SLUDINĀJUMI

PAZIŅOJUMS PAR TELPU NOMAS MAKSAS SAMAZINĀJUMU VAI ATBRĪVOJUMU

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumiem Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” laika periodā no šā gada 12. marta līdz 31.martam nomas maksas samazinājums vai atbrīvojums piešķirts šādiem telpu nomniekiem:

Nomnieka nosaukums

Reģistrācijas nr.

SIA “Effect-V” 

41202028488

IK “Artemis FIT”

41202030942

SIA “VOLKARS” 

40003603273

SIA “Neptūns” 

41203004398

IK “DAJANA” 

41202028558

IK “Belijie Rosi”

41202019964

SIA “Mariada” 

51203018741

SIA “Stilmens”

40003430710

SIA “AUTOSKOLA CREDO AUTOPRIEKS” 

40103803892

SIA “AJA” 

41203004330

SIA “Old Yard”

41203057253

SIA “OLIMPISKAIS CENTRS “VENTSPILS”” 

40003245964

 


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ANDREJA IELĀ 7/9

Tiek izsolītas biroja telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī.  Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 54,1 m². Telpu lietošanas mērķis – skaistumkopšana. Sākotnējā izsoles cena – 4,25  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 27. maijā plkst. 11.30 Užavas ielā 8 (2.  stāva zālē), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 27. maija plkst. 9.30 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Andreja iela 7/9


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ANDREJA IELĀ 7/9

Tiek izsolītas biroja telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 17,0 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena  – 4,25  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 27. maijā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.  stāva zālē), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 27. maija plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Andreja iela 7/9


 

PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  22. 04. 2020. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 25,8  m² platībā ieguva Artūrs Keišs. Nomas maksa 1,50  EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ANDREJA IELĀ 7/9

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 25,8 m². Telpu lietošanas mērķis – noliktava, studija. Sākotnējā izsoles cena – 1,50  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 22. aprīlī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2. stāvā, 3. kabinetā), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 22. aprīļa plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Andreja iela 7/9


 

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU: VENTSPILS AUGSTSKOLAS VIESNĪCAS VADĪTĀJS/-A

Galvenie pienākumi:

 • plānot, vadīt un koordinēt viesnīcas darbību;
 • pārstāvēt viesnīcu darījumos ar klientiem (viesiem, studentiem), sadarbības partneriem, Ventspils Augstskolu un atbildīgajām institūcijām;
 • organizēt viesnīcas personāla darbu un apmācību;
 • kontrolēt izdevumus, nodrošināt nepieciešamo materiāltehnisko un citu resursu plānošanu un to racionālu izmantošanu;
 • veikt klientu piesaisti, popularizēt viesnīcu un tās pakalpojumus;
 • apkopot un analizēt viesnīcas darbības un attīstības rādītājus, ziņot par tiem vadībai;
 • sniegt priekšlikumus viesnīcas pakalpojumu pilnveidošanai un attīstīšanai un kvalitātes celšanai.

Prasības kandidātiem:

 • 2. līmeņa augstākā izglītība, vēlams uzņēmējdarbības vadībā;
 • pieredze vadītāja amatā ar padoto darbinieku skaitu virs 10 personām, vēlams izmitināšanas jomā;
 • zināšanas un pieredze komandas veidošanā, tās vadībā un motivēšanā;
 • spēja plānot un organizēt savu un padoto darbu, sasniegt noteiktos mērķus;
 • iniciatīva un radoša pieeja darbam;
 • labas latviešu, angļu un krievu valodu zināšanas un teicamas komunikācijas spējas;
 • labas prasmes darbā ar datoru.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku
 • stabilu atalgojumu 1065 EUR mēnesī un papildus atalgojuma mainīgo daļu atbilstoši viesnīcas darba rezultātiem, kā arī sociālās garantijas
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020. gada 3. aprīlim  elektroniski ar norādi AMATA VAKANCEI “VENTSPILS AUGSTSKOLAS VIESNĪCAS VADĪTĀJS” uz e-pastu: vni@ventspils.lv.

Ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju, personīgi iesniegt pieteikuma dokumentāciju Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā 2. stāvā Užavas ielā 8, Ventspilī, būs iespējams tikai iepriekš vienojoties.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.

Uzziņas pa tālruni 63622336


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ŪDENS IELĀ 15 

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Ūdens ielā 15, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000021008001. Platība 41,9 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena 2,85  EUR/m²  + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 12. martā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 12. marta plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Ūdens iela


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  02. 03. 2020. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Tārgales ielā 15, Ventspilī, 17,7 m² platībā ieguva SIA “V.T.Serviss”. Nomas maksa 1,65 EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  02. 03. 2020. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Saules ielā 31, Ventspilī, 17 m² platībā ieguva Egita Sauka. Nomas maksa 5,25 EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA ZEMES NOMAS TIESĪBAS

DOKU IELA 16 k – 123, Ventspils, kadastra numurs: 27000201528. Platība 539 m². Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00  EUR/gadā + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 3. martā plkst. 13.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Doku iela 16k – 123

KRAUJAS IELA 19 k – 343, Ventspils, kadastra numurs: 27000201162. Platība 540 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00  EUR/gadā + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 3. martā plkst. 13.40 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Kraujas iela 19k – 343

KRAUJAS IELA 21 k – 374, Ventspils, kadastra numurs: 27000200915. Platība 818 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00  EUR/ gadā + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 3. martā plkst. 13.50 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Kraujas iela 21k – 374

KRAUJAS IELA 21 k – 377, Ventspils, kadastra numurs: 27000200918. Platība 540 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00  EUR/ gadā + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 3. martā plkst. 14.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Kraujas iela 21k – 377

DOKU IELA 14 k – 86, Ventspils, kadastra numurs: 27000201448. Platība 579 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00  EUR/ gadā + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 3. martā plkst. 14.10 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Doku iela 14k – 86

PACKULES IELA 30 k – 439, Ventspils, kadastra numurs: 27000201017. Platība 555 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00 EUR/ gadā + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 3. martā plkst. 14.20 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Packules iela 30k – 439

DOKU IELA 16 k – 141, Ventspils, kadastra numurs: 27000201539. Platība 359 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00 EUR/ gadā + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 3. martā plkst. 14.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Doku iela 16k – 141

KRAUJAS IELA 21 k – 421, Ventspils, kadastra numurs: 27000200963. Platība 540 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00  EUR/ gadā + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 3. martā plkst. 14.40 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Kraujas iela 21k – 421

DOKU IELA 14 k – 70, Ventspils, kadastra numurs: 27000201431. Platība 544 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00  EUR/ gadā + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 3. martā plkst. 14.50 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Doku iela 14k – 70

KRAUJAS IELA 19 k – 353, Ventspils, kadastra numurs: 27000201172. Platība 510 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00  EUR/ gadā + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 3. martā plkst. 15.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Kraujas iela 19k – 353

KRAUJAS IELA 19 k – 359, Ventspils, kadastra numurs: 27000201178. Platība 620 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00  EUR/ gadā + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 3. martā plkst. 15.10 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Kraujas iela 19k – 359

KRAUJAS IELA 19 k – 300, Ventspils, kadastra numurs: 27000201119. Platība 612 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00  EUR/ gadā + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 3. martā plkst. 15.20 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Kraujas iela 19k – 300

KRAUJAS IELA 19 k – 333, Ventspils, kadastra numurs: 27000201152. Platība 686 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00  EUR/ gadā 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 3. martā plkst. 15.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Kraujas iela 19k – 333

KRAUJAS IELA 30 k – 267A, Ventspils, kadastra numurs: 27000201301. Platība 1002 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00  EUR/ gadā + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 3. martā plkst. 15.40 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Kraujas iela 30k – 267A

KRAUJAS IELA 19 k – 320, Ventspils, kadastra numurs: 27000201139. Platība 560 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena par 28,00  EUR/ gadā + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 3. martā plkst. 15.50 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Kraujas iela 19k – 320

