SLUDINĀJUMI

PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” RĪKO TRANSPORTLĪDZEKĻA IZSOLI

Tiek izsolītas  transportlīdzekļa Mazda 6 iegādes tiesībasVIN: JMZGG143671668805. Reģistrācijas datums – 14.04.2008. Sākotnējā izsoles cena 450 EUR + 21% PVN.

Izsole notiks 2018.gada 8.maijā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8, līdz 2018.gada 8.maija plkst. 9.00.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Transportlīdzekļa izsoles nolikums


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  29.03.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Saules ielā 137, Ventspilī, 246,9  m² platībā ieguva SIA “JASON AUTO”. Nomas maksa 0,68  EUR/m² +PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  22.03.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Jāņa ielā 8, Ventspilī, 85  m² platībā ieguva Toms Jansons. Nomas maksa 1,60  EUR/m² +PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Saules ielā 137, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000180103003. Platība 246,9 m². Telpu lietošanas mērķis – darbnīca. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 0,68  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 29. martā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 29.marta plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Saules ielā 137


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  15.03.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Užavas ielā 8, Ventspilī, 12,8  m² platībā ieguva Agita Lauska. Nomas maksa 2,45  EUR/m² +PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Jāņa ielā 8, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020912004. Platība 85 m². Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,60  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 22. martā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 22.marta plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  13.03.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Rīkotā izsole par tiesībām slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Jāņa ielā 8, Ventspilī, 85  m² platībā noslēgusies bez rezultāta.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  08.03.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Užavas ielā 8, Ventspilī, 15,2  m² platībā ieguva SIA “Darba mēbeles”. Nomas maksa 2,65  EUR/m² +PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Užavas ielā 8, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020911001. Platība 12,8 m². Telpu lietošanas mērķis – psihologa privātprakse. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,45  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 15. martā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 15.marta plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Užavas ielā 8


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  06.03.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Tirgus ielā 7, Ventspilī, 9,3  m² platībā ieguva Jeļena Miezāne. Nomas maksa 2,85  EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” RĪKO TRANSPORTLĪDZEKĻA IZSOLI

Tiek izsolītas  transportlīdzekļa Mazda 6 iegādes tiesībasVIN: JMZGG143671668805. Sākotnējā izsoles cena 500  EUR + 21% PVN.

Izsole notiks 2018.gada 10. aprīlī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8, līdz 2018.gada 10. aprīļa plkst. 9.00.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Transportlīdzekļa izsoles nolikums


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Jāņa ielā 8, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020912004. Platība 85 m². Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,13  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 13. martā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 13.marta plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Jāņa ielā 8


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  28.02.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Ūdens ielā 15, Ventspilī, 35,3  m² platībā ieguva Ieva Elstiņa. Nomas maksa 2,45  EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  28.02.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 12  m² platībā ieguva IU “VISNA”. Nomas maksa 7,35  EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  28.02.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Tārgales ielā 36a, Ventspilī, 130,5  m² platībā ieguva Atvars Buks. Nomas maksa 0,47  EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU: 

IEPIRKUMA SPECIĀLISTS – TEHNISKAIS SEKRETĀRS  (uz noteiktu laiku)

Prasības:

 • Augstākā izglītība (vēlama – tiesībzinātnēs, būvniecībā vai ekonomikā);
 • vēlama praktiska darba pieredze publisko iepirkumu jomā;
 • teicamas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību.

Darba pienākumi:

 • nodrošināt iepirkuma procedūras organizēšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma prasībām un citiem normatīvajiem aktiem;
 • sagatavot publicēšanai paziņojumus par paredzētajiem iepirkumiem;
 • piedalīties iesniegto piedāvājumu izvērtēšanā.

Piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu;
 • labus darba apstākļus.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2018.gada 29.martam ar norādi “konkursam – Iepirkuma speciālists – tehniskais sekretārs” uz e-pastu vni@ventspils.lv vai iesniegt Užavas ielā 8, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā. Papildu informācija pa tālruni 636 22336


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Užavas ielā 8, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020911001. Platība 15,2 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,65  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 8. martā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 8.marta plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Užavas ielā 8


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Tirgus ielā 7, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000040202001. Platība 9,3 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,85  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 6.martā plkst. 13.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 6.marta plkst. 11.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Tirgus iela 7


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Ūdens ielā 15, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000021008001. Platība 35,3 m². Telpu lietošanas mērķis – skaistumkopšanas pakalpojumi. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,45  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 28.februārī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 28. februāra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Ūdens iela 15


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 12 m². Telpu lietošanas mērķis – ziedu tirdzniecība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 7,35  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 28.februārī plkst. 11.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 28. februāra plkst. 9.30 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Andreja iela7/9


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Tārgales ielā 36a, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000250511001. Platība 130,5 m². Telpu lietošanas mērķis – noliktava. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 0,47  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 28.februārī plkst. 12.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 28. februāra plkst. 10.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Tārgales iela 36a


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  09.02.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Užavas ielā 8, Ventspilī, 21,6  m² platībā ieguva Jolanta Segliņa- Gluškova. Nomas maksa 2,45  EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  06.02.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Saules ielā 139, Ventspilī, 26,1  m² platībā ieguva Ventspils Augsto tehnoloģiju parks. Nomas maksa 1,42  EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Užavas ielā 8, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020911001. Platība 21,6 m². Telpu lietošanas mērķis – psihologa privātprakse. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,45  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 9.februārī plkst. 10.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 9. februāra plkst. 8.30 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Užavas ielā 8


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU:  SĒTNIEKS

Pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 2018.gada 9.februārim ar norādi “Sētnieks” uz e-pasta adresi vni@ventspils.lv vai iesniegt Ekspluatācijas daļā, Užavas ielā 8, Ventspilī, 1.stāvā.

Papildus informācija pa tālruni: 636 22588


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  30.01.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Talsu ielā 1, Ventspilī, 17,4  m² platībā ieguva Aivars Krūmiņš. Nomas maksa 2,45  EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Saules ielā 139, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000180101016. Platība 26,1 m². Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,42  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 6. februārī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 6. februāra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Saules iela 139 


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Talsu ielā 1, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000280219001. Platība 17,4 m². Telpu lietošanas mērķis – dziedniecība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,45  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2018.gada 30.janvārī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2018.gada 30.janvāra plkst.9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Talsu iela 1


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  05.01.2018. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 11, Ventspilī, 131,6  m² platībā neieguva neviens pretendents.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  29.12.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 103,5  m² platībā ieguva Māris Grinbergs. Nomas maksa 3,00  EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  27.12.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Saules ielā 137, Ventspilī, 113,4  m² platībā ieguva Aleksandrs Jefremovs. Nomas maksa 0,63  EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  22.12.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Saules ielā 137, Ventspilī, 86,5  m² platībā ieguva Jānis Sūniņš. Nomas maksa 0,68  EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 103,5 m². Telpu lietošanas mērķis – ģimenes izklaides pasākumiem. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 3,00  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 29.decembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 29.decembra plkst.9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Andreja iela 7/9


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  19.12.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Kuldīgas ielā 27, Ventspilī, 12,8  m² platībā ieguva SIA “Biznesa Izaugsme”. Nomas maksa 3,56  EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Saules ielā 137, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000180103003. Platība 113,4 m². Telpu lietošanas mērķis – garāžai un automašīnu remontam. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 0,63  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 27.decembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 27.decembra plkst.9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Saules iela 137


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Saules ielā 137, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000180103003. Platība 86,5 m². Telpu lietošanas mērķis – automašīnu remonts. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 0,63  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 22.decembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 22.decembra plkst.9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Saules iela 137


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Kuldīgas ielā 27, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050114001. Platība 12,8 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 3,56  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 19.decembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 19.decembra plkst.9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Kuldīgas iela 27


