ERAF PROJEKTI

Eiropas Savienības aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu.

Viens no šīs aktivitātes būtiskākajiem mērķiem – aktualizēt līdz šim sabiedrībā maz izprastos energoefektivitātes jautājumus un radīt labās prakses piemērus, lai iedzīvotājiem būtu lielāka pārliecība par ieguvumiem, ko sniedz ēku renovācija.

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” pamatprincips, piedāvājot iedzīvotājiem siltināt ēkas, nepalielināt viņu mājokļa uzturēšanas izmaksas pēc renovācijas. Tas nozīmē, ka iegūtajai ekonomijai ir jākompensē līdzekļi, kas tiek ieguldīti ēkas renovācijā.

 ERAF-ES-LIAA-logo-500x239

PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  PĀRVALDĪTO DZĪVOJAMO MĀJU SILTUMENERĢIJAS IETAUPĪJUMS APKUREI PĒC RENOVĀCIJAS

Lielais_prospekts