SLUDINĀJUMI

PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Ūdens ielā 15, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000021008001. Platība 35,3 m². Telpu lietošanas mērķis – skaistumkopšanas pakalpojumi. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,45  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 28.februārī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 28. februāra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Ūdens iela 15


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 12 m². Telpu lietošanas mērķis – ziedu tirdzniecība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 7,35  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 28.februārī plkst. 11.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 28. februāra plkst. 9.30 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Andreja iela7/9


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Tārgales ielā 36a, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000250511001. Platība 130,5 m². Telpu lietošanas mērķis – noliktava. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 0,47  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 28.februārī plkst. 12.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 28. februāra plkst. 10.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Tārgales iela 36a


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  09.02.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Užavas ielā 8, Ventspilī, 21,6  m² platībā ieguva Jolanta Segliņa- Gluškova. Nomas maksa 2,45  EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  06.02.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Saules ielā 139, Ventspilī, 26,1  m² platībā ieguva Ventspils Augsto tehnoloģiju parks. Nomas maksa 1,42  EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Užavas ielā 8, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020911001. Platība 21,6 m². Telpu lietošanas mērķis – psihologa privātprakse. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,45  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 9.februārī plkst. 10.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 9. februāra plkst. 8.30 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Užavas ielā 8


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU:  SĒTNIEKS

Pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 2018.gada 9.februārim ar norādi “Sētnieks” uz e-pasta adresi vni@ventspils.lv vai iesniegt Ekspluatācijas daļā, Užavas ielā 8, Ventspilī, 1.stāvā.

Papildus informācija pa tālruni: 636 22588


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  30.01.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Talsu ielā 1, Ventspilī, 17,4  m² platībā ieguva Aivars Krūmiņš. Nomas maksa 2,45  EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Saules ielā 139, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000180101016. Platība 26,1 m². Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,42  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 6. februārī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 6. februāra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Saules iela 139 


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Talsu ielā 1, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000280219001. Platība 17,4 m². Telpu lietošanas mērķis – dziedniecība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,45  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 30.janvārī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2018.gada 30.janvāra plkst.9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Talsu iela 1


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  05.01.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 11, Ventspilī, 131,6  m² platībā neieguva neviens pretendents.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  29.12.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 103,5  m² platībā ieguva Māris Grinbergs. Nomas maksa 3,00  EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  27.12.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Saules ielā 137, Ventspilī, 113,4  m² platībā ieguva Aleksandrs Jefremovs. Nomas maksa 0,63  EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  22.12.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Saules ielā 137, Ventspilī, 86,5  m² platībā ieguva Jānis Sūniņš. Nomas maksa 0,68  EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 103,5 m². Telpu lietošanas mērķis – ģimenes izklaides pasākumiem. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 3,00  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 29.decembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 29.decembra plkst.9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Andreja iela 7/9


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  19.12.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Kuldīgas ielā 27, Ventspilī, 12,8  m² platībā ieguva SIA “Biznesa Izaugsme”. Nomas maksa 3,56  EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Saules ielā 137, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000180103003. Platība 113,4 m². Telpu lietošanas mērķis – garāžai un automašīnu remontam. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 0,63  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 27.decembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 27.decembra plkst.9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Saules iela 137


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Saules ielā 137, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000180103003. Platība 86,5 m². Telpu lietošanas mērķis – automašīnu remonts. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 0,63  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 22.decembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 22.decembra plkst.9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Saules iela 137


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Kuldīgas ielā 27, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050114001. Platība 12,8 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 3,56  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 19.decembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 19.decembra plkst.9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Kuldīgas iela 27


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  29.11.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Ūdens ielā 15, Ventspilī, 44,7  m² platībā ieguva Ina Trama. Nomas maksa 2,45  EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  29.11.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Lielajā prospektā 35, Ventspilī, 26,9  m² platībā ieguva Gvido Beļakovs. Nomas maksa 1,75  EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Lielajā prospektā 35, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000080125001. Platība 26,9 m². Telpu lietošanas mērķis – tirdzniecība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,75  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 29.novembrī plkst. 11.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 29.novembra plkst.9.30 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Lielais prospekts 35


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Ūdens ielā 15, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000021008001. Platība 44,7 m². Telpu lietošanas mērķis – masāžu veikšanai un fitnesa nodarbībām. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,45  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 29.novembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 29.novembra plkst.9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Ūdens iela 15


AICINA DARBĀ NAMU PĀRZINI

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi’ aicina pievienoties savai komandai Namu pārzini.

Mēs Jums uzticēsim veikt šādus galvenos pienākumus:

 • pārvaldīšanā nodoto dzīvojamo māju un tām piesaistīto zemes gabalu apsaimniekošanas procesa organizēšanu un kontroli;
 • dzīvojamo māju tehnisko apsekošanu, apkopju un remontdarbu plānošanu, remontdarbu izpildes gaitas pārraudzību;
 • vest un aktualizēt dzīvojamo māju lietas, žurnālus;
 • organizēt sanitārās kopšanas darbus un kontrolēt to izpildi;
 • dzīvojamo māju vispārējā tehniskā un vizuālā stāvokļa apsekošanu;
 • komunikāciju ar māju iedzīvotājiem.

Prasības:

 • augstākā izglītība nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā (4.profesionālās kvalifikācijas līmenis, var būt pēdējo kursu students);
 • vēlama pieredze nekustamo īpašumu apsaimniekošanā vai būvniecībā;
 • labas komunikācijas spējas;
 • labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
 • datorzināšanas (Ms Office);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 • atbildīgu un dinamisku darbu;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas
 • iespēju pilnveidot savas zināšanas un gūt praktisku pieredzi
 • veselības apdrošināšanu.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2017.gada 15.decembrim ar norādi “konkursam – Namu pārzinis” uz e-pastu vni@ventspils.lv vai iesniegt Užavas ielā 8, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā.

Papildu informācija pa tālruni 636 22336


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  03.11.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 25,6  m² platībā ieguva Ik Belije Rosi. Nomas maksa 4,25  EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU:

NAMU PĀRZINIS

Mēs Jums uzticēsim veikt šādus galvenos pienākumus:

 • pārvaldīšanā nodoto dzīvojamo māju un tām piesaistīto zemes gabalu apsaimniekošanas procesa organizēšanu un kontroli;
 • dzīvojamo māju tehnisko apsekošanu, apkopju un remontdarbu plānošanu, remontdarbu izpildes gaitas pārraudzību;
 • vest un aktualizēt dzīvojamo māju lietas, žurnālus;
 • organizēt sanitārās kopšanas darbus un kontrolēt to izpildi;
 • dzīvojamo māju vispārējā tehniskā un vizuālā stāvokļa apsekošanu;
 • komunikāciju ar māju iedzīvotājiem.

Prasības:

 • augstākā izglītība nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā (4.profesionālās kvalifikācijas līmenis, var būt pēdējo kursu students);
 • vēlama pieredze nekustamo īpašumu apsaimniekošanā vai būvniecībā;
 • labas komunikācijas spējas;
 • labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
 • datorzināšanas (Ms Office);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 • atbildīgu un dinamisku darbu;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas
 • iespēju pilnveidot savas zināšanas un gūt praktisku pieredzi
 • veselības apdrošināšanu.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2017.gada 15.decembrim ar norādi “konkursam – Namu pārzinis” uz e-pastu vni@ventspils.lv vai iesniegt Užavas ielā 8, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā.

