PROJEKTI

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumu mērķis ir paaugstināt ēku energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu.

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” pamatprincips, piedāvājot iedzīvotājiem siltināt ēkas, nepalielināt viņu mājokļa uzturēšanas izmaksas pēc renovācijas. Tas nozīmē, ka iegūtajai ekonomijai ir jākompensē līdzekļi, kas tiek ieguldīti ēkas renovācijā.

PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  PĀRVALDĪTO DZĪVOJAMO MĀJU SILTUMENERĢIJAS IETAUPĪJUMS APKUREI PĒC RENOVĀCIJAS

Lielais_prospekts