Iedzīvotāju interese par attālināti nolasāmiem ūdens skaitītājiem palielinās

Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Sarkanmuižas dambī 21, ko apsaimnieko pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi”, uzsākta attālināti nolasāmo ūdens patēriņa skaitītāju ierīkošana.

Lēmumu par šādu skaitītāju ierīkošanu ūdens patēriņa starpību mazināšanai dzīvokļu īpašnieki pieņēmuši, atzīmējot savu piekrišanu mājas apsaimniekotāja veiktajā aptaujā jau pagājušajā gadā.

Dzīvojamā ēka Sarkanmuižas dambī 21 ir viena no lielākajām dzīvojamām mājām Ventspilī ar 146 dzīvokļu īpašumiem. Kopumā tajā tiks ierīkoti gandrīz 600 ūdens skaitītāji ar rādījumu attālināto nolasīšanas sistēmu. Savukārt datu pārraidi nodrošinās četras bezvadu antenas.

Konkursā par ūdens patēriņa skaitītāju un to rādījumu attālinātās nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu, kā arī par skaitītāju nolasīšanas pakalpojuma sniegšanu uzvarējusi SIA “RK Birojs”.

Ūdens patēriņa datu attālinātā nolasīšanas sistēma šobrīd darbojas jau 25 pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” apsaimniekotajās mājās, kurās ūdens skaitītāju rādījumi ar radionolasīšanas sistēmu tiek vienlaicīgi nolasīti visos dzīvokļos, tādejādi izslēdzot cilvēcisko kļūdu faktoru. Līdz šim pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” praksē pierādījies, ka ēkās, kurās ierīkota šāda ūdens patēriņa uzskaites sistēma, starpība starp ēkas kopējā ūdens patēriņa uzskaites mēraparāta un dzīvokļos ierīkoto ūdens skaitītāju rādījumiem ir samazinājusies līdz minimumam.

Attālināti nolasāmiem ūdens patēriņa skaitītājiem ražotāju noteiktais kalpošanas laiks ir 10 gadi. Šobrīd LR normatīvie akti pieļauj šajā laika periodā neveikt attālināti nolasāmo skaitītāju verifikāciju, ja tādu lēmumu pieņēmuši dzīvokļu īpašnieki. Šāda iespēja ļauj būtiski samazināt ūdens patēriņa skaitītāju un rādījumu attālinātās nolasīšanas sistēmas ierīkošanas atmaksāšanās laiku.