Papildu informācija pa tālruni 636 22336


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 25,6 m². Telpu lietošanas mērķis – tirdzniecība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 4,25  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 3.novembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 3.novembra plkst.9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Andreja iela 7/9


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  25.10.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 12,8  m² platībā ieguva Olga Giņko. Nomas maksa 4,25  EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 12,8 m². Telpu lietošanas mērķis – šūšanas un drēbju labošanas darbnīca. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 4,25  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 25. oktobrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 25. oktobra plkst.9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Andreja iela 7/9


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  11.10.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Tirgus ielā 7, Ventspilī, 32,5  m² platībā ieguva SIA “Gebauers”. Nomas maksa 2,09 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Tirgus ielā 7, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000040202001. Platība 32,5 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,09  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 11. oktobrī plkst. 11.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 11. oktobra plkst. 9.30 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Tirgus iela 7


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  21.09.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 11, Ventspilī, 206,2  m² platībā ieguva SIA “ALIBĀRS”. Nomas maksa 2,15 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 11, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050204001. Platība 206,2m². Telpu lietošanas mērķis – ēdināšanas pakalpojumi. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,15 EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 21. septembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 21. septembra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Andreja iela 11


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  02.08.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Kuldīgas ielā 4, Ventspilī, 11,5  m² platībā ieguva Liliana Skujiņa. Nomas maksa 3,00 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Kuldīgas ielā 4, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000041105001. Platība 11,5 m². Telpu lietošanas mērķis – tirdzniecība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 3.00  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 2. augustā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 2. augustam plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Kuldīgas iela 4


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  14.06.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 54,1 m² platībā ieguva Tatjana Stepanova. Nomas maksa 3.00 EUR/m² + PVN.

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Užavas ielā 8, Ventspilī, 24,4  m² platībā ieguva SIA “Konsultāciju birojs Lauda”. Nomas maksa 2.55 EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Užavas ielā 8,Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020911001. Platība 24,4 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,55  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 14. jūnijā plkst. 11.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 14.jūnija plkst. 9.30 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Užavas iela 8


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 54,1 m². Telpu lietošanas mērķis – izklaides un atpūtas centrs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 3.00  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 14.jūnijā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 14.jūnija plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Andreja iela 7/9


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  16.05.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Aleksandra ielā 17, Ventspilī, 84,7  m² platībā ieguva Ik “BuvMark”. Nomas maksa 2.30 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  10.05.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Meža ielā 45, Ventspilī, 18,4 m² platībā ieguva Oskars Ābele. Nomas maksa 1,45 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Aleksandra ielā 17,Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050607001. Platība 84,7 m²,. Telpu lietošanas mērķis – tirdzniecība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2.30  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 16. maijā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 16. maijam plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Aleksandra iela 17


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Meža ielā 45, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000060413002. Platība 18,4 m²,. Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,45  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 10. maijā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 10.maija plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Meža iela 45


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  26.04.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Lielajā prospektā 35, Ventspilī, 20,4 m² platībā ieguva SIA “ Ventspils grāmatnīcas”. Nomas maksa 1,60 EUR/m² + PVN.

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 183,04 m² platībā ieguva SIA “V.O.V.A”. Nomas maksa 3,32 EUR/m² + PVN.

PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  26.04.2017. RĪKOTAI IZSOLEI uz telpu nomas tiesībām Aleksandra ielā 17, Ventspilī, nav rezultāta.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Aleksandra ielā 17, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050607001. Platība 84,7 m². Telpu lietošanas mērķis – tirdzniecība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,48  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 26. aprīlī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 26.aprīļa plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Aleksandra iela 17


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Lielajā prospektā 35, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000080125001. Platība 20,4 m²,. Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,60  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 26. aprīlī plkst. 14.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 26.aprīļa plkst. 12.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Lielais prospekts 35


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 183,04 m². Telpu lietošanas mērķis – šūšanas darbnīca. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 3,32  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 26. aprīlī plkst. 14.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 26.aprīļa plkst. 12.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Andreja iela 7/9


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  10.04.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Talsu ielā 1, Ventspilī, 111,6 m² platībā ieguva SIA “Raduraksti”. Nomas maksa 1,95 EUR/m² + PVN.

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Talsu ielā 1, Ventspilī, 12,4 m² platībā ieguva Marina Avkštoļa. Nomas maksa 2,13 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Talsu iela 1, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000280219001. Platība 111,6 m². Telpu lietošanas mērķis – kafejnīca. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,95  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 10. aprīlī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 10.aprīļa plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Talsu iela 1,Ventspilī. Kadastra numurs: 27000280219001. Platība 12,4  m². Telpu lietošanas mērķis – birojs-šūšanas darbnīca. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,13  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 10. aprīlī plkst. 11.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 10.aprīļa plkst. 9.30 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  03.04.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Saules ielā 71, Ventspilī, 145,32 m² platībā ieguva Armands Kiršteins. Nomas maksa 0,80 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Saules iela 71, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000071024001. Platība 145,32 m². Telpu lietošanas mērķis – garāža un noliktava. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 0,80  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 3. aprīlī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 3.aprīļa plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Saules iela 71

Telpu nomas līguma  projekts Saules iela 71


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  27.03.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 7,6 m² platībā ieguva IK Riko-B. Nomas maksa 5,75 EUR/m² + PVN.

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Užavas ielā 8, Ventspilī, 107 m² platībā ieguva SIA “SBI-Ventspils”. Nomas maksa 1,95 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  22.03.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Lielajā prospektā 35, Ventspilī, 21 m² platībā ieguva Vitālijs Kateriničs. Nomas maksa 1,65 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  20.03.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 10 m² platībā ieguva Jolanta Segliņa-Gluškova. Nomas maksa 4,27 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 7,6 m². Telpu lietošanas mērķis – tirdzniecība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 5,75  EUR/m²+ 21% PVN.

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Užavas ielā 8,Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020911001. Platība 107 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,95  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 27. martā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 27. marta plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Andreja iela7/9

Telpu nomas līguma  projekts Andreja iela 7/9

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Užavas iela 8

Telpu nomas līguma projekts Užavas iela 8


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU:

SĒTNIEKS

Galvenie pienākumi:

 • dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes gabala sanitārā kopšana;
 • dzīvojamās mājas koplietošanas telpu sanitārā kopšana;
 • regulāri veikt dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes gabala apsekošanu;
 • informēt darba devēju par konstatētajiem bojājumiem;
 • nogādāt iedzīvotājiem darba devēja izsniegtos dokumentus;
 • komunikācija ar mājas iedzīvotājiem.

Prasības:

 • vismaz pamata izglītība;
 • labas komunikācijas spējas;
 • labas latviešu un krievu valodas zināšanas.

Piedāvājam:

 • atbildīgu darbu;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2017.gada 7.aprīlim ar norādi “Sētnieks” uz e-pasta adresi vni@ventspils.lv vai iesniegt Ekspluatācijas daļā, Užavas ielā 8, Ventspilī, 1.stāvā.

Papildus informācija pa tālruni 636 22588


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas garāžas telpu nomas tiesības Lielajā prospektā 35,Ventspilī. Kadastra numurs: 27000080125001. Platība 21,0 m²,. Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,60  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 22. martā plkst. 10.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 22.marta plkst. 8.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas līguma projekts Lielais prospekts 35

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  10.03.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Meža ielā 45, Ventspilī, 18,2 m² platībā ieguva Rinalds Valters. Nomas maksa 1,45 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas biroja telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 10,0 m²,. Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 4,27  EUR/m²+ 21% PVN

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 20.martā plkst. 15.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 20.marta plkst. 13.30 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas līguma projekts Andreja iela 7/9

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas garāžas  nomas tiesības Meža ielā 45, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000060413002. Platība 18,2 m². Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,45  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 10. martā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 10. marta plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas līguma projekts Meža iela 45

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  28.02.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Užavas ielā 8, Ventspilī, 21,6 m² platībā ieguva SIA “Luxurio”. Nomas maksa 2,85 EUR/m² + PVN.

