Saņemts atzinums dzīvojamās mājas P.Stradiņa ielā 11 energoefektivitātes paaugstināšanai

Pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” pirmdien, 15. jūnijā, saņēma AS „Attīstības finanšu institūcijas ALTUM” atzinumu par būvdarbu piegādātāju atlasi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas P.Stradiņa ielā 11 atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai.

Būvdarbu iepirkumā „Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā P.Stradiņa ielā 11, Ventspilī” šā gada 2. aprīlī Ventspils pilsētas domes Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par uzvarētāju atzīt SIA „A Celtne”.

Dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta ietvaros paredzēts veikt ēkas norobežojošo konstrukciju siltumizolēšanu, kā arī jumta seguma nomaiņu, kāpņu telpu kosmētisko remontu un apkures sistēmas renovāciju.

Pašreizējais ēkas energoefektivitātes rādītājs apkurei gadā ir 142 kWh/m2, bet pēc projekta īstenošanas energoefektivitātes rādītājs apkurei plānots 59 kWh/m2. Līdz ar to siltumenerģijas ietaupījums uz apkuri gadā būs 58 %.

Lai uzsāktu ēkas energoefektivitātes projekta īstenošanu, pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” tuvākajā laikā iesniegs ALTUM granta pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai. Saskaņā ar darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķi ,,Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās mājās”, granta iespējamais maksimālais attiecināmo izmaksu procentuālais apmērs no energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas izmaksām veido 50%.