KRAUJAS IELA 21 k – 362, Ventspils, kadastra numurs: 27000200902. Platība 697 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00  EUR/ gadā + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 3. martā plkst. 16.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Kraujas iela 21k – 362

KRAUJAS IELA 19 k – 299, Ventspils, kadastra numurs: 27000201118. Platība 550 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00  EUR/ gadā + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 3. martā plkst. 16.10 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Kraujas iela 19k – 299

PACKULES IELA 30 k – 448, Ventspils, kadastra numurs: 27000201027. Platība 540 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00  EUR/ gadā + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 3. martā plkst. 16.20 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Packules iela 30k – 448

DOKU IELA 8 k – 30, Ventspils, kadastra numurs: 27000200831. Platība 644 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00  EUR/ gadā + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 3. martā plkst. 16.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Doku iela 8k – 30

KRAUJAS IELA 21 k – 367, Ventspils, kadastra numurs: 27000200908. Platība 599 m2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00  EUR/ gadā + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 3. martā plkst. 16.40 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Kraujas iela 21k – 367

Izsole uz šiem zemesgabaliem ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 3.marta plkst. 8.30 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Zemes nomas līguma paraugs


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS SAULES IELĀ 31 

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Saules ielā 31, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000030915001. Platība 17 m². Telpu lietošanas mērķis – skaistumkopšana. Sākotnējā izsoles cena  – 5,25  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 2. martā plkst. 11.15 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2020. gada 2. marta plkst. 9.15 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Saules iela 31


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS TĀRGALES IELĀ 15 

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Tārgales ielā 15, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000260233001. Platība 17,7 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena –  1,65  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 2. martā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2020. gada 2. marta plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Tārgales iela 15


PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 17.01.2019. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Inženieru ielā 101, Ventspilī, 352.2 m² platībā ieguva SIA “Landry”. Nomas maksa 1.59 EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 17.01.2019. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Lielajā prospektā 35, Ventspilī, 20.4 m² platībā ieguva SIA “IPRP ”. Nomas maksa 2.15 EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU: JURISKONSULTS/-E

Prasības:

 • augstākā izglītība tiesību zinātnē
 • pieredze darbā ar tiesām vai parādu piedziņas procesiem
 • darba pieredze tiesību normu piemērošanā un juridisko dokumentu sastādīšanā
 • pieredze dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozarē tiks uzskatīta par priekšrocību
 • noturība pret stresu, prasme organizēt darbu efektīvi, teicamas komunikācijas un argumentācijas spējas, prasme strādāt komandā
 • zināšanas lietvedībā un iemaņas darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī
 • teicamas latviešu un labas krievu valodas zināšanas

Galvenie pienākumi:

 • parādu piedziņas procedūras veikšana, t.sk. pieteikumu sagatavošana tiesai parāda piedziņas procesā
 • parādu piedziņas lietu apstrāde, kontrole
 • uzņēmuma pārstāvēšana tiesā
 • konsultāciju sniegšana vadībai juridiskos jautājumos
 • juridisko dokumentu izskatīšana un sagatavošana

 Mēs piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku
 • stabilu atalgojumu 1040 EUR – 1415 EUR mēnesī, sociālās garantijas
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā
 • Individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu: vni@ventspils.lv ar norādi AMATA VAKANCEI “JURISKONSULTS” vai iesniegt to Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”, Užavas ielā 8, Ventspilī.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2020.gada 31.janvārim.

Tālrunis uzziņām 63622336.

* Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA GARĀŽAS NOMAS TIESĪBAS 

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Lielajā prospektā 35, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000080125002. Platība 20,4 m². Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena  2,15  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 17. janvārī plkst. 11.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2020. gada 17. janvāra plkst. 9.30 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Lielais prospekts 35


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS INŽENIERU IELĀ 101

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Inženieru ielā 101, VentspilīKadastra numurs: 27000100538001. Platība 352,2 m². Telpu lietošanas mērķis – kafejnīca. Sākotnējā izsoles cena 1,59  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 17. janvārī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2020. gada 17. janvāra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Inženieru iela 101


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  07.01.2020. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Ūdens ielā 15, Ventspilī, 32,6  m² platībā ieguva Zigurds Štelmahers. Nomas maksa 2,85  EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  10.01.2020. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Jūras ielā 1a, Ventspilī, 18,34  m² platībā ieguva Ingus Lapsa. Nomas maksa 2,00  EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS JŪRAS IELĀ 1A

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Jūras ielā 1A, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050601001. Platība 18,34 m². Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena  – 1,65  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 10. janvārī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir otrā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2020. gada 10. janvāra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Jūras iela 1a


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ŪDENS IELĀ 15 

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Ūdens ielā 15, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000021008001. Platība 32,6 m². Telpu lietošanas mērķis –  skaistumkopšanas pakalpojumi. Sākotnējā izsoles cena – 2,85 EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020. gada 7. janvārī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz 2020. gada 7. janvāra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Ūdens iela


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS JŪRAS IELĀ 1A

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Jūras ielā 1A, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050601001. Platība 18,34 m². Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena  – 1,65  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2019. gada 23. decembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 23. decembra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Jūras iela 1a


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA ZEMES NOMAS TIESĪBAS

KRAUJAS IELA 19 k – 322, Ventspils, kadastra numurs: 27000201141. Platība 570 m². Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2019. gada 18. decembrī plkst. 10.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Kraujas iela 19k – 322

RIEKSTU IELA 17A, Ventspils, kadastra numurs: 27000160311. Platība 400 m². Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 42,66  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2019. gada 18. decembrī plkst. 10.10 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Riekstu iela 17A

KRAUJAS IELA 19 k – 342, Ventspils, kadastra numurs: 27000201161. Platība 517 m². Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2019. gada 18. decembrī plkst. 10.20 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Kraujas iela 19k – 342

KRAUJAS IELA 19 k – 327, Ventspils, kadastra numurs: 27000201146. Platība 540 m². Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2019. gada 18. decembrī plkst. 10.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Kraujas iela 19k – 327

KRAUJAS IELA 19 k – 336, Ventspils, kadastra numurs: 27000201155. Platība 550 m². Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2019. gada 18. decembrī plkst. 10.40 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Kraujas iela 19k – 336

KRAUJAS IELA 8 k – 249, Ventspils, kadastra numurs: 27000201214. Platība 672 m². Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2019. gada 18. decembrī plkst. 10.50 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Kraujas iela 8k – 249

KRAUJAS IELA 30 k – 269, Ventspils, kadastra numurs: 27000201341. Platība 570 m². Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2019. gada 18. decembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Kraujas iela 30k – 269

ZEMES GABALS – kadastra numurs: 27000260141. Platība 500 m². Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 42,68  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2019. gada 18. decembrī plkst. 11.10 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums 

KRAUJAS IELA 19 k – 331, Ventspils, kadastra numurs: 27000201150. Platība 529 m². Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 28,00  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2019. gada 18. decembrī plkst. 11.20 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Kraujas iela 19k – 331

RIEKSTU IELA 18, Ventspils, kadastra numurs: 27000160243. Platība 600 m². Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Sākotnējā izsoles cena 63,99  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2019. gada 18. decembrī plkst. 11.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kab.), Ventspilī.

Zemes nomas tiesību izsoles nolikums Riekstu iela 18

Izsole uz šiem zemesgabaliem ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 18. decembra plkst. 8.30 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Zemes nomas līguma paraugs


PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 13.11.2019. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Talsu ielā 39, Ventspilī, 152,6 m² platībā ieguva SIA “Baltais”. Nomas maksa 1,85 EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 13.11.2019. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Tirgus ielā 7, Ventspilī, 9,3 m² platībā ieguva Nataļja Jurkeviča. Nomas maksa 3,20 EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 11.11.2019. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 16,4 m² platībā ieguva Inese Reitmane. Nomas maksa 4,34 EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS TALSU IELĀ 39