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 27,7 m² platībā ieguva SIA “GPF Meitas”. Nomas maksa 4,27 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas biroja telpu nomas tiesības  Užavas ielā 8, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020911001. Platība 21,6 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,85 EUR/m²+ 21% PVN.

Tiek izsolītas biroja telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 27,7 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 4,27 EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 28. februārī plkst. 11.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 28. februāra plkst. 9.30 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Andreja iela7/9

Telpu nomas līguma  projekts Andreja iela 7/9

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Užavas iela 8

Telpu nomas līguma projekts Užavas iela 8


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  17.02.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Lielajā prospektā 35, Ventspilī, 20,3 m² platībā ieguva SIA “36L projekts”. Nomas maksa 1,50 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas garāžu telpu nomas tiesības Lielajā prospektā 35.

Kadastra numurs: 27000080125001. Platība 20,3  m². Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,50  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 17. februārī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Užavas ielā 8, ekspluatācijas daļā 5. kab. līdz 2017.gada 17. februāra plkst. 9.00.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums

Telpu nomas līguma  projekts


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  02.02.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Talsu ielā 1, Ventspilī, 12,4 m² platībā ieguva SIA “ELSE Logistics”. Nomas maksa 1,95 EUR/m² + PVN.

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Užavas ielā 8, Ventspilī, 14,6 m² platībā ieguva biedrība “Piecas izaugsmes formulas”. Nomas maksa 2.00 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas biroja telpu nomas tiesības Talsu ielā 1, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000280219001. Platība 12,4 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,95  EUR/m²+ 21% PVN.

Tiek izsolītas biroja telpu nomas tiesības Užavas ielā 8, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020911001. Platība 14,6 m²,. Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2.00  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 02. februārī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 02. februāra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Talsu iela 1

Telpu nomas līguma  projekts Talsu iela 1

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Užavas iela 8

Telpu nomas līguma  projekts Užavas iela 8


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU:

VENTSPILS AUGSTSKOLAS VIESNĪCAS VADĪTĀJS

Galvenie pienākumi:

 • plānot, vadīt un koordinēt viesnīcas darbību;
 • pārstāvēt viesnīcu darījumos ar klientiem (viesiem, studentiem), sadarbības partneriem, Ventspils Augstskolu un atbildīgajām institūcijām;
 • organizēt viesnīcas personāla darbu, veikt personāla apmācību;
 • kontrolēt izdevumus, nodrošināt nepieciešamo materiāltehnisko un citu resursu plānošanu un to racionālu izmantošanu;
 • veikt klientu piesaisti, popularizēt viesnīcu un tās pakalpojumus;
 • apkopot un analizēt viesnīcas darbības un attīstības rādītājus, ziņot ar tiem vadībai;
 • pilnveidot un attīstīt viesnīcas pakalpojumus un to kvalitāti.

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība viesnīcu, tūrisma jomā vai uzņēmumu vadībā;
 • vismaz 3 gadu pieredze vadītāja amatā, vēlams viesnīcu, tūrisma jomā;
 • zināšanas un pieredze komandas veidošanā, tās vadībā un motivēšanā;
 • spēja plānot un organizēt savu un padoto darbu, sasniegt noteiktos mērķus;
 • augsta atbildības sajūta par tiešo darba pienākumu izpildi un izvirzīto mērķu izpildi;
 • iniciatīva un radoša pieeja darbam;
 • labas latviešu, angļu un krievu valodu zināšanas un teicamas komunikācijas spējas;
 • prasme strādāt ar datoru.

Piedāvājam:

 • darbu lielākajā nekustamo īpašumu pārvaldīšanas uzņēmumā Ventspilī;
 • dinamisku darba vidi, stabilu un konkurētspējīgu atalgojumu, sociālās garantijas;
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas.
Darba laiks  Pilna slodze
Darba vieta  Ventspils

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2017.gada 3.februārim ar norādi “konkursam – Ventspils Augstskolas viesnīcas vadītājs” uz e-pasta adresi vni@ventspils.lv vai iesniegt Užavas ielā 8, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  16.01.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Brīvības ielā 33/35, Ventspilī, 15,9 m² platībā ieguva Astrīda Lakstīgala. Nomas maksa 0,45 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas garāžas telpu nomas tiesības Brīvības 33/35, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000080307001. Platība 15,9 m². Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 0,45 EUR/m²+ 21% PVN. Telpai tikko nomainīts jumts.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 16.janvārī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5.kabinetā, Užavas ielā 8,  līdz 2017.gada 16.janvāra plkst. 9.00.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums

Telpu nomas līguma  projekts


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  IZNOMĀ TELPAS:

Andreja iela 7 (T/n “Andreja nams”) komercdarbībai, biroja telpas

1.stāvs – 38,8 m²

2.stāvs – 182 m²

3.stāvs – 26,1 m²; 25,1 m²; 35,6 m²; 83,1 m²

4.stāvs – 25,8 m²; 31,1 m²; 37,1 m²; 87.4 m²; 91,4 m²

5.stāvs – 28,7 m²; 44 m²; 207,5 m²; 314,1 m²

Andreja iela 11(komercdarbība)

1.stāvs – 337,8 m²

2.stāvs – 636,6 m²

Annas iela 4 (biroja telpas)

2.stāvs – 53,9 m²

Aleksandra iela 17 (komercdarbība)

1.stāvs – 84,3 m²

Kuldīgas iela 4 (biroja telpas)

2.stāvs – 58,3  m²

Kuldīgas iela 27 (biroja telpas)

1.stāvs – 20,7 m²

Lidotāju iela 24 (komercdarbība) – 71,5 m²

Talsu iela 1 (biroja telpas)

1.stāvs – 111,6 m² (kafejnīcas telpas)

2.stāvs – 23,4 m²; 22 m²; 18,1 m²; 17,7 m²; 12,4 m²

Saules iela 71 (komercdarbība) – 252,7 m²

Saules iela 137 (komercdarbība) – 970,4 m²

Užavas iela 8 (biroja telpas)

1.stāvs –14,6 m²; 35,4 m²

3.stāvs – 24,7 m²;  20 m²

Brīvības iela 33/35 (garāža) – 15,9 m²

Meža iela 45 (garāža) – 18,2 m²

Tālrunis uzziņām: 636 29562 vai 636 22336.

Konkrētu pieteikumu saņemšanas gadījumā par katru objektu atsevišķi tiks rīkota nomas tiesību piešķiršanas procedūra saskaņā ar 2010.gada 8.jūnija LR MK noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem’’.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU:

EKSPLUATĀCIJAS DAĻAS NAMU PĀRZINIS

Mēs Jums uzticēsim veikt šādus galvenos pienākumus:

 • pārvaldīšanā nodoto dzīvojamo māju un tām piesaistīto zemes gabalu apsaimniekošanas procesa organizēšanu un kontroli;
 • dzīvojamo māju tehnisko apsekošanu, apkopju un remontdarbu plānošanu, remontdarbu izpildes gaitas pārraudzību;
 • vest un aktualizēt dzīvojamo māju lietas, žurnālus;
 • organizēt sanitārās kopšanas darbus un kontrolēt to izpildi;
 • dzīvojamo māju vispārējā tehniskā un vizuālā stāvokļa apsekošanu;
 • komunikāciju ar māju iedzīvotājiem.

