logo

REKVIZĪTI

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”

Reģistrācijas nr.  41203001885

Juridiskā adrese: Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601

Tālrunis: 63622336

Fakss: 63629563

Elektroniskais pasts: vni@ventspils.lv


NORĒĶINU KONTI

BANKA SWIFT  KODS
NORĒĶINU KONTS
AS Swedbank HABALV22 LV47HABA0001402060076
Definētais maksājums īrei un apsaimniekošanai: (no 01.12.2019.  konta numurs tiek slēgts) HABALV22 LV58HABA01402060076T1
AS SEB banka UNLALV2X LV51UNLA0050014563998
AS DnB banka RIKOLV2X LV16RIKO0002010001225
AS Citadele banka PARXLV2X LV10PARX0004311980001