BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI UN ATBILDES PAR KOMUNĀLO PAKALPOJUMU NORĒĶINIEM

KĀ IESPĒJAMS UZZINĀT KĀDUS LĪGUMUS NOSLĒGS PILNVAROTĀ PERSONA MĀJAS VĀRDĀ?

VAI IZMAIŅAS NORĒĶINOS PAR KOMUNĀLAJIEM PAKAPOJUMIEM TIEK VEIKTAS VISĀ VALSTĪ ?

KĀPĒC JĀPĀRSLĒDZ LĪGUMS AR PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU? VAI VAR TURPINĀT MAKSĀT KĀ IEPRIEKŠ, SASKAŅĀ AR JAU NOSLĒGTO LĪGUMU?

KAS NOTIEK, JA PILNVAROTĀ PERSONA NENOSLĒDZ JAUNU LĪGUMU?

KĀPĒC JĀPILNVARO PERSONA LĪGUMA SLĒGŠANAI?

KĀ MAN VAR BŪT SAISTOŠS LĪGUMS, KO NOSLĒDZ TREŠĀ PERSONA?

VAI TURPMĀK BŪS IESPĒJAMS MAKSĀT TIEŠI PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM? NEGRIBU UZTICĒT SAVUS MAKSĀJUMUS TREŠAJAI PERSONAI.

KĀPĒC BIJA JĀIEVIEŠ JAUNA NORĒĶINU SISTĒMA?
KAS IR TIEŠIE UN NETIEŠIE NORĒĶINI?
VAI VISAI MĀJAI JĀIZVĒLAS VIENOTS NORĒĶINU VEIDS?

VAI VISAI MĀJAI IR JĀIZVĒLAS VIENS RĒĶINA SAŅEMŠANAS VEIDS, VAI ARĪ VARU IZVĒLĒTIES TO ATSEVIŠĶI?
KĀPĒC IR JĀMAKSĀ PAR RĒĶINA SAGATAVOŠANU?

KĀ NODOT RĀDĪJUMUS, SAŅEMT UN APMAKSĀT RĒĶINU ELEKTRONISKI, JA NAV PIEEJAMS INTERNETS UN NAV NEPIECIEŠAMO IEMAŅU?

VAI ARĪ TURPMĀK VARĒS MAKSĀT PAR KOMUNĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM INTERNETBANKĀ?

KAS NOTIEK, JA KĀDAM DZĪVOKLIM IR IEPRIEKŠ IZVEIDOJIES PARĀDS PAR KOMUNĀLAJIEM MAKSĀJUMIEM?

VAI JAUNĀ NORĒĶINU KĀRTĪBA ATTIECAS TIKAI UZ PRIVATIZĒTO DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKIEM,VAI ARĪ UZ PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻU ĪRNIEKIEM?

VAI TURPMĀK VAIRS NEVARĒS NORĒĶINĀTIES PĒC NORMĀM PAR ŪDENS PATĒRIŅU?

KĀ TIKS SADALĪTA MĀJAS ŪDENS PATĒRIŅA STARPĪBA?
KĀPĒC IR JĀMAKSĀ PAR ŪDENS PATĒRIŅA STARPĪBU?

KĀ VARĒS PAZIŅOT PAR KARSTĀ UN AUKSTĀ ŪDENS PATĒRIŅU?
KĀ VARĒŠU NODOT SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMUS, JA NELIETOJU DATORU?

KĀ JĀPAZIŅO ŪDENS PATĒRIŅŠ, VAI JĀNORĀDA SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI ARĪ AR CIPARIEM AIZ KOMATA?
VAI STARP LIETOTĀJU UN PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU NOLASĪTAJIEM ŪDENS PATĒRIŅA SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMIEM NEVEIDOSIES ATŠĶIRĪBA TO NOLASĪŠANAS DATUMA DĒĻ?

VAI JAUNĀ NORĒĶINU SISTĒMA PALĪDZĒS CIŅĀ AR NEGODĪGIEM MAKSĀTĀJIEM?

KĀ VAR UZSTĀDĪT ATTĀLINĀTI NOLASĀMOS SKAITĪTĀJUS UN CIK TAS IZMAKSĀ?

KĀ VAR PIEREĢISTRĒTIES PAŠVALDĪBAS SIA “ŪDEKA” KLIENTU PORTĀLĀ?

KĀ „VENTSPILS SILTUMS” SAŅEMS INFORMĀCIJU PAR KARSTĀ ŪDENS PATĒRIŅU?

VAI ATRODOTIES ILGSTOŠĀ PROMBŪTNĒ BŪS JĀMAKSĀ PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU?

KĀ TIKS PIEMĒROTA MAKSA PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU, JA DZĪVOKLĪ DEKLARĒTAS VAIRĀKAS PERSONAS NEKĀ FAKTISKI TUR DZĪVO?

KĀ VARU INFORMĒT „VENTSPILS LABIEKĀRTOŠANAS KOMBINĀTU” PAR ATRAŠANOS PROMBŪTNĒ?

VAI OBLIGĀTI IR NEPIECIEŠAMS RĒĶINS, JA PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU IKMĒNEŠA MAKSĀJUMS IR NEMAINĪGS?

VAI BŪS IESPĒJAMS SAGLABĀT REGULĀRO MAKSĀJUMU, KAS NOSLĒGTS AR BANKU?