Prasības:

 • augstākā izglītība nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā (4.profesionālās kvalifikācijas līmenis, var būt pēdējo kursu students);
 • vēlama pieredze nekustamo īpašumu apsaimniekošanā vai būvniecībā;
 • labas komunikācijas spējas;
 • labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
 • datorzināšanas (Ms Office);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 • atbildīgu un dinamisku darbu;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas
 • iespēju pilnveidot savas zināšanas un gūt praktisku pieredzi
 • veselības apdrošināšanu.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2017.gada 6.janvārim ar norādi “konkursam – Namu pārzinis” uz e-pastu vni@ventspils.lv vai iesniegt Užavas ielā 8, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā.

Papildu informācija pa tālruni 636 22336


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas kafejnīcas telpu nomas tiesības Inženieru iela 101, Ventspilī (Augstskolas kafejnīca).

Nomā tiek nodotas arī kafejnīcas  tehnoloģiskās iekārtas. Kadastra numurs: 2700 010 0538 001. Platība 315,8 m², 6.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – kafejnīca. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,85 EUR/m²+ 21% PVN. Telpās nav nepieciešams kosmētiskais remonts.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2016.gada 14.decembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Užavas ielā 8 (2.st., 12.kab.), Ventspilī līdz 2016.gada 14.decembra plkst. 9.00.

Plašāka informācija pa tālruni 63629562

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums

Telpu nomas līguma  projekts

Tehnoloģisko iekārtu akts


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  IZNOMĀ TELPAS:

Andreja iela 7  (T/n “Andreja nams”) komercdarbība, biroja telpas:

1.stāvs –38,8 m²;

2.stāvs –182 m²;

3.stāvs – 26,1 m², 25,1 m², 35,6 m², 83,1 m²;

4.stāvs –25,8 m²; 31,1 m²;37,1 m²; 87.4 m²,91,4 m².

5.stāvs – 28,7 m², 44 m²; 207,5 m²; 314,1 m².

Andreja iela 11 (komercdarbība):

1.stāvs – 337,8 m²;

2.stāvs – 636,6 m².

Annas iela 4 (biroja telpas) 2.stāvs – 53,9 m².

Aleksandra iela 17 (komercdarbība) 1.stāvs- 84,3 m².

Kuldīgas iela 4 (biroja telpas):

1.stāvs – 11,5 m².

2.stāvs – 58,3  m².

Kuldīgas iela 27 (biroja telpas):

1.stāvs – 20,7 m².

Lidotāju iela 24 (komercdarbība) – 71,5 m².

Talsu iela 1 (biroja telpas):

1.stāvs – 111,6 m² (kafejnīcas telpas);

2.stāvs – 23,4 m²; 22 m²; 18,1 m²; 17,7 m²; 12,4 m².

Saules iela 71 (komercdarbība) – 252,7 m².

Saules iela 137 (komercdarbība) – 970,4 m².

Užavas iela 8 (biroja telpas):

1.stāvs –35,4 m².

3.stāvs – 24,7 m², 9,6 m².

Brīvības iela 33/35 (garāža) – 15,9 m².

Tālrunis uzziņām: 636 29562, 636 22336.

            Konkrētu pieteikumu saņemšanas gadījumā par katru objektu atsevišķi tiks rīkota nomas tiesību piešķiršanas procedūra saskaņā ar 2010.gada 8.jūnija LR MK noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem’’.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU:

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU EKONOMISTS

 Galvenie darba pienākumi

 • Piedalīties uzņēmuma darbības stratēģiskajā plānošanā, ieteikt pasākumus ienākumu palielināšanai un resursu efektīvākai izmantošanai
 • Piedalīties budžeta plānošanā, kontrolēt tā izpildi, sagatavot atskaites un pārskatus
 • Veikt nekustamo īpašumu investīciju plāna izstrādi un tā ieviešanas kontroli
 • Pārraudzīt nekustamo īpašumu pārvaldības procesu efektivitātes uzlabojumu izstrādi un ieviešanu
 • Strādāt pie potenciālo nekustamo īpašumu nomnieku identifikācijas un piesaistes
 • Nodrošināt sadarbību ar klientiem, pakalpojumu sniedzējiem un citām iesaistītajām institūcijām

 Prasības kandidātiem

 • Augstākā izglītība nekustamo īpašumu ekonomikā vai uzņēmējdarbības vadīšanā
 • Vismaz 3 gadu pieredze nekustamo īpašumu pārvaldības un/vai attīstīšanas jomā
 • Pieredze darbā ar ERP sistēmām un vadības atskaišu, budžeta un naudas plūsmas sastādīšanā
 • Uzņēmība, iniciatīva, precizitāte, augsta atbildības sajūta, prasme plānot darba uzdevumus, stratēģiskā un biznesa domāšana ar orientāciju uz rezultātu un attīstību

 Uzņēmums piedāvā

 • Darbu lielākajā nekustamo īpašumu pārvaldīšanas uzņēmumā Ventspilī
 • Dinamisku darba vidi, stabilu un konkurētspējīgu atalgojumu, sociālās garantijas
 • Individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam iesniegt līdz 2016.gada 21.novembrim pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”, Užavas ielā 8, 2.stāvā vai sūtīt elektroniski: vni@ventspils.lv. Plašāka informācija pa tālruni 63622336.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  21.09.2016. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 12,4 m² platībā ieguva SIA ‘’NOVOBALTIC’’. Nomas maksa 4,50 EUR/m² (+ PVN).

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Kuldīgas ielā 27, Ventspilī, 12,8 m² platībā ieguva SIA ‘’E2E WEB APPS’’. Nomas maksa 3,90 EUR/m² (+ PVN).

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Lielajā prospektā 35, Ventspilī, garāža 20,7 m² platībā ieguva IK ‘’Serviss Elektrons’’. Nomas maksa 1,50 EUR/m² (+PVN).

Vēl noslēgti šādi līgumi

Lielajā prospektā 18, Ventspilī, 28,4 m² platībā ar Nodibinājumu Daudzfunkcionālais centrs ģimenei, jaunatnei, sabiedrībai ‘’Spēkuguns’’. Nomas maksa 1,42 EUR/m² (+PVN).

Ūdens ielā 15, Ventspilī, 44,7 m² platībā ar SIA ‘’Ventmalas māja’’. Nomas maksa 5,00 EUR/m² (+PVN).

Meža ielā 45, Ventspilī, garāža 18,4 m² platībā ar Agnese   Šteinblūma. Nomas maksa 1,45 EUR/m² (+PVN).


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Aleksandra iela 17, Ventspilī. Kadastra numurs: 2700 005 0607 001.

Platība 84,7 m², 1.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 4,50 EUR/m²+ 21% PVN. Telpās ir nepieciešams kosmētiskais remonts.

Andreja iela 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 2700 005 0209 001.

Platība – 12,4 m², 4.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² –  4,50 EUR/m² + 21% PVN. Telpās nav nepieciešams kosmētiskais remonts.

Kuldīgas iela 27, Ventspilī. Kadastra numurs: 2700 005 0114 001.

Platība – 12,8 m², 2.stāvs.  Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 3,90 EUR/m² + 21% PVN. Telpās nav nepieciešams kosmētiskais remonts.

Lielais prospekts 35, Ventspilī. Kadastra numurs: 2700 008 0125 001.

Platība – 20,7 m². Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,50 EUR/m² + 21% PVN.

Meža iela 45, Ventspilī. Kadastra numurs: 2700 006 0413 002.

Platība – 18,4 m2. Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,45 EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2016.gada 21.septembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz telpām, izņemot Aleksandra ielā 17,  ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Užavas ielā 8 ( 2.st., 12.kab.), Ventspilī,  līdz 2016.gada 21.septembrim plkst. 9.00.

