Pašvaldība finansiāli atbalstīs vairāku dzīvojamo māju labiekārtojuma projektus

Ventspils pilsētas dome finansiāli atbalstīs trīs pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” apsaimniekoto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju labiekārtojuma projektus.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas SARKANMUIŽAS DAMBĪ 21 iekšpagalma labiekārtojumam piešķirts līdzfinansējums 76 860,01 EUR apmērā, kas ir 65% no kopējām plānotajām labiekārtojuma, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksām. Labiekārtošanas darbus plānots uzsākt vasarā, paredzot izbūvēt ar bruģakmens segumu brauktuvi 609 m2 platībā, 14 autostāvvietas, kā arī gājēju ietvi. Tāpat arī tiks izbūvētas lietusūdens savākšanas notekas un apgaismojums.

Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai SARKANMUIŽAS DAMBĪ 3 piešķirts papildu finansējums 484 EUR apmērā labiekārtojuma būvprojekta izstrādei, jo iepirkumā saņemti dārgāki piedāvājumi nekā sākotnēji plānotās būvprojekta izstrādes izmaksas. Līdz ar to kopējais piešķirtais līdzfinansējums labiekārtojuma būvprojekta izstrādei ir 2 044,90 EUR. Savukārt būvdarbu veikšanai Ventspils pilsētas dome piešķīrusi 38 606,82  EUR, kas ir 77% no kopējām plānotajām labiekārtojuma, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksām. Labiekārtošanas darbus plānots uzsākt vasarā, paredzot iekšpagalmā izbūvēt ar bruģakmens segumu brauktuvi 135 m2 platībā, gājēju zonas uz mājas ieejas mezgliem 260 m2 platībā, kā arī veikt teritorijas apzaļumošanu.

Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai SAULES IELĀ 106 piešķirts līdzfinansējums 1 225,22 EUR apmērā, kas ir 75% no kopējām plānotajām labiekārtojuma izmaksām. Šīs mājas labiekārtojuma projekts paredz jauna apgaismojuma izveidi, nomainot pie ēkas ieejas mezgliem esošās apgaismojuma laternas uz energoefektīviem LED gaismekļiem. Līdz ar to  labāk būs izgaismota mājas teritorija, kāt arī samazināsies elektroenerģijas patēriņš.

Lēmumi par pašvaldības finanšu līdzekļu piešķiršanu pieņemti, pamatojoties uz dzīvojamo māju pārvaldnieka – PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” iesniegumiem un saskaņā ar Ventspils pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.15, kas paredz iespēju pašvaldībai piešķirt līdzfinansējumu daudzstāvu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.