Ventspilī uzsākta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšana

Lai uzlabotu daudzdzīvokļu māju tehnisko stāvokli un energoefektivitāti, šomēnes uzsākta pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” pārvaldībā esošo dzīvojamo māju Sarkanmuižas dambī 11, Sarkanmuižas dambī 17 un Zvaigžņu ielā 5a siltināšana, kas tiek īstenota Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētās daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmas ietvaros.

Dzīvojamā mājā Sarkanmuižas dambī 11 jau veikta pagraba pārseguma siltumizolēšana, kā arī ēkas pamatu hidroizolēšana un siltumizolēšana.  Šobrīd uzsākta jumta seguma nomaiņa, tostarp demontēta puse no esošā jumta seguma un uzsākta vēja plēves montēšana jaunā seguma uzklāšanai. Projekta ietvaros vēl tiks siltinātas ēkas ārsienas, nomainītas vējtvera un pagraba durvis, uzlabota ēkas ventilācijas sistēma, atjaunota apkures sistēma, kā arī tiks izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas sistēma. Plānots, ka pēc īstenotajiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem siltumenerģijas ietaupījuma gadā būs 97,16 kWh/m2. Kopējās plānotās projekta izmaksas sasniedz 174 099 EUR.

Dzīvojamā mājā Sarkanmuižas dambī 17 veikta pagraba pārseguma siltumizolēšana un šobrīd būvnieki uzsākuši sagatavošanas darbus jumta seguma nomaiņai un fasādes siltināšanai. Projekta ietvaros vēl tiks siltinātas ēkas ārsienas, nomainītas ārdurvis un uzlabota ēkas ventilācijas sistēma, kā arī tiks veikta apkures sistēmas atjaunošana un radiatoru nomaiņa.  Plānots, ka pēc īstenotajiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem siltumenerģijas ietaupījuma gadā būs 83,55 kWh/m2. Kopējās plānotās projekta izmaksas sasniedz 168 650 EUR.

Dzīvojamā mājā Zvaigžņu ielā 5a būvdarbi uzsākti pavisam nesen – 20. maijā.  Šobrīd atsegti ēkas pamati un veikta to hidroizolēšana, bet tuvākajās dienās tiks uzsākta arī pamatu siltumizolēšana. Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, cokola, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, jumta seguma nomaiņa, ventilācijas sistēmas uzlabošana, iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošana. Plānots, ka pēc īstenotajiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem siltumenerģijas ietaupījuma gadā būs 90,80 kWh/m2. Kopējās plānotās projekta izmaksas sasniedz 171 435 EUR.

Savukārt pārējās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Rindas ielā 40, Tārgales ielā 69 un P. Stradiņa ielā 11, kur arī tiks īstenoti energoefektivitātes projekti ERAF ietvaros, būvdarbus plānots uzsākt tiklīdz būs saskaņota būvdarbu uzsākšanas nosacījumu dokumentācija.