Plašāka informācija pa tālruni 63629562

Telpu nomas līguma projektu skatīt šeit

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Nr.1 šeit

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Nr.2  šeit

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Nr.3  šeit

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Nr.4  šeit

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Nr.5  šeit


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU:

FINANŠU DIREKTORS

Galvenie darba pienākumi:

 • Vadīt uzņēmuma finanšu daļas darbu;
 • Plānot budžetu un kontrolēt tā izpildi;
 • Piedalīties uzņēmuma darbības stratēģiskajā plānošanā, ieteikt pasākumus ienākumu palielināšanai un resursu efektīvākai izmantošanai;
 • Plānot un organizēt finanšu līdzekļu plūsmu, realizēt debitoru norēķinu kontroli, nodrošināt investīciju programmu izpildi;
 • Pilnveidot plānošanas, uzskaites, operatīvās un finanšu informācijas apstrādes kārtību;
 • Pārraudzīt procesu efektivitātes uzlabojumu izstrādi un ieviešanu;
 • Nodrošināt sadarbību ar revidentiem, bankām un citām iesaistītajām institūcijām.

Prasības kandidātiem:

 • Augstākā izglītība finansēs, ekonomikā vai biznesa vadībā;
 • Vismaz 3 gadu pieredze finanšu pārvaldības jomā;
 • Pieredze darbā ar ERP sistēmām un vadības atskaišu, budžeta un naudas plūsmas sastādīšanā;
 • Uzņēmība, iniciatīva, precizitāte, augsta atbildības sajūta, prasme plānot darba uzdevumus, stratēģiskā un biznesa domāšana ar orientāciju uz rezultātu un attīstību.

Uzņēmums piedāvā:

 • Darbu lielākajā nekustamo īpašumu pārvaldīšanas uzņēmumā Ventspilī;
 • Dinamisku darba vidi, stabilu un konkurētspējīgu atalgojumu, sociālās garantijas;
 • Individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas.

Darba laiks:  Pilna slodze.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam iesniegt līdz 24.augustam pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”, Užavas ielā 8, 2.stāvā  vai sūtīt elektroniski: vni@ventspils.lv.

Plašāka informācija pa tālruni 63622336.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvēlēti atlases otrajai kārtai.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  IZNOMĀ  TELPAS :

Andreja iela 7  (T/n “Andreja nams”) komercdarbībai, biroja telpas:
1.stāvs –38,8 m²;
2.stāvs –182 m²;
3.stāvs – 26,1 m², 25,1 m², 35,6 m², 83,1 m²;
4.stāvs – 12,4 m²; 25,8 m²; 37,1 m²; 91,4 m².
5.stāvs – 28,7 m²; 44 m²; 207,5 m²; 314,1 m².

Andreja iela 11 (komercdarbība):
1.stāvs – 337,8 m²;
2.stāvs – 636,6 m².

Annas iela 4 (biroja telpas) 2.stāvs – 53,9 m².

Aleksandra iela 17 (komercdarbība) 1.stāvs- 84,3 m².

Kuldīgas iela 4 (biroja telpas):
1.stāvs – 11,5 m²;
2.stāvs – 58,3 m².

Kuldīgas iela 27 (biroja telpas):
1.stāvs – 20,7 m²;
2.stāvs – 12,8 m².

Lidotāju iela 24 (komercdarbība) – 71,5 m².

Lielais prospekts 18 (birojs) – 28,4 m².

Talsu iela 1 (biroja telpas):
1.stāvs – 111,6 m² (kafejnīcas telpas);
2.stāvs – 23,4 m²; 22 m²; 18,1 m²; 17,7 m²; 12,4 m².

Saules iela 71 (komercdarbība) – 252,7 m².

Saules iela 137 (komercdarbība) – 970,4 m².

Užavas iela 8 (biroja telpas):
1.stāvā – 14,6 m², 35,4 m², 37,4 m².

Brīvības iela 33/35 (garāža) – 15,9 m².

Lielais prospekts 35 (garāža) – 20,7 m².

Tālrunis uzziņām: 636 29562, 636 22336.

Konkrētu pieteikumu saņemšanas gadījumā par katru objektu atsevišķi tiks rīkota nomas tiesību piešķiršanas procedūra, saskaņā ar 2010.gada 8.jūnija LR MK noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem’’.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU:

JURISTA PALĪGS/PARĀDU PIEDZIŅAS SPECIĀLISTS

Prasības:

 • Augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība tiesību zinātnēs, var būt pēdējo kursu students/-e;
 • Vēlama pieredze valsts vai pašvaldības iestādē/kapitālsabiedrībā, vai zināšanas par šīm iestādēm un darba procesa organizēšanu šādās iestādēs;
 • Vēlama pieredze darbā ar tiesām vai parādu piedziņas procesiem;
 • Darba pieredze ar juridiskiem dokumentiem(līgumi, pretenzijas, lietišķās vēstules);
 • Spēja orientēties LR normatīvajos tiesību aktos un likumos;
 • Patstāvība,precizitāte, augsta atbildības sajūta;
 • Vēlme strādāt komandā, noturība pret stresu;
 • Spēja patstāvīgi plānot veicamos darbus;
 • Teicamas komunikācijas un argumentācijas spējas;
 • Iemaņas darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • Teicamas latviešu un labas krievu valodas zināšanas.

Pienākumi:

 • Parādu piedziņas procedūras veikšana;
 • Parādu piedziņas lietu apstrāde, kontrole;
 • Asistēšana juristam-finanšu direktoram ikdienas darbos;
 • Juridisko dokumentu izskatīšana un sagatavošana;
 • Darbs ar tiesām par parādu piedziņu.

Piedāvājam:

 • Dinamisku un atbildīgu darbu;
 • Ieguldījumam atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • Vērtīgas profesionālās pieredzes iegūšanu un izaugsmes iespējas;
 • Profesionālus un atsaucīgus kolēģus.

Darba laiks:  Pilna slodze.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam iesniegt līdz 19.augustam pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”, Užavas ielā 8, 2.stāvā  vai sūtīt elektroniski: vni@ventspils.lv.

 Plašāka informācija pa tālruni 63622336.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  27.07.2016. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 25,6 m² platībā ieguva IK ‘’NIKITA-1’’. Nomas maksa 4,50 EUR/m² (bez PVN).


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Andreja iela 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 2700 005 0209 001.
Platība – 83,1 m², 3.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 4,30 EUR/m² + 21% PVN. Telpās nav nepieciešams kosmētiskais remonts.

Andreja iela 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 2700 005 0209 001.
Platība – 25,6 m², 1.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 4,50 EUR/m² + 21% PVN. Telpās ir nepieciešams kosmētiskais remonts.

Saules iela 137, Ventspilī. Kadastra numurs: 2700 018 0103.
Platība – 970,4 m², zemes gabala platība 9413 m². Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena telpu nomai par 1 m² – 0,52 EUR/m²+ 21% PVN. Zemesgabala noma gadā 461,76 EUR + 21% PVN. Telpās ir nepieciešams kosmētikais remonts.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2016.gada 27.jūlijā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva, 3.kab.), Ventspilī.

Uz abām telpām Andreja ielā 7/9 izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Savukārt uz telpām Saules ielā 137 izsole ir rakstiska (skatīt izsoles nolikumu).

Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt PSIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Užavas ielā 8 ( 2.st., 12.kab.), Ventspilī,  līdz 2016.gada 27.jūlijam plkst. 9.00.

Plašāka informācija pa tālruni 636 29562

Telpu nomas līguma projektu skatīt šeit

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Nr.1 šeit

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Nr.2  šeit

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Nr.3  šeit


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU:

PARĀDU PIEDZIŅAS SPECIĀLISTS/-E

Profesionālās kvalifikācijas un iemaņu prasības:

 • augstākā juridiskā, uzņēmējdarbības vadības vai ekonomiskā izglītība;
 • pieredze parādu piedziņas procesā;
 • labas komunikācijas un pārliecināšanas spējas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru;
 • precizitāte, atbildības sajūta un labas darba plānošanas un organizēšanas prasmes;
 • labas latviešu un krievu valodas zināšanas.

