Kopīpašums – visu dzīvokļu kopējās rūpes

Šā gada jūlija sākumā ugunsgrēkā 9-stāvu mājā Inženieru ielā 95 sadega lifts. Dzīvokļu īpašnieki, tai skaitā Ventspils pašvaldība kā neprivatizēto dzīvokļu īpašniece, pieņēma lēmumu nomainīt sadegušo liftu, kas ir visu dzīvokļu kopīpašums. Saistībā ar notikušo ugunsgrēku Inženieru ielā 95 policija veic izmeklēšanu, un, kamēr tā nav beigusies, nosaukt vainīgo šajā nelaimē ir pāragri. Pastāv pamatotas aizdomas, ka tas ir bijis vandalisma akts. Tomēr jautājums par lifta atjaunošanu neļauj kavēties, jo augšējo stāvu iedzīvotāji jau trešo mēnesi uz saviem dzīvokļiem spiesti kāpt pa kāpnēm. Ugunsgrēka laikā lifts atradās 9. stāvā, tā rezultātā sadega ne tikai kabīne, bet arī mašīntelpa, visa elektroinstalācija, automātiskās vadības stacija, celšanas mehānisms. Ekspertu slēdziens – lifts vairs nav remontējams, tas ir pilnībā jāmaina. Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” (VNĪ) valdes priekšsēdētājs Valdis Lesiņš skaidro, ka lēmums par lifta nomaiņu ar balsu vairākumu jāpieņem dzīvokļu īpašniekiem. Divu kāpņu telpu mājā, kurā ir 72 dzīvokļi, bez lifta palikuši 36 dzīvokļu iemītnieki, tomēr lēmums par lifta atjaunošanu jāpieņem visu dzīvokļu īpašniekiem, jo tas ir kopīpašums, kas sastāv no katra dzīvokļa domājamās daļas.

Dome kompensē izdevumu daļu

Mājas apsaimniekotājs veicis gan tehnisko ekspertīzi, gan arī izsludinājis iepirkuma konkursu par lifta atjaunošanu, kas šobrīd jau ir noslēdzies un ir zināms uzvarētājs. Lifta nomaiņas orientējošās izmaksas – vairāk nekā 38 000 eiro. Tā kā 31 dzīvoklis jeb apmēram 43% no visa kopīpašuma Inženieru ielā 95 pieder pašvaldībai, apsaimniekošanas uzņēmums VNĪ vērsies pilsētas domē ar lūgumu līdzfinansēt lifta nomaiņas izdevumus. Pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā VNĪ lūgums atbalstīts un pieņemts lēmums segt lifta nomaiņas izmaksas 15 637 eiro apmērā no līdzekļiem, kas rezervēti pašvaldības dzīvokļu remontam. Vēl vairāku dzīvokļu īpašnieki, kas bija apdrošinājuši savus dzīvokļus, ieskaitot kopīpašuma domājamo daļu, ir iesnieguši pieteikumus apdrošināšanas kompānijām par viņu izmaksu daļas atgūšanu. Lai finansētu atlikušo izdevumu daļu, VNĪ lūgusi pilsētas domei atļaut ieguldīt naudu lifta atjaunošanai no kapitālsabiedrības līdzekļiem. Piecu gadu laikā šo naudu plānots atgriezt VNĪ budžetā, palielinot mājas apsaimniekošanas maksu tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuriem šobrīd nav pieejami līdzekļi savas izmaksu daļas segšanai. Ekonomikas un budžeta komisija šo lūgumu atbalstījusi.

