Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta noteikumiem, pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” informē, ka 2021. gada 15. jūlijā plkst 10:30 notika Sabiedrības kārtējā dalībnieku sapulce, kuras darba kārtībā bija šādi jautājumi:

  1. Par pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētāja atlīdzības noteikšanu.

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

  1. Apstiprināt pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētāja Valda Lesiņa atlīdzības un gada prēmijas noteikšanas un izmaksāšanas kārtību ar 2021. gada 1. jūliju saskaņā ar Pielikumu.