Galvenie darba pienākumi

 • darbs, t.sk. komunikācija ar debitoriem – fiziskām un juridiskām personām;
 • dažādu dokumentu, t.sk. pieteikumu sagatavošana parāda piedziņas procesā;
 • maksājumu grafiku sastādīšana un uzraudzīšana;
 • uzņēmuma pārstāvēšana tiesu instancēs.

Mēs piedāvājam:

iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus, individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas, kā arī  konkurētspējīgu atlīdzību un sociālās garantijas.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam līdz 20.jūlijam iesniegt pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”, Užavas ielā 8, 2.stāvā  vai sūtīt elektroniski: vni@ventspils.lv.

Plašāka informācija pa tālruni 63622336.

Darba laiks – pilna slodze

Darba vieta  – Ventspils


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  27.06.2016. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 55,2 m² platībā ieguva SIAAA Lazurīts“. Nomas maksa 4,30 EUR/m² (bez PVN).

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 26 m² platībā ieguva SIADDTRADE“. Nomas maksa 4,50 EUR/m² (bez PVN).


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Andreja iela 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 2700 005 0209 001.
Platība – 55,2 m², 3.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m²- 4,30 EUR/m² + 21% PVN. Telpās nav nepieciešams kosmētiskais remonts.

Andreja iela 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 2700 005 0209 001.
Platība – 26 m², 2.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 4,50 EUR/m² + 21% PVN. Telpās nav nepieciešams kosmētiskais remonts.

Aleksandra iela 17, Ventspilī. Kadastra numurs: 2700 005 0607 001.
Platība – 84,7 m², 1.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība.Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 4,70 EUR/m2 + 21% PVN.Telpās nav nepieciešams kosmētiskais remonts.

Saules iela 137, Ventspilī. Kadastra numurs: 2700 018 0103.
Platība – 970,4 m², zemes gabala platība 9413 m². Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena telpu nomai par 1 m² – 0,52 EUR/m²+ 21% PVN. Zemesgabala noma gadā 461,76 EUR + 21% PVN. Telpās ir nepieciešams kosmētikais remonts.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2016.gada 27.jūnijā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva, 3.kab.), Ventspilī.

Telpas tiek izsolītas pirmo reizi (izņemot Aleksandra iela 17, Ventspilī), mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt PSIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Užavas ielā 8 ( 2.st., 12.kab.), Ventspilī,  līdz 2016.gada 27.jūnijam plkst. 9.00.

Plašāka informācija pa tālruni 636 29562

Telpu nomas līguma projektu skatīt šeit

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Nr.1 šeit

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Nr.2  šeit

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Nr.3  šeit

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Nr.4  šeit


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  02.03.2016. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Kuldīgas ielā 4, Ventspilī, 14,8 m² platībā ieguva SIA „Old Yard”. Nomas maksa 2,80 EUR/m² (bez PVN).

Ar Biedrību „Piecas izaugsmes formulas” noslēgts nomas līgums par telpu nomu Užavas ielā 8, Ventspilī 15,2 m² platībā. Nomas maksa 2,00 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001.
Platība – 25,6 m², 1.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 4,50 EUR/m² + 21% PVN. Telpās ir nepieciešams kosmētiskais remonts.

Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001.
Platība – 26,0 m², 2.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 4,50 EUR/m² + 21% PVN. Telpās nav nepieciešams kosmētiskais remonts.

Aleksandra iela 17, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050607001.
Platība – 87,9 m², 1.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 4,75 EUR/m²+ 21% PVN. Telpās nav nepieciešams kosmētiskais remonts.

Kuldīgas ielā 4, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000041105001.
Platība – 14,8 m², 1.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,80 EUR/m² + 21% PVN. Telpās ir nepieciešams kosmētiskais remonts.

Užavas ielā 8, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020911001.
Platība – 15,2 m², 3.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,75 EUR/m² + 21% PVN. Telpās nav nepieciešams kosmētiskais remonts

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2016.gada 2.martā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva, 3.kab.), Ventspilī.

Telpas izsola pirmo reizi mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt PSIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Užavas ielā 8 ( 2.st., 12.kab.), Ventspilī,  līdz 2016.gada 2.martam plkst. 9.00.

Plašāka informācija pa tālruni 636 29562

Telpu nomas līguma projektu skatīt šeit

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Nr.1 šeit

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Nr.2 šeit

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Nr.3 šeit

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Nr.4 šeit

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Nr.5 šeit


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU:

 DISPEČERS

Darba pienākumi: koordinēt pārvaldīto īpašumu ekspluatācijas darbu.

Prasības pretendentam:
– Augstākā vai speciālā vidējā izglītība, vēlams ar vismaz III līmeņa profesionālo pārvaldnieka kvalifikāciju vai pieredzi dzīvojamo māju pārvaldīšanā;
– Labas latviešu un krievu valodas zināšanas (angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību);
– Labas prasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām, prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
– Prasme stādāt ar klientiem, stresa noturība, prasme ātri pieņemt lēmumus.

Mēs piedāvājam:
– Konkurētspējīgu atalgojumu;
– Izaugsmes iespējas;
– Sociālās garantijas.

Pretendentus aicinām pieteikties līdz 2016.gada 8.februārim, sūtot CV uz e-pasta adresi vni@ventspils.lv vai personīgi Užavas ielā 8, 2.stāvā


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  30.10.2015. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 61,4 m² platībā ieguva SIA ‘’Nordic Tekstils’’. Nomas maksa 4,50 EUR/m² (bez PVN).

Tiesības slēgt nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 54,1 m² platībā ieguva IK ‘’LĀČA MIGA’’. Nomas maksa 4,10 EUR/m² (bez PVN).

Tiesības slēgt nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Užavas ielā 8, Ventspilī, 12,8 m² platībā ieguva SIA ‘’JNG Marketing Solutions’’. Nomas maksa 3,00 EUR/m² (bez PVN).

Tiesības slēgt nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Katrīnas ielā 5-5, Ventspilī, 47,53 m² platībā ieguva Agnese Špehte. Nomas maksa 1,20 EUR/m² (bez PVN).

Tiesības slēgt nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Kuldīgas ielā 4, Ventspilī, 22,75 m² platībā ieguva Igors Cvetkovs /Igor Tsvetkov/. Nomas maksa 2,80 EUR/m² (bez PVN).’


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001.
Platība – 61,4 m², 3.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m²- 4,50 EUR/m² + 21% PVN. Telpās nav nepieciešams kosmētiskais remonts.

Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001.
Platība – 54,1 m², 4.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m²- 4,10 EUR/m² + 21% PVN. Telpās nav nepieciešams kosmētiskais remonts.

Katrīnas ielā 5-5, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000040906001.
Platība –47,53 m², 2.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,20 EUR/m² + 21% PVN. Telpās ir nepieciešams kosmētiskais remonts.

Kuldīgas ielā 4, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000041105001.
Platība – 22,75 m², 2.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,80 EUR/m² + 21% PVN. Telpās ir nepieciešams kosmētiskais remonts.

Užavas ielā 8, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020911001.
Platība – 12,8 m², 2.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 3,00 EUR/m² + 21% PVN. Telpās nav nepieciešams kosmētiskais remonts

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2015.gada 30.oktobrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva, 3.kab.), Ventspilī.
Telpas tiek izsolītas pirmo reizi mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt PSIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Užavas ielā 8 ( 2.st., 12.kab.), Ventspilī, līdz 2015.gada 30.oktobrim plkst. 9.00.

