Category Archives: Jaunumi

Pašvaldība līdzfinansēs daudzdzīvokļu ēkas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 25. novembrī nolēma piešķirt 500 eiro līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 17 būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei, ēkas bēniņu pārseguma siltumizolēšanai un jumta seguma nomaiņai.

Ventspils dzīvojamā fonda atjaunošana un pilsētvides labiekārtošana

Pateicoties ventspilnieku aktīvai iesaistei pilsētas sakopšanā, Ventspils ar gadiem kļūst aizvien sakoptāka un skaistāka – un tas attiecināms arī uz daudzdzīvokļu namu atjaunošanu un dzīvojamo namu iekšpagalmu labiekārtošanu, ko var pamanīt ikviens

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ikgadējā apsekošana

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” veikusi tās pārvaldībā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ikgadējo apsekošanu, novērtējot māju tehnisko stāvokli: gan piesaistītā zemesgabala labiekārtojumu, gan mājas konstruktīvos elementus, tostarp ēkas fasādes, pamatus, jumtus, sienas,

Dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” sagatavojusi uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes 2022. gadam tām daudzdzīvokļu mājām, kuru pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši.

Iedzīvotāji aicināti ziņot par vēja radītiem postījumiem

Ceturtdien un naktī uz piektdienu spēcīgais vējš Ventspilī daudzviet sagāzis kokus un ceļa zīmes.  Tā kā šobrīd pilsētvidē tiek apzināti vēja nodarītie postījumi, arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji tiek aicināti pievērst uzmanību gan ēku

Dzīvojamo māju finanšu pārskati

Pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” sagatavojusi savā pārvaldībā esošo dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatus par šā gada pirmajiem astoņiem mēnešiem. Iedzīvotāji aktuālo finanšu pārskatu var aplūkot gan savas