logo

Informācija par kapitālsabiedrības darbību publiskota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta prasībām.

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2016.GADA KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS

 PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2016.GADA PĀRSKATS

 PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2015.GADA PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2015.GADĀ VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETOS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AMATPERSONU (DARBINIEKU) ATLĪDZĪBAS VADLĪNIJAS 2016

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” BRUTO DARBA SAMAKSA 2016.GADA MAIJĀ

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2016.GADA 1.CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2016.GADĀ VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETOS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2017.GADA 1.CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” DARBINIEKU DARBINIEKU ATLĪDZĪBAS NOTEIKŠANAS VADLĪNIJAS 2017.GADĀ 

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2017.GADA 1.PUSGADA FINANŠU PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2017.GADĀ VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETOS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2017.GADA PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2017.GADA KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2018.GADA 1.CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2018.GADA 1.PUSGADA FINANŠU PĀRSKATS