Aktualitātes par lielgabarīta atkritumu nodošanu

Saistībā ar Lidotāju un Talsu ielu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekškvartālā izbūvētajiem pazemes atkritumu konteineriem, iepriekšējais atkritumu savākšanas laukums Lidotāju ielā 15 tiks demontēts, ierīkojot tur zālāju.

Līdz ar to lielgabarīta atkritumu novietošana iepriekšejā vietā, kā arī pie jaunizbūvētajiem atkritumu konteineriem vairs nav iespējama, tāpēc turpmāk to savākšana un izvešana tiks organizēta reizi nedēļā – piektdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00. 

Šim nolūkam autostāvvietā Lidotāju ielā 17a (blakus atkritumu konteineriem) tiks izvietota auto piekabe. 

Savukārt, ja ir nepieciešamība no nevajadzīgām lielgabarīta izmēra mantām (mēbelēm) atbrīvoties ātrāk nekā norādītajā dienā, tad lūgums iedzīvotājiem par to izvešanu parūpēties pašiem, nogādājot atkritumu nodošanas laukumos Jēkaba ielā 47 vai Siguldas ielā 8a.

Vēršam uzmanību, ka plānveidīgi organizējot atkritumu savākšanu un izvešanu no no pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” apsaimniekoto dzīvojamo māju teritorijām, lielgabarīta atkritumus norādītajās vietās drīkst novietot tikai noteiktajās dienās.

Par lielgabarīta atkritumiem uzskatāmas mēbeles, matrači, sadzīves tehnika u.c., kurus to izmēru dēļ nav iespējams un nedrīkst ievietot sadzīves atkritumu konteineros.

Aicinām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus izturēties ar sapratni un ievērot lielgabarīta atkritumu nodošanas kārtību!

Plašāk ar lielgabarīta atkritumu nodošanas/savākšanas grafikiem pie pārējām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām iespējams iepazīties šeit