Kopsapulces “Ventspils nekustamie īpašumi” pārvaldītajās daudzdzīvokļu ēkās

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” šonedēļ organizēs divu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopsapulces. Tajās aicināti piedalīties šādu māju iedzīvotāji:

Marijas iela 6 – trešdien, 2.oktobrī, plkst.18.00 pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” Ekspluatācijas daļā, Užavas ielā 8.

Kopsapulcē izskatāmie jautājumi: ieņēmumu – izdevumu atskaite, norēķini par komunālajiem pakalpojumiem, plānotie remontdarbi.

Jūras iela 47 – ceturtdien, 3.oktobrī, plkst.18.00 pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” Ekspluatācijas daļā, Užavas ielā 8.

Kopsapulcē izskatāmie jautājumi: ieņēmumu – izdevumu atskaite, dzīvojamās mājas atjaunošanas iespējas.

Lai kopsapulcē pieņemtu lēmumu, nepieciešams PAR nobalsot 50%+1 balss dzīvokļu īpašniekiem. Reģistrējoties kopsapulcē, jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti (ja cita persona pārstāv īpašnieku, tad nepieciešama pilnvara). Savukārt, ja mainījies dzīvokļa īpašnieks, tad jāuzrāda arī īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti.

Kopsapulcē aicināti piedalīties visi mājas iedzīvotāji, taču jāņem  vērā, ka balsojumā, saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu, drīkst piedalīties tikai dzīvokļu īpašnieki.

Papildus informācijai lūdzam vērsties „Ventspils nekustamie īpašumi” Ekspluatācijas daļā  vai zvanīt pa tālruni 63629551.