Ūdens skaitītāju rādījumus ārkārtas situācijā varēs nodot tikai elektroniski vai telefoniski

Lai samazinātu vecāka gadagājuma iedzīvotāju inficēšanās risku ar Covid-19 un novērstu iespējamos mājas karantīnas pārkāpumus, šodien, 21. aprīļa sēdē Ministru kabinets apstiprināja izmaiņas ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošanas kārtībā, kas paredz, ka ārkārtējās situācijas laikā tiek atcelta ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošana papīra formātā. Tādejādi tiks arī samazināts inficēšanās risks darbiniekiem, kuri apstrādā papīra veidā iesniegtos skaitītāju rādījumus.

 Gadījumā, ja kāda iemesla dēļ dzīvokļa īpašnieks nevarēs nodot ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus elektroniski vai telefoniski, viņam ūdens patēriņu aprēķinās, ņemot vērā konkrētā dzīvokļa vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem (izņemot tos, kuros piemērota ūdens patēriņa starpības sadale starp atsevišķiem dzīvokļu īpašniekiem).

✅ Tāpat arī paredzēts, ka ūdens patēriņa skaitītājus, kuru verificēšanas termiņš ir beidzies pirms valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas, būs jāverificē trīs mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas. Tas nozīmē, ka ārkārtējās situācijas laikā tiek ņemti vērā iedzīvotāju deklarētie ūdens skaitītāju rādījumi un netiek aprēķināta ūdens patēriņa starpība.

Plašāk par izmaiņām iespējams lasīt šeit