KOMUNĀLIE MAKSĀJUMI

ĪRE /APSAIMNIEKOŠANA

DZĪVOKĻA PABALSTS ĪRES MAKSAS DAĻĒJAI KOMPENSĒŠANAI

SILTUMENERĢIJA

ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

ELEKTROENERĢIJA

GĀZE

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIS