SLUDINĀJUMI

PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS TALSU IELĀ 1

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Talsu ielā 1, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000280219001. Platība 49,4 m². Telpu lietošanas mērķis – skaistumkopšana. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,45  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 22.novembrī plkst.11.30  Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 22.novembra plkst. 9.30 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Talsu iela 1


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS MEŽA IELĀ 45

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Meža ielā 45, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000060413002. Platība 18,4 m². Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,45  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 22.novembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 22.novembra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Meža iela 45


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS LIDOTĀJU IELĀ 24

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Lidotāju ielā 24, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000250307001. Platība 21,10 m². Telpu lietošanas mērķis – skaistumkopšana. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,98  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 20.novembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 20.novembra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Lidotāju iela 24


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES DARBĀ SĒTNIEKUS

Darba pienākumi:

 • dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes gabala sanitārā kopšana;
 • dzīvojamās mājas koplietošanas telpu sanitārā kopšana;
 • regulāri veikt dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes gabala apsekošanu;
 • informēt darba devēju par konstatētajiem bojājumiem;

Piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas
 • iespēju pilnveidot savas zināšanas un gūt praktisku pieredzi
 • veselības apdrošināšanu.

Pieteikties vakancēm pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” Ekspluatācijas daļā, Užavas ielā 8, Ventspilī, 1.stāvā.

Papildus informācija pa tālruni 636 22588


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Lidotāju ielā 24, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000250307001. Platība 16,6 m². Telpu lietošanas mērķis – skaistumkopšana. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,98  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 26. oktobrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 26.oktobra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Lidotāju iela 24


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  01.10.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 173,9  m² platībā ieguva SIA LAGŪNA A.S. Nomas maksa 3.35  EUR/m² +PVN


 

PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 173,9 m². Telpu lietošanas mērķis – šūšanas darbnīca. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 3,35  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 1. oktobrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 1.oktobra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Andreja iela7/9


PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 30.08.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 12,8  m² platībā ieguva SIA “NetPro”. Nomas maksa 4,25  EUR/m² +PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 12,8 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 4,25  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 30.augustā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 30.augusta plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Andreja iela7/9


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” RĪKO TRANSPORTLĪDZEKĻA IZSOLI

Tiek izsolītas transportlīdzekļa Mazda 6 iegādes tiesībasVIN: JMZGG143671668805. Reģistrācijas datums – 14.04.2008. Sākotnējā izsoles cena 350 EUR + 21% PVN.

Izsole notiks 2018.gada 1.augustā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole ir trešā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8, līdz 2018.gada 1.augusta plkst. 9.00.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

 

Transportlīdzekļa izsoles nolikums


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  02.07.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Tirgus ielā 7, Ventspilī, 9,3  m² platībā ieguva Dace Jangurazova. Nomas maksa 2,85  EUR/m² +PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU: 

EKSPLUATĀCIJAS DAĻAS NAMU PĀRZINIS

Darba pienākumi:

 • pārvaldīšanā nodoto dzīvojamo māju un tām piesaistīto zemes gabalu apsaimniekošanas procesa organizēšana un kontrole;
 • dzīvojamo māju tehniskā apsekošana, apkopju un remontdarbu plānošana, remontdarbu izpildes gaitas pārraudzība;
 • dzīvojamo māju lietu, žurnālu vešana un aktualizēšana;
 • dzīvojamo māju vispārējā tehniskā un vizuālā stāvokļa apsekošana;
 • komunikācija ar dzīvojamo māju iedzīvotājiem.

Prasības:

 • augstākā izglītība nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā (4.profesionālās kvalifikācijas līmenis, var būt pēdējo kursu students);
 • vēlama pieredze nekustamo īpašumu apsaimniekošanā vai būvniecībā;
 • labas komunikācijas spējas;
 • labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
 • datorzināšanas (Ms Office);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 • atbildīgu un dinamisku darbu;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas
 • iespēju pilnveidot savas zināšanas un gūt praktisku pieredzi
 • veselības apdrošināšanu.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2018.gada 29.jūlijam ar norādi “konkursam – Namu pārzinis” uz e-pastu vni@ventspils.lv vai iesniegt Užavas ielā 8, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā.

Papildus informācija pa tālruni: 636 22336


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Tirgus ielā 7, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000040202001. Platība 9,3 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,85  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 2. jūlijā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 2.jūlija plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Tirgus iela 7


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  08.05.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 17,7 m² platībā ieguva SIA “CVS”. Nomas maksa 4,25 EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 17,7 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 4,25  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 18.jūnijā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 18. jūnija plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Andreja iela7/9


PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 08.05.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 11, Ventspilī, 110 m² platībā ieguva Z/S “Āres”. Nomas maksa 2,15 EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 08.05.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 103,5 m² platībā ieguva Tatjana Stepanova. Nomas maksa 3,00 EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 08.05.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Transportlīdzekļa Mazda 6 iegādes tiesības neieguva neviens.


PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 09.05.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Tirgus ielā 7, Ventspilī, 17,2 m² platībā ieguva biedrība “Terase”. Nomas maksa 2,10 EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Tirgus ielā 7, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000040202001. Platība 17,2 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,10  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 9.maijā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 9.maija plkst. 11.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Tirgus iela 7


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  25.04.2018.. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Talsu ielā 1, Ventspilī, 111,6 m² platībā ieguva SIA Niore. Nomas maksa 2,25 EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 11, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050204001. Platība 110 m². Telpu lietošanas mērķis – veļas mazgāšanas pakalpojumi. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,15  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 8.maijā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 8.maija plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Andreja iela 11


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 103,5 m². Telpu lietošanas mērķis – ģimenes izklaides un pasākumu centrs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 3,00  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 8.maijā plkst. 11.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 8.maija plkst. 9.30 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Andreja iela7/9


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” RĪKO TRANSPORTLĪDZEKĻA IZSOLI

Tiek izsolītas  transportlīdzekļa Mazda 6 iegādes tiesībasVIN: JMZGG143671668805. Reģistrācijas datums – 14.04.2008. Sākotnējā izsoles cena 450 EUR + 21% PVN.

Izsole notiks 2018.gada 8.maijā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8, līdz 2018.gada 8.maija plkst. 9.00.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Transportlīdzekļa izsoles nolikums


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  29.03.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Saules ielā 137, Ventspilī, 246,9  m² platībā ieguva SIA “JASON AUTO”. Nomas maksa 0,68  EUR/m² +PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  22.03.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Jāņa ielā 8, Ventspilī, 85  m² platībā ieguva Toms Jansons. Nomas maksa 1,60  EUR/m² +PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Saules ielā 137, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000180103003. Platība 246,9 m². Telpu lietošanas mērķis – darbnīca. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 0,68  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 29. martā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 29.marta plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Saules ielā 137


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  15.03.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Užavas ielā 8, Ventspilī, 12,8  m² platībā ieguva Agita Lauska. Nomas maksa 2,45  EUR/m² +PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Jāņa ielā 8, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020912004. Platība 85 m². Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,60  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 22. martā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 22.marta plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  13.03.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Rīkotā izsole par tiesībām slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Jāņa ielā 8, Ventspilī, 85  m² platībā noslēgusies bez rezultāta.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  08.03.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Užavas ielā 8, Ventspilī, 15,2  m² platībā ieguva SIA “Darba mēbeles”. Nomas maksa 2,65  EUR/m² +PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Užavas ielā 8, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020911001. Platība 12,8 m². Telpu lietošanas mērķis – psihologa privātprakse. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,45  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 15. martā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 15.marta plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Užavas ielā 8


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  06.03.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Tirgus ielā 7, Ventspilī, 9,3  m² platībā ieguva Jeļena Miezāne. Nomas maksa 2,85  EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” RĪKO TRANSPORTLĪDZEKĻA IZSOLI

Tiek izsolītas  transportlīdzekļa Mazda 6 iegādes tiesībasVIN: JMZGG143671668805. Sākotnējā izsoles cena 500  EUR + 21% PVN.