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Talsu ielā 39, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000280409001. Platība 152,6 m². Telpu lietošanas mērķis – skaistumkopšana un fitnesa studija. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,85  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2019. gada 13. novembrī plkst. 11.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kabinetā), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 13. novembra plkst. 9.30 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Talsu iela 39


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS TIRGUS IELĀ 7

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Tirgus ielā 7, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000040202001. Platība 9,3 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs/ skaistumkopšanas procedūras. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 3,20  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2019. gada 13. novembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kabinetā), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 13. novembra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Tirgus iela 7


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ANDREJA IELĀ 7/9

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 16,4 m². Telpu lietošanas mērķis – frizētava. Sākotnējā izsoles cena – 4,34  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2019. gada 11. novembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kabinetā), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 11. novembra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Andreja iela 7/9


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  18.10.2019. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Kuldīgas ielā 27, Ventspilī, 12,8 m² platībā ieguva Piltenes Z/S “Kalniņi”. Nomas maksa 3,96 EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  16.10.2019. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Lielajā prospektā 35, Ventspilī, 20,5 m² platībā ieguva Andrejs Dzelme. Nomas maksa 2,15 EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  16.10.2019. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 72 m² platībā ieguva biedrība “Deju studija “Deguntiņš uz augšu””. Nomas maksa 3,00 EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  11.10.2019. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 38,8 m² platībā ieguva SIA “Bongu AG”. Nomas maksa 1,77 EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS KULDĪGAS IELĀ 27

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Kuldīgas ielā 27, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050114001. Platība 12,8 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena – 3,96  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2019. gada 18. oktobrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kabinetā), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 18. oktobra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Kuldīgas iela 27


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ANDREJA IELĀ 7/9

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 72,0 m². Telpu lietošanas mērķis – deju nodarbībām. Sākotnējā izsoles cena – 3,00  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2019. gada 16. oktobrī plkst. 11.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kabinetā), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 16. oktobra plkst. 9.30 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Andreja iela 7/9


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS LIELAJĀ PROSPEKTĀ 35

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Lielajā prospektā 35, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000080125002. Platība 20,5 m². Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena – 1,65  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2019. gada 16. oktobrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kabinetā), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 16. oktobra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Lielais prospekts 35


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ANDREJA IELĀ 7/9

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 38,8 m². Telpu lietošanas mērķis – noliktava. Sākotnējā izsoles cena 1,77  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2019. gada 11. oktobrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kabinetā), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 11. oktobra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Andreja iela 7/9


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  30.08.2019. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Meža ielā 45, Ventspilī, 18,4  m² platībā ieguva Gints Brūveris. Nomas maksa 1,45  EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS LIELAJĀ PROSPEKTĀ 18

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Lielajā prospektā 18, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050719001. Platība 11,2 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena – 1,85  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2019. gada 5. septembrī plkst. 11.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kabinetā), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 5. septembra plkst. 9.30 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Lielais prospekts 18


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA GARĀŽAS NOMAS TIESĪBAS MEŽA IELĀ 45

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Meža ielā 45, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000060413002. Platība 18,4 m². Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena  1,45  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2019. gada 30. augustā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kabinetā), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 30.augusta plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Meža iela 45


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  15.08.2019. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 54,1 m² platībā ieguva Aiga Liepājniece. Nomas maksa 3,00 EUR/m² + PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ANDREJA IELĀ 7/9

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 54,1 m². Telpu lietošanas mērķis – ģimenes izklaides un atpūtas centrs. Sākotnējā izsoles cena  3,00  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2019. gada 15. augustā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kabinetā), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 15.augusta plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Andreja iela 7/9


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  21.06.2019. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Kuldīgas ielā 27, Ventspilī, 12,6 m² platībā ieguva Svetlana Muisejenoka. Nomas maksa 3, 90 EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS KULDĪGAS IELĀ 27

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Kuldīgas ielā 27, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050114001. Platība 12,6 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena – 3,90  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2019. gada 21. jūnijā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kabinetā), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 21.jūnija plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Kuldīgas iela 27


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA PIETEIKTIES UZ AMATU: SĒTNIEKS

Darba pienākumi:

 • dzīvojamās mājas, pagalma, ietves un mājai piesaistītā zemes gabala uzkopšana;
 • dzīvojamās mājas koplietošanas telpu uzkopšana.