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  29.11.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Ūdens ielā 15, Ventspilī, 44,7  m² platībā ieguva Ina Trama. Nomas maksa 2,45  EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  29.11.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Lielajā prospektā 35, Ventspilī, 26,9  m² platībā ieguva Gvido Beļakovs. Nomas maksa 1,75  EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Lielajā prospektā 35, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000080125001. Platība 26,9 m². Telpu lietošanas mērķis – tirdzniecība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,75  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 29.novembrī plkst. 11.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 29.novembra plkst.9.30 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Lielais prospekts 35


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Ūdens ielā 15, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000021008001. Platība 44,7 m². Telpu lietošanas mērķis – masāžu veikšanai un fitnesa nodarbībām. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,45  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 29.novembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 29.novembra plkst.9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Ūdens iela 15


AICINA DARBĀ NAMU PĀRZINI

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi’ aicina pievienoties savai komandai Namu pārzini.

Mēs Jums uzticēsim veikt šādus galvenos pienākumus:

 • pārvaldīšanā nodoto dzīvojamo māju un tām piesaistīto zemes gabalu apsaimniekošanas procesa organizēšanu un kontroli;
 • dzīvojamo māju tehnisko apsekošanu, apkopju un remontdarbu plānošanu, remontdarbu izpildes gaitas pārraudzību;
 • vest un aktualizēt dzīvojamo māju lietas, žurnālus;
 • organizēt sanitārās kopšanas darbus un kontrolēt to izpildi;
 • dzīvojamo māju vispārējā tehniskā un vizuālā stāvokļa apsekošanu;
 • komunikāciju ar māju iedzīvotājiem.

Prasības:

 • augstākā izglītība nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā (4.profesionālās kvalifikācijas līmenis, var būt pēdējo kursu students);
 • vēlama pieredze nekustamo īpašumu apsaimniekošanā vai būvniecībā;
 • labas komunikācijas spējas;
 • labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
 • datorzināšanas (Ms Office);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 • atbildīgu un dinamisku darbu;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas
 • iespēju pilnveidot savas zināšanas un gūt praktisku pieredzi
 • veselības apdrošināšanu.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2017.gada 15.decembrim ar norādi “konkursam – Namu pārzinis” uz e-pastu vni@ventspils.lv vai iesniegt Užavas ielā 8, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā.

Papildu informācija pa tālruni 636 22336


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  03.11.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 25,6  m² platībā ieguva Ik Belije Rosi. Nomas maksa 4,25  EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU:

NAMU PĀRZINIS

Mēs Jums uzticēsim veikt šādus galvenos pienākumus:

 • pārvaldīšanā nodoto dzīvojamo māju un tām piesaistīto zemes gabalu apsaimniekošanas procesa organizēšanu un kontroli;
 • dzīvojamo māju tehnisko apsekošanu, apkopju un remontdarbu plānošanu, remontdarbu izpildes gaitas pārraudzību;
 • vest un aktualizēt dzīvojamo māju lietas, žurnālus;
 • organizēt sanitārās kopšanas darbus un kontrolēt to izpildi;
 • dzīvojamo māju vispārējā tehniskā un vizuālā stāvokļa apsekošanu;
 • komunikāciju ar māju iedzīvotājiem.

Prasības:

 • augstākā izglītība nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā (4.profesionālās kvalifikācijas līmenis, var būt pēdējo kursu students);
 • vēlama pieredze nekustamo īpašumu apsaimniekošanā vai būvniecībā;
 • labas komunikācijas spējas;
 • labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
 • datorzināšanas (Ms Office);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 • atbildīgu un dinamisku darbu;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas
 • iespēju pilnveidot savas zināšanas un gūt praktisku pieredzi
 • veselības apdrošināšanu.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2017.gada 15.decembrim ar norādi “konkursam – Namu pārzinis” uz e-pastu vni@ventspils.lv vai iesniegt Užavas ielā 8, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā.

