Ūdens skaitītāju rādījumu pārbaudes

Pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” šonedēļ organizēs ūdens skaitītāju rādījumu pārbaudes tajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kur starpība starp  iedzīvotāju deklarētajiem ūdens patēriņa rādījumiem un mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumiem ir lielāka par

Kopsapulces “Ventspils nekustamie īpašumi” pārvaldītajās daudzdzīvokļu ēkās

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” šonedēļ organizēs trīs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju  īpašnieku kopsapulces: Ganību iela 66 – otrdien, 30.janvārī, plkst.18.00 pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” Ekspluatācijas daļā, Užavas ielā 8. Kopsapulcē izskatāmie

Ūdens skaitītāju rādījumu pārbaudes

Pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” šonedēļ organizēs ūdens skaitītāju rādījumu pārbaudes tajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kur starpība starp  iedzīvotāju deklarētajiem ūdens patēriņa rādījumiem un mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumiem ir lielāka par

Kopsapulces “Ventspils nekustamie īpašumi” pārvaldītajās daudzdzīvokļu ēkās

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” šonedēļ organizēs trīs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju  īpašnieku kopsapulces: Vasarnīcu iela 16 – otrdien, 23.janvārī, plkst.18.00 pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” Ekspluatācijas daļā, Užavas ielā 8. Kopsapulcē izskatāmie

Piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai

Ventspils pilsētas pašvaldība piešķīrusi līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Rindas ielā 40 īpašniekiem, kurus pārstāv pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”, lai varētu veikt ēkas fasādes renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanu un apliecinājuma kartes inženiertīkliem izstrādi.

Dzīvojamo māju finanšu pārskati

Pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” sagatavojusi dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatus par 2017.gada laika periodu no 1.janvāra līdz 30.novembrim. Katras dzīvojamās mājas finanšu atskaitē ir norādīta informācija