PAR MUMS

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” izveidots 2004.gada 1.novembrī, atbilstoši Komerclikumam, reorganizējot pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu “Nekustamo īpašumu pārvalde” ar mērķi nodrošināt pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanu (t.sk. dzīvojamo māju pārvaldīšanu, nedzīvojamo telpu nomu, zemes nomu). Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” ir lielākais nekustamo īpašumu pārvaldīšanas uzņēmums Ventspils pilsētā.

Uzņēmums sniedz iedzīvotājiem un namu apsaimniekotājiem arī konsultēšanu dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumos.

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” veic pasūtītāja funkcijas pašvaldības nekustamo īpašumu renovācijā un rekonstrukcijā, kā arī no 2009.gada sekmīgi veic pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju siltināšanu, iesaistoties ERAF līdzfinansētajā aktivitātē “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”.

 

ST_555_Psv g (86)_web