Ventas kreisajā krastā uz laiku pārtraukta karstā ūdens padeve

Saistībā ar šovasar jaunizbūvēto siltumtīklu pieslēgšanu maģistrālajai siltumtrasei un uzņēmuma “Ventspils siltums” plānotajiem remontdarbiem katlumājā Brīvības ielā 38  šonedēļ Ventas kreisajā krastā nebūs karstā ūdens padeve.

Siltumenerģijas piegādi klientiem plānots atjaunot 30.augustā plkst. 8.00.

Vēršam uzmanību!

Lai nejauši nenotecinātu auksto ūdeni kā karsto, kura patēriņu uzskaitīs ūdens skaitītājs, iedzīvotājiem ieteicams uz laiku aizgriezt karstā ūdens padeves vārstu.