Plašāka informācija pa tālruni 636 29562

Telpu nomas līguma projektu skatīt šeit

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Nr.1 šeit

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Nr.2  šeit

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Nr.3  šeit

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Nr.4  šeit

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Nr.5  šeit


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001.
Platība – 17,5 m², 3.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 4,50 EUR/m² + 21% PVN. Telpās nav nepieciešams kosmētiskais remonts.

Užavas iela 8, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020911001.
Platība – 12,8 m², 2.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 3,00 EUR/m² + 21% PVN. Telpās nav nepieciešams kosmētiskais remonts.

Užavas iela 8, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020911001.
Platība – 15,2 m², 3.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,85 EUR/m² + 21% PVN. Telpās nav nepieciešams kosmētiskais remonts.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2015.gada 18.septembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva, 3.kab.), Ventspilī.

Telpas Andreja ielā 7/9 (17,5 m² ) un Užavas ielā 8 ( 12,8 m²) izsola pirmo reizi mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Telpas Užavas iela 8 ( 15,2 m²) izsola otro reizi.

Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt PSIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Užavas ielā 8 ( 2.st., 12.kab.), Ventspilī,  līdz 2015.gada 18.septembrim plkst. 9.00.

Plašāka informācija pa tālruni 636 29562

Telpu nomas līguma projektu skatīt šeit

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Nr.1  šeit

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Nr.2  šeit

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Nr.3  šeit


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001.
Platība – 13,4 m², 2.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 5,70 EUR/m² + 21% PVN. Telpās kosmētiskais remonts nav nepieciešams.

Užavas iela 8, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020911001.
Platība – 15,2 m², 3.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,15 EUR/m² + 21% PVN. Telpās kosmētiskais remonts nav nepieciešams.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2015.gada 5.augustā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva, 3.kab.), Ventspilī.

Visas telpas tiek izsolītas pirmo reizi mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt PSIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Užavas ielā 8 ( 2.st., 12.kab.), Ventspilī,  līdz 2015.gada 5.augustam plkst. 9.00.

Plašāka informācija pa tālruni 636 29562

Telpu nomas līguma projektu skatīt šeit

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Nr.1  šeit

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Nr.2  šeit


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

 Užavas ielā 8, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020911001.

Platība – 24,7 m², 3.stāvs. Telpās ir nepieciešams kosmētiskais remonts. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība.

Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 3,00 EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2015.gada 19.jūnijā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva, 3.kab.), Ventspilī.

Telpas Užavas ielā 8, Ventspilī,  tiek izsolītas trešo reizi mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt PSIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Užavas ielā 8 ( 2.st., 12.kab.), Ventspilī,  līdz 2015.gada 19.jūnija plkst. 9.00.

Plašāka informācija pa tālruni 636 29562

Telpu nomas līguma projektu skatīt šeit

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums šeit


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA DARBĀ VAI PRAKSĒ BŪVINŽENIERUS ( 2 VAKANCES)

Darbs uz noteiktu laiku līdz 2 gadiem (atkarībā no objektu daudzuma, līgums var tikt pagarināts uz nenoteiktu laiku)

Prasības kandidātiem:

• Augstākā izglītība būvniecības sfērā (var būt būvniecības fakultātes 4. – 5. kursa students);
• Labas valsts valodas zināšanas, svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
• Windows un MS Office datorlietošanas prasmes;
• B kategorijas autovadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību;
• Pieredze būvniecības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
• Ar būvniecību saistītas apgūtas tālākizglītības programmas un kursi tiks uzskatīti par priekšrocību;
• Inženiergrafisku programmu prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību;

Darba pienākumi:

• Objektu apsekošana, tehnisko darba uzdevumu sastādīšana (tehniskās specifikācijas), tāmēšana;
•Būvdarbu un remontdarbu kvalitātes kontrole – būvuzraudzība, t.sk. izpilddokumentācijas sagatavošana un kontrole;
• Publisko iepirkuma procedūru organizēšanā projektēšanai, būvdarbiem, pakalpojumiem, t.sk. iepirkuma nolikumu izstrāde;
• Pēc nepieciešamības darba rasējumu un skiču izstrāde.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt līdz 2015.gada 29.maijam uz e-pastu  valdis.lesins@ventspils.lv vai vni@ventspils.lv ar norādi „BŪVINŽENIERIS”. Tālrunis uzziņām 636 29555 vai 636 29557.

Darba/prakses vietas apraksts


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Andreja iela 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001.
Platība – 20,5 m², 2.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 5,00 EUR/m² + 21% PVN. Telpās nav nepieciešams kosmētiskais remonts.

Užavas iela 8, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020911001.
Platība – 24,7 m², 3.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,85 EUR/m² + 21% PVN. Telpās ir nepieciešams kosmētiskais remonts.

Telpas Andreja ielā 7/9 tiek izsolītas pirmo reizi, bet telpas Užavas ielā 8 tiek izsolītas otro reizi mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2015.gada 23.aprīlī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva, 3.kab.), Ventspilī.

Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” Užavas ielā 8 (2.st., 12.kab.), Ventspilī līdz 2015.gada 23.aprīlim plkst. 9.00.

Plašāka informācija pa tālruni 636 29562

Telpu nomas līguma projektu skatīt šeit

Telpu nomas tiesību izsoles nolikumi:

Andreja iela 7/9

Užavas iela 8


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSLUDINA KONKURSU UZ PROJEKTU VADĪTĀJA VAKANCI

Obligātās prasības pretendentiem: augstākā izglītība, vēlama nekustamā īpašuma ekonomista kvalifikācija vai būvinženiera kvalifikācija, pieredze ES fondu līdzfinansēto projektu vadīšanā.

CV sūtīt uz e-pasta adresi vni@ventspils.lv vai iesniegt personīgi pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”, Užavas ielā 8, Ventspilī 2.stāvā 1.kabinetā līdz 2015.gada 17.aprīlim.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tirgus iela 7, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000040202001.
Platība – 11,6 m², 2.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m²- 2,15 EUR/m² + 21% PVN. Telpās nav nepieciešams kosmētiskais remonts.

Ūdens iela 15, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000021008001.
Platība – 32 m², 1.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,85 EUR/m² + 21% PVN. Telpās nav nepieciešams kosmētiskais remonts.

Lielais prospekts 35, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000080125001.
Platība – 20,3 m². Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,50 EUR/m² + 21% PVN.

Meža iela 45, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000060413002.
Platība – 18,6 m². Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,45 EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2015.gada 1.aprīlī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva, 3.kab.), Ventspilī.
Telpas tiks izsolītas mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” Užavas ielā 8 (2.st., 12.kab.), Ventspilī līdz 2015.gada 1.aprīlim plkst. 9.00.

Plašāka informācija pa tālruni 636 29562

Telpu nomas līguma projektu skatīt šeit

Telpu nomas tiesību izsoles nolikumi:

Tirgus iela 7

Ūdens iela 15

Lielais prospekts 35

Meža iela 45


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tirgus iela 7, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000040202001.

Platība – 17,2 m², 2.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m²- 2,15 EUR/m² + 21% PVN. Telpās nav nepieciešams kosmētiskais remonts.

Tirgus iela 7, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000040202001.

Platība – 9,3 m², 1.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,85 EUR/m² + 21% PVN. Telpās ir nepieciešams kosmētiskais remonts.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2015.gada 6.martā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva, 3.kab.), Ventspilī.

