Labiekārtots Sarkanmuižas dambja 21 iekšpagalms

Šonedēļ noslēgusies daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sarkanmuižas dambī 21 iekšpagalma labiekārtojuma projekta 1. kārtas īstenošana. 

Būvniecības darbi tika uzsākti jūlijā, izbūvējot jaunu  betona bruģakmens segumu brauktuvei vairāk kā 600 m2 platībā un 14 autostāvvietas, kā arī izbūvējot gājēju ietvi, energoefektīvu LED apgaismojumu un lietusūdens savākšanas noteku.

Labiekārtošanas darbi tika īstenoti ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu, pamatojoties uz Sarkanmuižas dambja 21 mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu un mājas apsaimniekotāja – pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” pieteikumu. Pašvaldības piešķirtais atbalsta apjoms sasniedza 65% no kopējām plānotajām labiekārtojuma, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksām, t.i. 76 860,01 EUR. Lēmums par pašvaldības finanšu līdzekļu piešķiršanu tika pieņemts saskaņā ar Ventspils pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.15, kas paredz iespēju pašvaldībai piešķirt līdzfinansējumu daudzstāvu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikt šādas aktivitātes:

50 % apmērā no kopējām izmaksām:

  • būvprojekta izstrāde;
  • autoruzraudzības veikšana – ar nosacījumu, ka izmaksas summa nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
  • brauktuves, stāvlaukuma jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana

75% apmērā no kopējām izmaksām:

  • apgaismojuma jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana;
  • piesaistītā zemesgabala labiekārtojums (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana)

80 % apmērā no kopējām izmaksām:

  • ietvju jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana;
  • brauktuves, ietves, stāvlaukuma esošā seguma remonts.

Foto: PI “Komunālā pārvalde

Foto: PI “Komunālā pārvalde