PROJEKTI

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumu mērķis ir paaugstināt ēku energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu.

Piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, līdz šim Ventspilī nosiltinātas 42 pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” apsaimniekotās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.

Siltumenerģijas patēriņš ēkām, kurās īstenoti energoefektivitātes pasākumi, vidēji samazinājies par 48%.

Lielais_prospekts

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS

AS “Attīstības finanšu institūcijas ALTUM”  administrētās  atbalsta programmas  “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās mājās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” ietvaros

SARKANMUIŽAS DAMBIS 11

12.03.2021.

2021. gada 5. martā parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 87 049,63 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sarkanmuižas dambī 11, Ventspilī (DME0000353) energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, cokola, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, vējtvera un pagraba durvju nomaiņa un jumta seguma nomaiņa, ventilācijas sistēmas uzlabošana, siltummezgla pārbūve uz neatkarīgo pieslēguma shēmu, apkures sistēmas atjaunošana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve.

Kopējās projekta izmaksas EUR 174 099,27 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • siltumenerģijas ietaupījumu 97,16 kWh/ gadā
 • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 14,62 CO2 ekv.T./gadā

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veiks SIA “Balti Construction”, būvkom.reģ.Nr. 11747, atbildīgais būvuzraugs Andris Rentovičs, sertifikāta Nr.5-02197, projekta autors SIA “JOE”.

  

SARKANMUIŽAS DAMBIS 17

12.03.2021.

2021. gada 26. februārī parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 81 213,42 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sarkanmuižas dambī 17, Ventspilī (DME 0000354) energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, ārdurvju nomaiņa un jumta seguma nomaiņa, ventilācijas sistēmas uzlabošana, siltummezgla pārbūve uz neatkarīgo pieslēguma shēmu, apkures sistēmas atjaunošana un radiatoru nomaiņa.

Kopējās projekta izmaksas EUR 168 650,02 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • siltumenerģijas ietaupījumu 83,55 kWh/ gadā
 • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 12,69 CO2 ekv.T./gadā

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veiks SIA “Balti Construction”, būvkom.reģ.Nr. 11747, atbildīgais būvuzraugs Andris Rentovičs, sertifikāta Nr.5-02197, projekta autors SIA “JOE”.

  

ZVAIGŽŅU IELA 5A

12.03.2021.

2021. gada 26. februārī parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 84 397,11 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zvaigžņu ielā 5a, Ventspilī (DME0000322) energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, cokola, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, jumta seguma nomaiņa, ventilācijas sistēmas uzlabošana, iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošana.

Kopējās projekta izmaksas EUR 171 435,65 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • siltumenerģijas ietaupījumu 90,80 kWh/m² gadā
 • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 15,15 CO2 ekv.T./gadā

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veiks SIA “Marbella RN Group”, būvkom.reģ.Nr. 11938, atbildīgais būvuzraugs Aleksandrs Dorogušs, sertifikāta Nr.5-02196, projekta autori  SIA “Igla arhitekti” un SIA “IK Projekts”.

  

P. STRADIŅA IELA 11

22.04.2021. 

2021. gada 8. aprīlī parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 189 403,58 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas P.Stradiņa ielā 11, Ventspilī (DME0000494) energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, cokola, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, jumta seguma nomaiņa, ventilācijas sistēmas un apkures sistēmas uzlabošana, siltummezgla pārbūve uz neatkarīgo pieslēguma shēmu un kāpņu telpu kosmētiskais remonts.

Kopējās projekta izmaksas EUR 379 314,28 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • siltumenerģijas ietaupījumu 83,03 kWh/m² gadā
 • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 40,59 CO2 ekv.T./gadā

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veiks SIA “A Celtne”, būvkomersanta reģ.Nr. 7237-R, projekta autors  SIA “JOE”.

  

RINDAS IELA 40

22.04.2021. 

2021. gada 16. aprīlī parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 121 546,90 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rindas ielā 40, Ventspilī (DME0000389) energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, cokola un bēniņu pārseguma siltināšana, jumta seguma nomaiņa, ventilācijas un apkures sistēmas atjaunošana un siltummezgla pārbūve uz neatkarīgo pieslēguma shēmu.

Kopējās projekta izmaksas EUR 243 093,81 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • siltumenerģijas ietaupījumu 77,54  kWh/m² gadā
 • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 19,88 CO2 ekv.T./gadā

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veiks SIA “Marbella RN Group”, būvkomersanta reģ.Nr. 11938, būvuzraudzību nodrošinās SIA “AIMEDO”, būvkomersanta reģ.Nr. 14938, projekta autors  SIA “JOE”.

  

TĀRGALES IELA 69

22.04.2021. 

2021. gada 15. aprīlī parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 138 465,73 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Tārgales ielā 69, Ventspilī (DME0000437) energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, cokola un bēniņu pārseguma siltināšana, jumta seguma nomaiņa, apkures sistēmas atjaunošana, radiatoru nomaiņa, koka logu nomaiņa un kāpņu telpu kosmētiskais remonts.

Kopējās projekta izmaksas EUR 276 931,46 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • siltumenerģijas ietaupījumu 104,94 kWh/m² gadā
 • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 25,70 CO2 ekv.T./gadā

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veiks SIA “A Celtne”, būvkomersanta reģ.Nr. 7237-R, būvuzraudzību nodrošinās SIA “AIMEDO”, būvkomersanta reģ.Nr. 14938, projekta autors  SIA “Myzone”.