Tiek uzsākta apkures sezona

Ņemot vērā laika apstākļus,  pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” pirmdien, 30.septembrī, sāks pieslēgt apkuri savā pārvaldībā esošajām nedzīvojamām ēkām, bet otrdien, 1.oktobrī, apkuri pieslēgs visām nerenovētām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām.

Savukārt siltinātām mājām apkuri plānots pieslēgt nedaudz vēlāk, vadoties pēc laika apstākļiem.

Gadījumā, ja kādas mājas iedzīvotāji vēlas pieslēgt apkuri vēlāk nekā plānots, tad dzīvokļu īpašnieku kopība var lemt par apkures sezonas uzsākšanas vēlamo laiku, informējot par to mājas apsaimniekotāju.

Ja pēc apkures padeves radiatori dzīvoklī nesilst vai silst tikai daļa no tiem, tad par to nekavējoties ir jāziņo mājas pārvaldniekam pa tālruni  63622588 vai ēkas iekšējās apkures sistēmas apkalpotājam SIA „Cirtnis” pa tālruni 26602509.

Lai drēgnajās rudens dienās mājoklī būtu komfortabli, ēku siltummezgli ļauj regulēt siltuma padevi apkures sistēmā atbilstoši āra gaisa temperatūrai, kā arī nepieļaujot telpu pārkurināšanu. Āra gaisa temperatūrai paaugstinoties vai pazeminoties, siltummezgls izslēdzas vai ieslēdzas automātiski. Tas nozīmē, ka ar minimālu siltumenerģijas patēriņu ir iespējams nodrošināt dzīvokļos komforta prasībām atbilstošu temperatūru. Līdz ar to iedzīvotājiem nevajadzētu satraukties, ka dienas laikā, paaugstinoties gaisa temperatūrai, radiatori var būt vēsi.