Ūdens skaitītāju rādījumu pārbaudes

Pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” šonedēļ organizēs ūdens skaitītāju rādījumu pārbaudes daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kur starpība starp  iedzīvotāju deklarētajiem ūdens patēriņa rādījumiem un mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumiem ir lielāka par 20 %.

Ūdens skaitītāju rādījumu pārbaudes tiks veiktas:

Lidotāju iela 20 –  otrdien, 15.oktobrī, no plkst. 18.00 līdz plkst. 20.00.  

Brīvības iela 21 – trešdien, 16.oktobrī no plkst. 18.00 līdz plkst. 20.00.  Ūdens skaitītāju rādījumu parbaudes tiks veiktas dzīvojamās mājas 1.- 3. kāpņu telpu dzīvokļos.

Brīvības iela 21 – ceturtdien, 17.oktobrī no plkst. 18.00 līdz plkst. 20.00.  Ūdens skaitītāju rādījumu parbaudes tiks veiktas dzīvojamās mājas 4.- 6. kāpņu telpu dzīvokļos.

Pārbaudes veiks pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” un pašvaldības SIA „ŪDEKA” darbinieki. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un atsaucīgiem, nodrošinot  iespēju veikt ūdens skaitītāju rādījumu pārbaudi savos dzīvokļos!

Atgādinām!

Par ūdens patēriņa starpības sadales kritērijiem un piemērojamo metodiku iedzīvotāji ir lēmuši mājas kopsapulcē, atrunājot to pakalpojumu līgumā, ko visas dzīvojamās mājas iedzīvotāju vārdā ar pakalpojumu sniedzējiem ir noslēgusi mājas īpašnieku pilnvarotā persona/mājas pārvaldnieks.

Patēriņa starpība, kas rodas starp mājas kopējā aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem un iedzīvotāju deklarētajiem patēriņa rādījumiem, primāri tiek sadalīta tiem dzīvokļu īpašniekiem / īrniekiem:

  • kuru dzīvokļos nav uzstādīti skaitītāji;
  • kuri liedz piekļuvi veikt individuālā skaitītāja pārbaudi;
  • kuru skaitītāji ir bojāti, nav noplombēti, plombējums ir bojāts, skaitītāji nav verificēti;
  • kuri nav iesnieguši skaitītāju rādījumus trīs mēnešus pēc kārtas.

Ja šādu dzīvokļu mājā nav, tad ūdens patēriņa starpība tiek sadalīta proporcionāli dzīvokļu skaitam.