Labiekārto dzīvojamās mājas Brīvības ielā 31 iekšpagalmu

Ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu šobrīd tiek labiekārtots pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” pārvaldītās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 31 iekšpagalms.

Labiekārtojuma darbu ietvaros tiks veikta asfalta seguma virskārtas atjaunošana brauktuvei gar garāžām, kā arī esošo betona plātņu nomaiņa ietvēm uz rotaļu laukumu, izbūvējot betona bruģakmens segumu. Tāpat arī tiks izbūvēta jauna lietus ūdens kanalizācijas sistēma, kā arī energoefektīvi LED gaismekļi.

Šonedēļ iekšpagalmā pabeigta brauktuves betona apmaļu izbūve un veikta šķembu kārtas izbūve brauktuvei. Nākamnedēļ tiks turpināta brauktuves un gājēju ietves seguma konstrukcijas izbūve.

Būvdarbu veicējs SIA “CTB” daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iekšpagalma labiekārtojumu plāno pabeigt līdz šā gada novembrim.

Atgādinām, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikt šādas aktivitātes:

50 % apmērā no kopējām izmaksām:

  • būvprojekta izstrāde;
  • autoruzraudzības veikšana – ar nosacījumu, ka izmaksas summa nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
  • brauktuves, stāvlaukuma jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana

75% apmērā no kopējām izmaksām:

  • apgaismojuma jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana;
  • piesaistītā zemesgabala labiekārtojums (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana)

80 % apmērā no kopējām izmaksām:

  • ietvju jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana;
  • brauktuves, ietves, stāvlaukuma esošā seguma remonts.

FOTO: Ventspils Komunālā pārvalde