Kas jāzina par radiatoru nomaiņu dzīvoklī

Ja vasaras sezonā plānots dzīvoklī veikt radiatoru nomaiņu, tad dzīvokļa īpašniekam vai īrniekam ir jāvēršas pie mājas apsaimniekotāja – pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” ar iesniegumu veicamo darbu saskaņošanai.

Lai nomainītu radiatorus būs nepieciešama arī sertificēta siltumapgādes projektēšanas speciālista izstrādāta un apliecināta tehniskā skice, kurā jābūt norādītiem jauno radiatoru tehniskajiem parametriem un jaudas apreķiniem, kā arī pieslēguma shēmai.

Tehniskās dokumentācijas izstrāde garantē ne tikai pareizu sildķermeņu nomaiņu, lai tie neietekmētu turpmāku mājas apkures sistēmas funkcionēšanu, bet arī ļauj veikt precīzāku aprēķinu, lai siltumenerģijas ekonomija būtu lielāka.

Lai veiktu radiatoru nomaiņu ir jāievēro nosacījumi:

Radiatoru nomaiņas laiks jāsaskaņo ar dzīvojamās mājas iekšējo siltumtīklu apkalpojošo uzņēmumu SIA „Cirtnis”, uzrādot saskaņoto skici. Tālrunis saziņai 26602509.

Jāsastāda pieņemšanas nodošanas akts, pieaicinot pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” ekspluatācijas daļas pārstāvi. Kontaktālrunis 63622588.

Nav pieļaujama radiatoru nomaiņa apkures sezonas laikā!

Iesniegumu un sertificēta speciālista apliecinātu radiatoru nomaiņas skici saskaņošanai var  sūtīt uz e-pastu: klientiem.vni@ventspils.lv