Papildu informācija pa tālruni 636 22336


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 25,6 m². Telpu lietošanas mērķis – tirdzniecība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 4,25  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 3.novembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 3.novembra plkst.9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Andreja iela 7/9


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  25.10.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 12,8  m² platībā ieguva Olga Giņko. Nomas maksa 4,25  EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 12,8 m². Telpu lietošanas mērķis – šūšanas un drēbju labošanas darbnīca. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 4,25  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 25. oktobrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 25. oktobra plkst.9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Andreja iela 7/9


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  11.10.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Tirgus ielā 7, Ventspilī, 32,5  m² platībā ieguva SIA “Gebauers”. Nomas maksa 2,09 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Tirgus ielā 7, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000040202001. Platība 32,5 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,09  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 11. oktobrī plkst. 11.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 11. oktobra plkst. 9.30 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Tirgus iela 7


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  21.09.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 11, Ventspilī, 206,2  m² platībā ieguva SIA “ALIBĀRS”. Nomas maksa 2,15 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 11, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050204001. Platība 206,2m². Telpu lietošanas mērķis – ēdināšanas pakalpojumi. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,15 EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 21. septembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 21. septembra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Andreja iela 11


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  02.08.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Kuldīgas ielā 4, Ventspilī, 11,5  m² platībā ieguva Liliana Skujiņa. Nomas maksa 3,00 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Kuldīgas ielā 4, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000041105001. Platība 11,5 m². Telpu lietošanas mērķis – tirdzniecība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 3.00  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 2. augustā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 2. augustam plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Kuldīgas iela 4


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  14.06.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 54,1 m² platībā ieguva Tatjana Stepanova. Nomas maksa 3.00 EUR/m² + PVN.

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Užavas ielā 8, Ventspilī, 24,4  m² platībā ieguva SIA “Konsultāciju birojs Lauda”. Nomas maksa 2.55 EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Užavas ielā 8,Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020911001. Platība 24,4 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,55  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 14. jūnijā plkst. 11.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 14.jūnija plkst. 9.30 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Užavas iela 8


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 54,1 m². Telpu lietošanas mērķis – izklaides un atpūtas centrs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 3.00  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 14.jūnijā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 14.jūnija plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Andreja iela 7/9


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  16.05.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Aleksandra ielā 17, Ventspilī, 84,7  m² platībā ieguva Ik “BuvMark”. Nomas maksa 2.30 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  10.05.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Meža ielā 45, Ventspilī, 18,4 m² platībā ieguva Oskars Ābele. Nomas maksa 1,45 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Aleksandra ielā 17,Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050607001. Platība 84,7 m²,. Telpu lietošanas mērķis – tirdzniecība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2.30  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 16. maijā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 16. maijam plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Aleksandra iela 17


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Meža ielā 45, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000060413002. Platība 18,4 m²,. Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,45  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 10. maijā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 10.maija plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Meža iela 45


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  26.04.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Lielajā prospektā 35, Ventspilī, 20,4 m² platībā ieguva SIA “ Ventspils grāmatnīcas”. Nomas maksa 1,60 EUR/m² + PVN.

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 183,04 m² platībā ieguva SIA “V.O.V.A”. Nomas maksa 3,32 EUR/m² + PVN.

PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  26.04.2017. RĪKOTAI IZSOLEI uz telpu nomas tiesībām Aleksandra ielā 17, Ventspilī, nav rezultāta.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Aleksandra ielā 17, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050607001. Platība 84,7 m². Telpu lietošanas mērķis – tirdzniecība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,48  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 26. aprīlī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 26.aprīļa plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Aleksandra iela 17


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Lielajā prospektā 35, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000080125001. Platība 20,4 m²,. Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,60  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 26. aprīlī plkst. 14.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 26.aprīļa plkst. 12.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Lielais prospekts 35


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 183,04 m². Telpu lietošanas mērķis – šūšanas darbnīca. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 3,32  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 26. aprīlī plkst. 14.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 26.aprīļa plkst. 12.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Andreja iela 7/9


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  10.04.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Talsu ielā 1, Ventspilī, 111,6 m² platībā ieguva SIA “Raduraksti”. Nomas maksa 1,95 EUR/m² + PVN.

