Jauna kārtība pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanai un nomas maksai

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēmusi jaunus saistošos noteikumus par pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību, kā arī par pašvaldībai piederošo un nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību.

Saistošie noteikumi par izīrēšanas kārtību ietver pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanai nepieciešamo tiesisko regulējumu, t.sk. dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanas kārtību un nosacījumus, paredzot, ka turpmāk īres līguma termiņš būs uz noteiktu laiku – 10 gadi.

Saistošie noteikumi izdoti pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likumu (spēkā no 01.05.2021.), kas izbeidz pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu beztermiņa īres līgumu pastāvēšanu. Tas nozīmē, ka līdz 2026. gada 31. decembrim īrniekiem būs jāpārslēdz iepriekš noslēgtie beztermiņa īres līgumi un šo procedūru organizēs pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”. Beztermiņa īres līguma pārslēgšana varētu skart 2200 ventspilniekus, kuri šobrīd īrē pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas.

Savukārt jaunie saistošie noteikumi par telpu īres maksas kārtību sagatavoti atbilstoši Dzīvojamo telpu īres likumam, kas nosaka, ka pašvaldībai ir pienākums izdot saistošos noteikumus, kas regulē īres maksas noteikšanas kārtību. Vēršam uzmanību, ka jaunajos saistošajos noteikumos īres maksas aprēķināšanas formula iekļauta tāda pati, kā līdz šim (saskaņā ar 2015. gada 28. janvāra Ventspils pilsētas domes lēmumu).