Atgādinājums par norēķiniem

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” vērš uzmanību, ka  7. janvārī klientiem uz e-pastiem automātiski nosūtītais paziņojums ar atgādinājumu par rēķinu apmaksu nav jāņem vērā, jo tas radies sistēmas kļūdas dēļ. Aktuālo informāciju par norēķiniem klienti saņems šī mēneša rēķinā.

Atgādinām, ka ir veiktas izmaiņas pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” rēķinu apmaksāšanas kārtībā AS Swedbank internetbankā, jo vairs nav pieejams bankas definētais maksājums īres un apsaimniekošanas maksai. Līdz ar to rēķina apmaksai klientiem ir jāizvēlas viena no piedāvātajām iespējām:  E – rēķins vai arī klienta definētais maksājums, kur jānorāda šāds norēķina konta numurs LV47HABA0001402060076

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām klientus sazināties ar pašvaldības  SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” grāmatvedību pa tālruni 636 29561 vai e-pastu norekini.vni@ventspils.lv