PAR MUMS

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” ir lielākais nekustamo īpašumu pārvaldīšanas uzņēmums Ventspils pilsētā.

Uzņēmums izveidots 2004.gada 1.novembrī, atbilstoši Komerclikumam, reorganizējot pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu “Nekustamo īpašumu pārvalde” ar mērķi nodrošināt pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanu (t.sk. dzīvojamo māju pārvaldīšanu, nedzīvojamo telpu nomu, zemes nomu).

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” veic arī pasūtītāja funkcijas pašvaldības nekustamo īpašumu renovācijā un rekonstrukcijā.

UZŅĒMUMA ĪPAŠUMA STRUKTŪRA  (tai skaitā līdzdalība citās sabiedrībās):

  • Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” 100% kapitāldaļu pieder Ventspils pilsētas pašvaldībai.
  • Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” pieder 100% meitas sabiedrības SIA “Ventmalas māja” kapitāldaļu.

 PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” STATŪTI

ST_555_Psv g (86)_web