Tirgus ielā 7 telpas 17,2 m² platībā tiks izsolītas pirmo reizi, bet telpas 9,3 m² platībā tiks izsolītas otro reizi mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” Užavas ielā 8 (2.st., 12.kab.), Ventspilī līdz 2015.gada 6.martam plkst. 9.00.

Plašāka informācija pa tālruni 636 29562

Telpu nomas līguma projektu skatīt šeit

Telpu nomas tiesību izsoles nolikumus skatīt šeit


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Saules iela 31, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001.
Platība – 17,7 m², 2.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 3,60 EUR/m² + 21% PVN. Telpās nav nepieciešams kosmētiskais remonts.

Užavas iela 8, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020911001.
Platība – 24,7 m², 3.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,85 EUR/m² + 21% PVN. Telpās nav nepieciešams kosmētiskais remonts.

Ūdens iela 15, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000021008001.
Platība – 36,8 m², 3.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,15 EUR/m² + 21% PVN. Telpās nav nepieciešams kosmētiskais remonts.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2015.gada 30.janvārī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva, 3.kab.), Ventspilī.

Visas telpas tiek izsolītas pirmo reizi mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” Užavas ielā 8 (2.st., 12.kab.), Ventspilī līdz 2015.gada 30.janvārim plkst. 9.00.

Plašāka informācija pa tālruni 636 29562


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Andreja iela 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001.
Platība – 54,1 m², 4.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 3,75 EUR/m² + 21% PVN. Telpās nav nepieciešams kosmētiskais remonts.

Saules ielā 31, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001.
Platība – 17 m², 2.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 3,60 EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2014.gada 5.decembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva, 3.kab.), Ventspilī.

Visas telpas tiek izsolītas pirmo reizi mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” Užavas ielā 8 (2.st., 12.kab.), Ventspilī līdz 2014.gada 5.decembrim plkst. 9.00.

Plašāka informācija pa tālruni 636 29562


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Andreja iela 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001.
Platība – 38,8 m², 1.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 4,40 EUR/m² + 21% PVN. Telpās ir nepieciešams kosmētiskais remonts.

Lielais prospekts 35, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000080125001.
Platība – 28,3 m², 1.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,50 EUR/m² + 21% PVN.

Lielais prospekts 35, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000080125001.
Platība – 20,3 m², 1.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,50 EUR/m² + 21% PVN.

Mežu iela 45, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000060413002.
Platība – 18,2 m², 1.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,45 EUR/m² + 21% PVN.

Saules ielā 139, Ventspilī. Kadastra numurs:27000180101.
Platība – 26,1 m², 1.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,62 EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2014.gada 31.oktobrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva, 3.kab.), Ventspilī.

Visas telpas tiek izsolītas pirmo reizi mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” Užavas ielā 8 (2.st., 12.kab.), Ventspilī līdz 2014.gada 31.oktobrim plkst. 9.00.

Plašāka informācija, zvanot pa tālruni 636 29562


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  27.08.2014. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Andreja ielā 7/9, Ventspilī, kadastra nr. 27000050209001.
Telpas 83,1 m2 platībā, 3.stāvā iznomātas IK “BETORS”, nomas maksa 3,75 EUR/m2 + PVN, tirdzniecībai.

Andreja ielā 7/9, Ventspilī, kadastra nr.27000050209001.
Telpas 20,5 m2 platībā, 2.stāvā iznomātas SIA “A.V-LAPSA” , nomas maksa 5,00 EUR/m2 + PVN, tirdzniecībai.

Kuldīgas ielā 4, Ventspilī, kadastra nr. 27000041105001.
Telpas 19,5 m2 platībā, 1.stāvā iznomātas IK “Vega tūrisma aģentūra”, nomas maksa 2,50 EUR/m2 + PVN, birojam.

Tirgus ielā 7, Ventspilī, kadastra nr. 27000040202001.
Telpas 36,5 m2 platībā, 2.stāvā iznomātas SIA “ESA.S”, nomas maksa 2,20 EUR/m2 + PVN, birojam.

Tirgus ielā 7, Ventspilī, kadastra nr. 27000040202001.
Telpas 14 m2 platībā, 2.stāvā iznomātas Anželikai Spruktei, nomas maksa 2,20 EUR/m2 + PVN, psihoterapijas sesijām.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Andreja  iela 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001.
Platība – 83,1 m², 3.stāvs.  Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 3,75 EUR/m² + 21% PVN. Telpās ir nepieciešams kosmētiskais remonts.

Andreja  iela 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001.
Platība – 20,5 m², 2.stāvs.  Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 5,00 EUR/m² + 21% PVN. Telpās nav nepieciešams kosmētiskais remonts.

Tirgus iela 7, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000040202001.
Platība – 14 m², 2.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,20 EUR/m² + 21% PVN. Telpās nav nepieciešams kosmētiskais remonts.

Tirgus iela 7, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000040202001.
Platība – 9,3 m², 1.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 3,00 EUR/m² + 21% PVN. Telpās ir nepieciešams kosmētiskais remonts.

Kuldīgas iela 4, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000041105001.
Platība – 19,5 m², 1.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,50 EUR/m² + 21% PVN. Telpās nav nepieciešams kosmētiskais remonts.

Ūdens iela 15, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000021008001.
Platība – 43,8 m², 2.stāvs.Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena pa 1 m² – 2,15 EUR/m² + 21% PVN. Telpās ir nepieciešams kosmētiskais remonts.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2014.gada 27.augustā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva, 3.kab.), Ventspilī.

Visas telpas tiek izsolītas pirmo reizi mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” Užavas ielā 8 (2.st., 12.kab.), Ventspilī līdz 2014.gada 27.augustam  plkst. 9.00.

Plašāka informācija, zvanot pa tālruni 636 29562


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Brīvības iela 33/35, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000080307001.
Platība – 19,7 m².  Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 0,36 EUR/m² + 21% PVN.

Brīvības iela 33/35, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000080307001.
Platība – 16,2 m².  Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 0,36 EUR/m² + 21% PVN.

Brīvības iela 33/35, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000080307001.
Platība – 15,8 m².  Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 0,36 EUR/m² + 21% PVN.

Brīvības iela 33/35, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000080307001.
Platība – 17,6 m². Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 0,36 EUR/m² + 21% PVN.

Brīvības iela 33/35, Ventspilī. Kadastra numurs:27000080307001.
Platība – 16,4 m². Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 0,36 EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz visām augstāk minētajām garāžām notiks 2014.gada 27.jūnijā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva, 3.kab.), Ventspilī.

Visas garāžas izsola pirmo reizi mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt PSIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Užavas ielā 8 ( 2.st., 12.kab.), Ventspilī līdz 2014.gada 27.jūnijam  plkst. 9.00.

Plašāka informācija, zvanot pa tālruni 636 29562


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Andreja iela 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001.
Platība – 17,5 m², 3.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 3,80 EUR/m² + 21% PVN.  Telpās ir nepieciešams kosmētiskais remonts.

Ūdens iela 15, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000021008001.
Platība – 35,3 m², 3.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,15 EUR/m² + 21% PVN. Telpās nav nepieciešams kosmētiskais remonts.

Ūdens iela 15, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000021008001.
Platība – 33,4 m², 2.stāvs. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,15 EUR/m² + 21% PVN. Telpās nav nepieciešams kosmētiskais remonts.

Izsole uz visām iepriekš minētajām nomas tiesībām notiks 2014.gada 28.februārī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva, 3.kab.), Ventspilī.

Visas telpas (izņemot Andreja ielu 7/9, Ventspilī 17,5 m²) izsola pirmo reizi mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt PSIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Užavas ielā 8 ( 2.st., 12.kab.), Ventspilī līdz 2014.gada 28.februāra plkst. 9.00.

Plašāka informācija, zvanot pa tālruni 636 29562