt, datu reģistra grafikā būtu redzams, kurā dienā un kurā laikā konkrētā dzīvoklī notikusi iejaukšanās skaitītāja darbībā.

Pie tam jaunās paaudzes ūdens skaitītāju pluss ir iespēja attālināti ne tikai nolasīt to rādītājus, bet arī konstatēt nelielas, pastāvīgas ūdens noplūdes konkrētā vietā, piemēram nehermētisku savienojumu, ko bieži vien iedzīvotāji pat nepiefiksē, jo atrast ir diezgan pagrūti.

Vēl viena priekšrocība ir tā, ka visi rādījumi par ūdens patēriņu tiek fiksēti vienlaicīgi un automātiski, tādejādi izslēdzot kļūdas iespējamību, nododot neprecīzu rādījumu. Turklāt iedzīvotājiem pašiem katru mēnesi nav jānodod ūdens skaitītāja rādījumi, jo tie tiek nolasīti datorizētās attālinātās sistēmas ietvaros un nodoti ūdenspagādes pakalpojuma sniedzējam.

Kārtību, kādā dzīvokļu īpašnieki norēķinās par dzīvojamai mājai sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem, nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.1013.

Lēmumu par ūdens patēriņa starpību novēršanu, vienādu ūdens skaitītāju ierīkošanu visos dzīvokļu īpašumos un ūdens skaitītāju attālinātās nolasīšanas sistēmas ierīkošanu pieņem dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē vai dzīvokļu īpašnieku aptaujā.

Lai atvieglotu iedzīvotājiem iespēju norēķināties par attālināti nolasāmo ūdens patēriņa skaitītāju ierīkošanu, pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” piedāvā to veikt pakāpeniski, sadalot maksājumu uz laika periodu līdz vienam gadam.