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Talsu ielā 1, Ventspilī, 12,4 m² platībā ieguva Marina Avkštoļa. Nomas maksa 2,13 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Talsu iela 1, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000280219001. Platība 111,6 m². Telpu lietošanas mērķis – kafejnīca. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,95  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 10. aprīlī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 10.aprīļa plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Talsu iela 1,Ventspilī. Kadastra numurs: 27000280219001. Platība 12,4  m². Telpu lietošanas mērķis – birojs-šūšanas darbnīca. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,13  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 10. aprīlī plkst. 11.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 10.aprīļa plkst. 9.30 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  03.04.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Saules ielā 71, Ventspilī, 145,32 m² platībā ieguva Armands Kiršteins. Nomas maksa 0,80 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Saules iela 71, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000071024001. Platība 145,32 m². Telpu lietošanas mērķis – garāža un noliktava. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 0,80  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 3. aprīlī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 3.aprīļa plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Saules iela 71

Telpu nomas līguma  projekts Saules iela 71


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  27.03.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 7,6 m² platībā ieguva IK Riko-B. Nomas maksa 5,75 EUR/m² + PVN.

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Užavas ielā 8, Ventspilī, 107 m² platībā ieguva SIA “SBI-Ventspils”. Nomas maksa 1,95 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  22.03.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Lielajā prospektā 35, Ventspilī, 21 m² platībā ieguva Vitālijs Kateriničs. Nomas maksa 1,65 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  20.03.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 10 m² platībā ieguva Jolanta Segliņa-Gluškova. Nomas maksa 4,27 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 7,6 m². Telpu lietošanas mērķis – tirdzniecība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 5,75  EUR/m²+ 21% PVN.

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Užavas ielā 8,Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020911001. Platība 107 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,95  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 27. martā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 27. marta plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Andreja iela7/9

Telpu nomas līguma  projekts Andreja iela 7/9

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Užavas iela 8

Telpu nomas līguma projekts Užavas iela 8


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU:

SĒTNIEKS

Galvenie pienākumi:

 • dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes gabala sanitārā kopšana;
 • dzīvojamās mājas koplietošanas telpu sanitārā kopšana;
 • regulāri veikt dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes gabala apsekošanu;
 • informēt darba devēju par konstatētajiem bojājumiem;
 • nogādāt iedzīvotājiem darba devēja izsniegtos dokumentus;
 • komunikācija ar mājas iedzīvotājiem.

Prasības:

 • vismaz pamata izglītība;
 • labas komunikācijas spējas;
 • labas latviešu un krievu valodas zināšanas.

Piedāvājam:

 • atbildīgu darbu;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2017.gada 7.aprīlim ar norādi “Sētnieks” uz e-pasta adresi vni@ventspils.lv vai iesniegt Ekspluatācijas daļā, Užavas ielā 8, Ventspilī, 1.stāvā.

Papildus informācija pa tālruni 636 22588


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas garāžas telpu nomas tiesības Lielajā prospektā 35,Ventspilī. Kadastra numurs: 27000080125001. Platība 21,0 m²,. Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,60  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 22. martā plkst. 10.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 22.marta plkst. 8.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas līguma projekts Lielais prospekts 35

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  10.03.2017. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Meža ielā 45, Ventspilī, 18,2 m² platībā ieguva Rinalds Valters. Nomas maksa 1,45 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas biroja telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 10,0 m²,. Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 4,27  EUR/m²+ 21% PVN

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 20.martā plkst. 15.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 20.marta plkst. 13.30 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas līguma projekts Andreja iela 7/9

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas garāžas  nomas tiesības Meža ielā 45, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000060413002. Platība 18,2 m². Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,45  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2017.gada 10. martā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2017.gada 10. marta plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas līguma projekts Meža iela 45

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums