PAŠVALDĪBAS SIA “VENSTPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” KONTAKTI

ADMINISTRĀCIJA

Valdes priekšsēdētājs: Valdis Lesiņš
Tālrunis: 63629555; mob.tālr. 26672065
e-pasts: valdis.lesins@ventspils.lv

Sekretāre/lietvede:  Marita Asare
Tālr. 63622336; e-pasts:  vni@ventspils.lv

Tehniskais direktors:  Valērijs Pļiskovs
Tālr. 63629551;  e-pasts:  valerijs.pliskovs@ventspils.lv

Ražošanas direktors: Ivars Haselbaums
Tālr. 63629557; mob.tālr. 28372157; e-pasts:  ivars.haselbaums@ventspils.lv

Finanšu direktore: Silga Jansone
Tālr. 63629560; e-pasts:  silga.jansone@ventspils.lv

Nekustamo īpašumu ekonomiste: Inese Irbe – Melkurte
Tālr. 63629552; e-pasts:  inese.irbe@ventspils.lv

Jurists:  Ivo Princis
Tālr. 63629562; e-pasts:  ivo.princis@ventspils.lv

Juriskonsults: Dzintars Kalniņš (tiesvedība/parādu atgūšana)
Tālr. 63629562; e-pasts: dzintars.kalnins@ventspils.lv

EKSPLUATĀCIJAS DAĻA

Speciāliste darbā ar nekustamo īpašumu: Sarma Jansone
Tālr. 63629552; e-pasts:  sarma.jansone@ventspils.lv

Darbvede: Maija Trifonova
Tālr. 63629554; e-pasts:  maija.trifonova@ventspils.lv

Namu pārzinis/energopārvaldnieks: Ainārs Ansons
Tālr. 63629553; mob.tālr. 28610621; e-pasts: ainars.ansons@ventspils.lv

Namu pārzine: Kristīne Krilovska
Tālr. 63629553;  mob.tālr. 28621425; e-pasts:  kristine.krilovska@ventspils.lv

Namu pārzine: Kristīne Uļevataja – Koščejeva
Tālr. 63629553;  mob.tālr. 25411374; e-pasts: kristine.ulevataja@ventspils.lv

Uzkopšanas darbu meistare: Gaļina Muceniece
Tālr. 63663338; e-pasts:  galina.muceniece@ventspils.lv

Dispečers: Iveta Bērziņa
Tālr. 63622588; e-pasts: iveta.berzina@ventspils.lv

RAŽOŠANAS TEHNISKĀ DAĻA

Projektu vadītāja: Gundega Seile
Tālr. 63629558; e-pasts:  gundega.seile@ventspils.lv

Projektu vadītājs: Valts Bidzāns
Tālr. 63629564; e-pasts:  valts.bidzans@ventspils.lv

Inženieris tāmētājs: Klāvs Felšs
Tālr. 63629558; e-pasts: klavs.felss@ventspils.lv

Inženiere: Agnese Sarma
Tālr. 63629558; e-pasts:  agnese.sarma@ventspils.lv

Tehniskais uzraugs: Leontīns Duļbinskis
Tālr. 63629558; e-pasts:  leontins.dulbinskis@ventspils.lv

FINANŠU DAĻA

Finanšu analītiķis: Renāte Diedišķe
Tālr. 63629556; e-pasts:  renate.diediske@ventspils.lv

Finanšu ekonomists: Olga Griķe
Tālr. 63629556; e-pasts:  olga.grike@ventspils.lv

Galvenā grāmatvede: Svetlana Felše
Tālr. 63629559; e-pasts:  svetlana.felse@ventspils.lv

Galvenās grāmatvedes vietniece: Arta Vītola
Tālr. 63629561; e-pasts: arta.vitola@ventspils.lv

Vecākā grāmatvede: Elita Uzpila
Tālr. 63629561; e-pasts:  elita.uzpila@ventspils.lv

Vecākā īres maksas grāmatvede: Inta Pētersone
Tālr. 63629561; e-pasts:  inta.petersone@ventspils.lv

Grāmatvede: Kristiāna Dāvida
Tālr. 63629561; e-pasts:  kristiana.davida@ventspils.lv

Darba algas grāmatvede: Zanda Balode
Tālr. 63629556; e-pasts:  zanda.balode@ventspils.lv

VIESNĪCA

Viesnīcas vadītājs: Jānis Bitenieks
Tālr. 63629202; e-pasts: janis.bitenieks@ventspils.lv

Vecākā administratore: Velta Lāma
Tālr. 63629202; e-pasts: velta.lama@ventspils.lv