PAŠVALDĪBAS SIA “VENSTPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” KONTAKTI

ADMINISTRĀCIJA

Valdes priekšsēdētājs: Valdis Lesiņš
Tālrunis: 63629555; mob.tālr. 26672065
e-pasts: valdis.lesins@ventspils.lv

Sekretāre/lietvede:  Marita Asare
Tālr. 63622336; e-pasts:  vni@ventspils.lv

Tehniskais direktors:  Valērijs Pļiskovs
Tālr. 63629551;  e-pasts:  valerijs.pliskovs@ventspils.lv

Ražošanas direktore: Ilze Zēberga
Tālr. 63629557; e-pasts:  ilze.zeberga@ventspils.lv

Finanšu direktore: Silga Jansone
Tālr. 63629560; e-pasts:  silga.jansone@ventspils.lv

Jurists:  Ivo Princis
Tālr. 63629562; e-pasts:  ivo.princis@ventspils.lv

EKSPLUATĀCIJAS DAĻA

Speciāliste darbā ar nekustamo īpašumu: Sarma Jansone
Tālr. 63629552; e-pasts:  sarma.jansone@ventspils.lv

Namu pārzinis: Ainārs Ansons
Tālr. 63629553; mob.tālr. 28610621; e-pasts: ainars.ansons@ventspils.lv

Namu pārzine: Kristīne Krilovska
Tālr. 63629553;  mob.tālr. 28621425; e-pasts:  kristine.krilovska@ventspils.lv

Namu pārzine: Kristīne Uļevataja – Koščejeva
Tālr. 63629553;  mob.tālr. 25411374; e-pasts: kristine.ulevataja@ventspils.lv

Uzkopšanas darbu meistare: Gaļina Muceniece
Tālr. 63663338; e-pasts:  galina.muceniece@ventspils.lv

Dispečers: Iveta Bērziņa
Tālr. 63622588; e-pasts: iveta.berzina@ventspils.lv

✅ e – pasts saziņai dzīvojamo māju apsaimniekošanas jautājumos: klientiem.vni@ventspils.lv

RAŽOŠANAS TEHNISKĀ DAĻA

Iepirkumu speciāliste: Agnese Klimoviča
Tālr. 63629558; e-pasts:  agnese.klimovica@ventspils.lv

Būvniecības projektu vadītāja: Inese Ofkante
Tālr. 63629558; e-pasts:  inese.ofkante@ventspils.lv

Būvniecības projektu vadītājs: Valts Bidzāns
Tālr. 63629558; e-pasts:  valts.bidzans@ventspils.lv

Inženieris tāmētājs: Klāvs Felšs
Tālr. 63629564; e-pasts: klavs.felss@ventspils.lv

Inženiere: Agnese Sarma
Tālr. 63629558; e-pasts:  agnese.sarma@ventspils.lv

Tehniskais uzraugs: Leontīns Duļbinskis
Tālr. 63629558; e-pasts:  leontins.dulbinskis@ventspils.lv

KLIENTU NODAĻA

Klientu nodaļas vadītāja: Arta Sikuriņeca
Tālr. 63629561; e-pasts: arta.sikurineca@ventspils.lv

Vecākā uzskaitvede: Inta Pētersone
Tālr. 63629561; e-pasts:  inta.petersone@ventspils.lv

Uzskaitvede: Anna Žagare
Tālr. 63629561; e-pasts:  anna.zagare@ventspils.lv

Klientu apkalpošanas speciāliste: Maija Trifonova
Tālr. 63629554; e-pasts:  maija.trifonova@ventspils.lv

Speciāliste darbā ar debitoriem: Sindija Rudovica
Tālr. 63629561; e-pasts:  sindija.rudovica@ventspils.lv

✅ e – pasts saziņai jautājumos par rēķiniem un to apmaksu: norekini.vni@ventspils.lv

GRĀMATVEDĪBAS NODAĻA

Galvenā grāmatvede: Zane Rūmniece
Tālr. 63629559; e-pasts:  zane.rumniece@ventspils.lv

Galvenās grāmatvedes vietniece: Elita Uzpila
Tālr. 63629561; e-pasts:  elita.uzpila@ventspils.lv

Grāmatvede: Zanda Balode
Tālr. 63629556; e-pasts:  zanda.balode@ventspils.lv

FINANŠU UN JURIDISKĀ NODAĻA

Finanšu analītiķe: Aiva Mūrniece
Tālr. 63629556; e-pasts:  aiva.murniece@ventspils.lv

Finanšu ekonomiste: Kristiāna Dāvida
Tālr. 63629556; e-pasts:  kristiana.davida@ventspils.lv

Nekustamo īpašumu ekonomiste: Inese Irbe – Melkurte
Tālr. 63629552; e-pasts:  inese.irbe@ventspils.lv

Juriskonsults:  Didzis Pūliņš
Tālr. 63629562; e-pasts:  didzis.pulins@ventspils.lv

✅ e – pasts saziņai parādu administrēšanas jautājumos: parads.vni@ventspils.lv

VIESNĪCA

Viesnīcas vadītāja: Olga Griķe
Tālr. 63629202; e-pasts: olga.grike@ventspils.lv

Vecākā administratore: Velta Lāma
Tālr. 63629202; e-pasts: velta.lama@ventspils.lv

✅ e – pasts saziņai: studentu.viesnica@ventspils.lv