Prasības pretendentam:

 • vidējā vai pamatizglītība;
 • valsts valodas zināšanas.

Piedāvājam:

 • darba laiku pēc grafika;
 • stabilu algojumu un sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu;
 • darba algu no 500 EUR (bruto)

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 28.jūnijam uz e-pasta adresi vni@ventspils.lv vai iesniegt Ekspluatācijas daļā, Užavas ielā 8, Ventspilī, 1.stāvā.

Tālrunis uzziņām: 63622588 vai 25443723


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  30.05.2019. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma garāžas telpu nomas līgumu Saules ielā 139, Ventspilī, 29,3  m² platībā ieguva Diāna Mūrniece. Nomas maksa 1,42  EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  30.05.2019. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 12,8  m² platībā ieguva Beata Frolenoka. Nomas maksa 4,35  EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  05.06.2019. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības iegādāties kustamo mantu – VW Sharan, reģistrācijas numurs GP 8705,  ieguva Jānis Dimza. Pirkuma maksa 900  EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  05.06.2019. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības iegādāties nekustamo īpašumu Vasarnīcu ielā 20, Ventspilī, ieguva SIA “KATJUŠA – V.S.”. Pirkuma maksa 131000 EUR.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  05.06.2019. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Užavas ielā 8, Ventspilī, 22,8  m² platībā ieguva Anita Zālīte. Nomas maksa 2,45  EUR/m² + PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” RĪKO TRANSPORTLĪDZEKĻA IZSOLI

Tiek izsolītas  transportlīdzekļa VW Sharan (VIN: WVWZZZ7MZ8V002774) iegādes tiesības. Sākotnējā izsoles cena 900  EUR + 21% PVN.

Izsole uz transportlīdzekļa iegādes tiesībām notiks 2019.gada 5. jūnijā plkst. 10.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kabinetā), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 4.jūnija plkst. 17.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Transportlīdzekļa izsoles nolikums


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” RĪKO IZSOLI NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANAI

Tiek rīkota izsole nekustamā īpašuma  Vasarnīcu ielā 20, Ventspilī, atsavināšanai. Kadastra numurs: 2700 001 0402. Zemes gabala platība  1452  m². Ēkas platība 594,7 m², palīgēkas platība 213,3 m².  Sākotnējā izsoles cena 130000 EUR.

Izsole notiks 2019.gada 5. jūnijā plkst. 10.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kabinetā), Ventspilī.

Izsole ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 4.jūnija plkst. 17.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Izsoles nolikums Vasarnīcu iela 20


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS UŽAVAS IELĀ 8

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Užavas iela 8, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020911001. Platība 22,8 m². Telpu lietošanas mērķis – adīšanas darbnīca. Sākotnējā izsoles cena  – 2,45  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2019.gada 5. jūnijā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kabinetā), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 5.jūnija plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Užavas iela 8


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS SAULES IELĀ 139

Tiek izsolītas biroja telpu nomas tiesības Saules ielā 139, Ventspilī.  Kadastra numurs: 27000180101015. Platība 29,3 m². Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena – 1,42 EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2019.gada 30.maijā plkst. 13.30 Užavas ielā 8 (2.stāvā, 3.kabinetā), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 30.maija plkst. 10.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Saules iela 139


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ANDREJA IELĀ 7/9

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 12,8 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena – 4,35 EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2019.gada 30.maijā plkst. 13.00 Užavas ielā 8 (2.stāva, 3.kabinetā), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 30.maija plkst. 10.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  Ekspluatācijas daļas 5. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Andreja iela 7/9


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  17.04.2019. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9, Ventspilī, 25,1  m² platībā ieguva SIA “Mobilitātes Centrs cilvēkiem ar kustību traucējumiem”. Nomas maksa 2,10  EUR/m² +PVN.


