KUR ZVANĪT AVĀRIJAS GADĪJUMOS

APSAIMNIEKOŠANA UN TELPU TEMPERATŪRAS KONTROLE

ĒKU IEKŠĒJIE APKURES UN KARSTĀ ŪDENSVADA BOJĀJUMI

ĒKU IEKŠĒJIE AUKSTĀ ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS BOJĀJUMI

IEKŠĒJO ELEKTROTĪKLU BOJĀJUMI

LIFTU BOJĀJUMI

PAŠVALDĪBAS SIA VENTSPILS SILTUMS

GĀZES VADA BOJĀJUMI

ĀRĒJIE AUKSTĀ ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS BOJĀJUMI
ĀRĒJO ELEKTROTĪKLU BOJĀJUMI
UGUNSDZĒSĪBA UN GLĀBŠANA
VALSTS POLICIJA
PAŠVALDĪBAS POLICIJA
ĀTRĀ MEDICINISKĀ PALĪDZĪBA
IEDZĪVOTĀJU INFORMĀCIJAS CENTRS