Izsole notiks 2018.gada 10. aprīlī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8, līdz 2018.gada 10. aprīļa plkst. 9.00.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Transportlīdzekļa izsoles nolikums


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Jāņa ielā 8, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020912004. Platība 85 m². Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,13  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 13. martā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 13.marta plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Jāņa ielā 8


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  28.02.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Ūdens ielā 15, Ventspilī, 35,3  m² platībā ieguva Ieva Elstiņa. Nomas maksa 2,45  EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  28.02.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 12  m² platībā ieguva IU “VISNA”. Nomas maksa 7,35  EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  28.02.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Tārgales ielā 36a, Ventspilī, 130,5  m² platībā ieguva Atvars Buks. Nomas maksa 0,47  EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU: 

IEPIRKUMA SPECIĀLISTS – TEHNISKAIS SEKRETĀRS  (uz noteiktu laiku)

Prasības:

 • Augstākā izglītība (vēlama – tiesībzinātnēs, būvniecībā vai ekonomikā);
 • vēlama praktiska darba pieredze publisko iepirkumu jomā;
 • teicamas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību.

Darba pienākumi:

 • nodrošināt iepirkuma procedūras organizēšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma prasībām un citiem normatīvajiem aktiem;
 • sagatavot publicēšanai paziņojumus par paredzētajiem iepirkumiem;
 • piedalīties iesniegto piedāvājumu izvērtēšanā.

Piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu;
 • labus darba apstākļus.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2018.gada 29.martam ar norādi “konkursam – Iepirkuma speciālists – tehniskais sekretārs” uz e-pastu vni@ventspils.lv vai iesniegt Užavas ielā 8, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā. Papildu informācija pa tālruni 636 22336


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Užavas ielā 8, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020911001. Platība 15,2 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,65  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 8. martā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 8.marta plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Užavas ielā 8


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Tirgus ielā 7, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000040202001. Platība 9,3 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,85  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 6.martā plkst. 13.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 6.marta plkst. 11.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Tirgus iela 7


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Ūdens ielā 15, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000021008001. Platība 35,3 m². Telpu lietošanas mērķis – skaistumkopšanas pakalpojumi. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,45  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 28.februārī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 28. februāra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Ūdens iela 15


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 12 m². Telpu lietošanas mērķis – ziedu tirdzniecība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 7,35  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 28.februārī plkst. 11.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 28. februāra plkst. 9.30 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Andreja iela7/9


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Tārgales ielā 36a, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000250511001. Platība 130,5 m². Telpu lietošanas mērķis – noliktava. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 0,47  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 28.februārī plkst. 12.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 28. februāra plkst. 10.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Tārgales iela 36a


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  09.02.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Užavas ielā 8, Ventspilī, 21,6  m² platībā ieguva Jolanta Segliņa- Gluškova. Nomas maksa 2,45  EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  06.02.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Saules ielā 139, Ventspilī, 26,1  m² platībā ieguva Ventspils Augsto tehnoloģiju parks. Nomas maksa 1,42  EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Užavas ielā 8, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020911001. Platība 21,6 m². Telpu lietošanas mērķis – psihologa privātprakse. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,45  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 9.februārī plkst. 10.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 9. februāra plkst. 8.30 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Užavas ielā 8


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU:  SĒTNIEKS

Pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 2018.gada 9.februārim ar norādi “Sētnieks” uz e-pasta adresi vni@ventspils.lv vai iesniegt Ekspluatācijas daļā, Užavas ielā 8, Ventspilī, 1.stāvā.

Papildus informācija pa tālruni: 636 22588


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  30.01.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Talsu ielā 1, Ventspilī, 17,4  m² platībā ieguva Aivars Krūmiņš. Nomas maksa 2,45  EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Saules ielā 139, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000180101016. Platība 26,1 m². Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,42  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 6. februārī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 6. februāra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Saules iela 139 


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Talsu ielā 1, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000280219001. Platība 17,4 m². Telpu lietošanas mērķis – dziedniecība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,45  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 30.janvārī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2018.gada 30.janvāra plkst.9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Talsu iela 1


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  05.01.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 11, Ventspilī, 131,6  m² platībā neieguva neviens pretendents.