Ar pašvaldības atbalstu labiekārtos dzīvojamās mājas Inženieru ielā 97 pagalmu

Piektdien, 12.jūlijā, Ventspils pilsētas dome nolēma piešķirt līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Inženieru ielā 97 pagalma labiekārtošanai.

Saskaņā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieku ieceri, pie mājas ieejas mezgliem plānots izbūvēt bruģakmens laukumiņus, izvietojot tur sešus velosipēdu turētājus.

Lai īstenotu šo ieceri, pašvaldība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalma labiekārtojumam piešķirs 3373,28 EUR, kas ir 76% no apliecinājuma kartes izstrādes kopējām izmaksām.

Lēmums par finanšu līdzekļu piešķiršanu pieņemts, pamatojoties uz dzīvojamās mājas pārvaldnieka – pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” – iesniegumu.

UZZIŅAI

Pašvaldības līdzfinansējumam var pieteikt šādas aktivitātes:

✅  ietvju izbūve, pārbūve vai atjaunošana;

 brauktuves, auto stāvlaukuma izbūve, pārbūve vai atjaunošana;

 brauktuves, ietves, auto stāvlaukuma esošā seguma remonts ;

✅ apgaismojuma izbūve, pārbūve vai atjaunošana;

 cits piesaistītā zemesgabala labiekārtojums (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana).

Kā arī:

 būvprojekta izstrāde;
 būvuzraudzība; 
 autoruzraudzība.