Kā piepildīt sapni par savu mazdārziņu pilsētā

Mazdārziņi kļūst atkal iecienīti, jo cilvēki, kuru dzīvesvieta ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, arī vēlas nodarboties ar dārzkopību, puķu audzēšanu vai tāpat vien atpūsties vasaras sezonā. Šis būs stāsts par to, kā iegūt savu mazdārziņu, ja esi pilsētnieks.

Mazdārziņi pilsētā

Ir trīs varianti, kā tikt pie sava mazdārziņa. Pirmais, ja jau pašam ir savs īpašums ar zemesgabalu, kurā ierīkot mazdārziņu, otrais – interesēties pašvaldībā par nomājamām mazdārziņu teritorijām, bet trešais variants – sameklēt uzņēmumu, kas piedāvā iznomāt mazdārziņu. Tiek slēgts līgums, jaunais saimnieks tiek iepazīstināts ar mazdārziņa nomas noteikumiem, kā arī savām tiesībām.

Ventspils pilsētā iespējams arī nomāt pašvaldībai piederošus zemesgabalus mazdārziņa ierīkošanai. Ar to iznomāšanu nodarbojas pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”.

Pašvaldības zemes nomas cena ir 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 eiro gadā. Parasti nomas līgums par zemesgabala lietošanu tiek slēgts uz 10 gadiem, bet maksimālais nomas termiņš ir 30 gadi. Turklāt zemesgabalus Ventspilī ir iespējams arī atsavināt izsoles ceļā, vēršoties pilsētas domē ar iesniegumu.

Saskaņā ar pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.18 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ar grozījumiem”, Ventspilī mazdārziņus drīkst ierīkot Dārzkopības sabiedrību teritorijās, kuru atļautais izmantošanas veids ir sezonāla rakstura dārza māju apbūve.

Lai uzzinātu informāciju par piedāvājumā esošajiem brīvajiem zemes gabaliem mazdārziņu ierīkošanai, iedzīvotāji var interesēties pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” 5. kabinetā, Užavas ielā 8, pie Nekustamo īpašumu ekonomistes vai arī pa tālruni 63629552.

Mazdārziņu ierīkošana

Lai arī pieprasījums pēc zemes mazdārziņu ierīkošanai ar katru gadu pieaug, tomēr nav mazsvarīgs arī jautājums par dārzu kopšanu un uzturēšanu. Ar ko sākt, ierīkojot mazdārziņu, kādi būtu piemērotākie augi iesācējiem un kam jāpievērš lielākā uzmanība – par to vairāk var uzzināt “Tavs Dārzs” publikācijā