Par kāpņu telpas remontu lemj dzīvokļu īpašnieku vairākums

Pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi”, atbilstoši pārvaldīto māju dzīvokļu īpašnieku pieņemtajiem lēmumiem, šogad aktīvi uzsākusi remontdarbu sezonu, organizējot kosmētiskos remontus vairāku dzīvojamo māju kāpņu telpās.

Šobrīd kosmētiskais remonts pabeigts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Lielais prospekts 40 – 1.kāpņu telpā,  Lielais prospekts 26 – 3.kāpņu telpā un Ozolu iela 4 – 3.kāpņu telpā, kur  remontdarbus veica SIA “A Celtne”.

Noslēgumam tuvojas remontdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Sarkanmuižas dambis 18 – 4.kāpņu telpā un Sarkanmuižas dambis 20 – 1.kāpņu telpā, kur remontu veic SIA “Pretpils”.

Atkarībā no katras dzīvojamās mājas kāpņu telpas tehniskā stāvokļa, remontdarbu laikā izlīdzinātas un krāsotas sienu virsmas, griesti, betona grīdas, kā arī pakāpieni, bet kāpņu laukumu un vējtvera grīdas izklātas ar flīzēm. Papildus tam veikti arī citi uzlabojumi – nomainītas vējtvera durvis, labotas kāpņu margu metāla konstrukcijas un atjaunotas koka uzlikas, bet ēku pirmo stāvu kāpņu laidos ierīkotas papildus margas. Kāpņu telpās sakārtota arī elektroinstalācija un pirmajos stāvos veikta energoefektīvu gaismekļu uzstādīšana ar kustības sensoru.

Šomēnes remontdarbi uzsākti vēl vienā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā – Inženieru ielā 99, kur kosmētisko remontu 1.kāpņu telpā  un 2.kāpņu telpā veic SIA “Marbella RN Group”. Šajās kāpņu telpās remonts tiks veikts no 1.stāva līdz 9.stāvam un 1.stāva gaiteņa jeb lifta priekšlaukumā. Pārējo gaiteņu remontu šajās kāpņu telpās iecerēts īstenot pēc tam, kad tiks izremontētas visas četras kāpņu telpas.

Neskatoties uz pašreiz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatības ierobežošanu, kad daudzi uzņēmumi uz laiku ir ierobežojuši vai pārtraukuši savu darbību, būvniekiem uzsāktie remontdarbi tomēr ir jāturpina, tāpēc māju iedzīvotāji aicināti izturēties ar sapratni.

Taču, ņemot vērā pašreizējo situāciju, uz laiku atlikta kosmētiskā remonta uzsākšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  Sarkanmuižas dambis 22 – 3.kāpņu telpā.  Šajā objektā būvuzņēmējs remontdarbus plāno uzsākt pēc ārkārtas situācijas atcelšanas.

Informācijai. Kas jādara, lai uzsāktu dzīvojamās mājas kāpņu telpas remontu:

  • Dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem lēmumu “PAR” kāpņu telpas remonta īstenošanu. Lēmumā “PAR” nobalso vairāk kā puse (50% + 1) mājas dzīvokļu īpašnieku. Tā kā kāpņu telpa ir daļa no kopīpašuma, tad par uzkrāto līdzekļu izlietošanu kaut vienas kāpņu telpas remonta īstenošanai ir nepieciešama arī pārējo dzīvokļu īpašnieku piekrišana, kuri dzīvo citās kāpņu telpās.
  • Mājas apsaimniekotājs sagatavo kāpņu telpas remontdarbu izmaksu tāmi un nodod to dzīvokļu īpašnieku kopībai izskatīšanai un saskaņošanai.
  • Pēc saskaņojuma saņemšanas mājas apsaimniekotājs veic cenu aptaujas procedūru, lai izvēlētos remontdarbu veicēju. 
FOTO: Lielais prospekts 26 – 3.kāpņu telpa pirms remonta uzsākšanas 
FOTO: Lielais prospekts 26 – 3.kāpņu telpa pēc remonta pabeigšanas