PĀRDOD NEKUSTAMO ĪPAŠUMU VASARNĪCU IELĀ 20

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” pārdod nekustamo īpašumu Vasarnīcu ielā 20, kas sastāv no zemesgabala 1452 m² platībā un divām ēkām – divstāvu nedzīvojamo ēku (biroju ēka) 594,7 m² un vienstāvu palīgēku ar kopējo platību 213,3 m².

Īpašums robežojas ar zemes gabaliem Reņģu ielā 4 un Karlīnes ielā 1.

Īpašuma apkārtnē (~ 500 m – 1000 m rādiusā) atrodas pilsētas dome, 2.pamatskola, bērnudārzs „Vāverīte”, Ventspils Augstskola, teātra nams “Jūras vārti”, Piejūras brīvdabas muzejs, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, kā arī izmitināšanas uzņēmumi, ēdināšanas iestādes, pārtikas un saimniecības preču veikali.

Netālu no īpašuma atrodas arī atpūtas objekti – pilsētas pludmale, akvaparks, Enkuru parks, jahtu osta, mols un Bērnu pilsētiņa.

Gar īpašumu nodrošināta pilsētas sabiedriskā transporta satiksme (autobuss un maršruta mikroautobuss).

➡️ Saskaņā ar spēkā esošo Ventspils pilsētas teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma atļautais izmantošanas veids ir Sabiedrisko iestāžu teritorija.

➡️ Šorīd sagatavošanā ir teritorijas plānojuma grozījumi un ir pieprasīts mainīt esošo teritorijas atļautās izmantošanas veidu uz “Jauktu dzīvojamās un darījumu apbūves teritoriju”.

Nekustamā īpašuma Vasarnīcu ielā 20 pārdošanas cena 130 000 EUR.

Plašāka informācija pa tālruni 26308918 vai arī pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” Ekspluatācijas daļas 5.kabinetā, Užavas ielā 8.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZNOMĀ BIROJA TELPAS ŪDENS IELĀ 15

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” iznomā biroja telpas Ūdens ielā 15, ēkas 2.stāvā ar kopējo platību 44,7 m² – 2 atsevišķas telpas 16,6 m² un 14,4 m², koridors un sanitārais mezgls. Telpas ir gaišas, veikts  kosmētiskais remonts.

Nomas cena par 1 m² – 5 EUR + 21% PVN. Papildus jāmaksā par komunālajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, apkuri, ūdeni un kanalizāciju.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS ANDREJA IELĀ 7/9

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050209001. Platība 25,1 m². Telpu lietošanas mērķis – noliktava. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,10  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2019.gada 17.aprīlī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 17.aprīļa plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  12. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Andreja iela 7/9


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  21.03.2019. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Užavas ielā 8, Ventspilī, 20,00  m² platībā ieguva Ģirts Muižnieks. Nomas maksa 2,45  EUR/m² +PVN.


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS UŽAVAS IELĀ 8

Tiek izsolītas garāžas nomas tiesības Užavas iela 8, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000020911001. Platība 20 m². Telpu lietošanas mērķis – birojs. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,45  EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2019.gada 21.martā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 21.marta plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  12. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Užavas iela 8


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  18.02.2019. RĪKOTĀS IZSOLES REZULTĀTI:

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma (garāžas) telpu nomas līgumu Raiņa ielā 4a, Ventspilī, 19,4  m² platībā ieguva Andris Borošs. Nomas maksa 1,65  EUR/m² +PVN


PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS RAIŅA IELĀ 4a

Tiek izsolītas garāžas nomas tiesības Raiņa iela 4a, Ventspilī. Kadastra numurs: 27000050109002. Platība 19,4 m². Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 1,50 EUR + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2019.gada 18. februārī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva, 3.kab.), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt līdz šā gada 18.februāra plkst. 9.00 pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’  12. kabinetā, Užavas ielā 8.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552

Telpu nomas tiesību izsoles nolikums Raiņa iela 4a