logo

Informācija par kapitālsabiedrības darbību publiskota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta prasībām.

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  FINANŠU PĀRSKATS PAR 2019.GADA 9 MĒNEŠIEM

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2019.GADA 1.PUSGADA FINANŠU PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2019.GADA 1.CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AMATU IEDALĪJUMS PA AMATU GRUPĀM UN DARBINIEKU MĒNEŠALGAS APMĒRS 2019.GADĀ  

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” ATLĪDZĪBAS NOTEIKŠANAS KRITĒRIJI 

MEITAS SABIEDRĪBAS SIA “VENTMALAS MĀJA” AUDITĒTAIS 2018.GADA PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2018.GADA KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2018.GADA PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”  FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2018.GADĀ VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETOS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2018.GADA 1.PUSGADA FINANŠU PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2018.GADA 1.CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2017.GADA 1.PUSGADA FINANŠU PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2017.GADA 1.CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” DARBINIEKU ATLĪDZĪBAS NOTEIKŠANAS VADLĪNIJAS 2017.GADĀ 

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2017.GADĀ VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETOS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2017.GADA PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2017.GADA KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AMATPERSONU (DARBINIEKU) ATLĪDZĪBAS VADLĪNIJAS 2016

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” BRUTO DARBA SAMAKSA 2016.GADA MAIJĀ

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2016.GADA 1.CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2016.GADĀ VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETOS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2016.GADA KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2016.GADA PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2015.GADA PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” 2015.GADĀ VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETOS