PAKALPOJUMI

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” reģistrēta Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā.

Uzņēmums sniedz namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus, kā arī nodrošina savu pārvaldīto ēku renovācijas, rekonstrukcijas un restaurācijas projektu realizāciju gan pašu spēkiem, gan piesaistot pieredzējušus attiecīgo nozaru speciālistus.

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Lielajā prospektā 22

konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2010”
3.vietas ieguvēja
nominācijā „Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2010”

L.prosp.22