Iedzīvotāji aicināti ziņot par vēja radītiem postījumiem

Naktī uz 13. martu spēcīgais vējš, sagāžot kokus, nodarījis postījumus pilsētvidē.

Tā kā šobrīd tiek apzināti vēja nodarītie postījumi, līdz ar to arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji aicināti pievērst uzmanību gan ēku siltinātajām fasādēm, jumtiem, balkoniem, notekcaurulēm, gan āra apgaismojumam, novērtējot vai nav redzamu bojājumu.

Par konstatētajiem vēja radītiem postījumiem pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu ēkās iedzīvotāji aicināti ziņot, zvanot mājas apsaimniekotājam pa tālruni 63622588 (darba laikā).