KO DARĪT, JA…

VĒLOS VEIKT DZĪVOKĻA PĀRBŪVI

VĒLOS IERAKSTĪT DZĪVOKĻA ĪRES LĪGUMĀ VAI IZRAKSTĪT NO TĀ KĀDU PERSONU

VĒLOS VEIKT RADIATORU VAI KONVEKTORU NOMAIŅU DZĪVOKLĪ

VĒLOS UZSTĀDĪT SATELĪTANTENU