Saistošie noteikumi nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nozarē

Trešdien, 30. jūnijā, Ventspils domes sēdē tika nolemts izdot saistošos noteikumus par Ventspils pilsētas pašvaldības darbību nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nozarē.

Lēmums pieņemts saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka tirgus nepilnību vai tādus pašvaldības īpašumus, preces un pakalpojumus, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai.

Līdz ar to Ventspils pilsētas dome izdevusi saistošos noteikumus, nosakot, ka Ventspils pilsētas pašvaldībai piederošais dzīvojamais un nedzīvojamais fonds ir pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai stratēģiski svarīgi īpašumi, un to, kā arī citu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi, ko īsteno pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”, ir stratēģiski svarīgi pakalpojumi.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome ir 100% kapitāla daļu turētāja pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”.