Optimāls lēmums – mājas apdrošināšana

Līdzīgās situācijās, kad rodas nepieciešamība pēc neplānotiem izdevumiem kopīpašuma remontiem, par izdevīgu risinājumu kļūst privātā īpašuma apdrošināšana, kopīpašuma domājamās daļas ieskaitot, jo ne vienmēr dzīvokļu īpašniekiem izdodas vienoties un pieņemt kopīgu lēmumu, īpaši, ja tas saistīts ar lieliem izdevumiem. Arī situācija Inženieru ielā 95 nav izņēmuma gadījums. Lai noskaidrotu dzīvokļu īpašnieku viedokli, VNĪ veica iedzīvotāju aptauju, kas saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma normām aizvieto kopsapulci. Balsojuma rezultāts bija pozitīvs – par lifta nomaiņu nobalsoja 54% dzīvokļu īpašnieku, tomēr, daudzi balsoja pret vai neiesniedza aptaujas anketu, kas saskaņā ar likumu vērtējams kā balsojums pret. Panākt pozitīvu balsojumu izdevies tikai pateicoties tam, ka šajā mājā 31 dzīvoklis pieder pašvaldībai. Tieši tāpēc labākais risinājums ir dzīvojamās mājas apdrošināšana. Lai arī apdrošināšanas gadījumā tie ir regulāri maksājumi, tomēr neparedzamos avārijas vai nelaimes gadījumos, ieskaitot dabas stihijas, ugunsgrēkus u.c., atjaunošanas darbu un graujošo seku likvidēšanas izmaksas sedz apdrošināšanas kompānija.

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” jau 2020. gadā bija plānojusi apdrošināt pašvaldībai piederošos dzīvokļus, tai skaitā kopīpašuma domājamās daļas, attiecīgi palielinot īres maksu, tomēr ar Covid-19 ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī šī iecere tika atlikta.

Pēdējā laikā šādu gadījumu, kad īrnieku neuzmanības vai bezatbildīgas rīcības dēļ pašvaldībai piederošos dzīvokļos fiksēti aizdegšanās gadījumi vai ugunsgrēki, kuru rezultātā cietusi arī mājas kopīpašuma daļa, kļuvis vairāk. Tas vēl jo vairāk apliecina to, cik lietderīgi ir apdrošināt daudzdzīvokļu mājas.

Ja daudz īpašnieku, vienoties grūti

Situācijā ar sadegušo liftu Inženieru ielā 95 izpaudusies diezgan tipiska dzīvokļu īpašnieku attieksme pret kopīpašumu:  daļa iedzīvotāju blakus kāpņu telpā ir noskaņoti pret finanšu ieguldījumiem lifta atjaunošanai, jo viņu kāpņu telpā lifts darbojas. Iespējams, šo nostāju pastiprinājis vēl viens fakts, ka tajā pašā kāpņu telpā, kur nepieciešams nomainīt liftu, nesen kā veikts kāpņu telpas kosmētiskais remonts un šogad nosiltināta arī ārsiena, jo starppaneļu šuves laida cauri mitrumu.  Rezultātā sanāk, ka vienai kāpņu telpai veikts gan remonts, gan paredzēta lifta nomaiņa, bet otrai – nekas, jo, lai izremontētu otru kāpņu telpu un nosiltinātu ārsienu, mājas iedzīvotājiem būs nepieciešams uzkrāt līdzekļus vairāku gadu garumā.

Vienoties par apjomīgu darbu finansēšanu, uzlabojot ēkas tehnisko stāvokli, ir viena no sāpīgākajām tēmām dzīvokļu īpašniekiem. Te gan būtu svarīgi atcerēties un saprast, ka viss kopīpašums, ieskaitot liftus, inženierkomunikācijas, norobežojošās konstrukcijas, ietilpst dzīvokļu īpašnieku kopīpašuma domājamajā daļā. Citiem vārdiem, par kopīpašumu, tostarp par tā uzturēšanu pienācīgā tehniskā kārtībā, jāatbild visiem dzīvokļu īpašniekiem, neatkarīgi no tā, kurā kāpņu telpā atrodas viņu īpašums.

Lai arī ir dažādas situācijas un risinājumi, tomēr patiesībā variantu jau nav daudz – vai nu krāt naudu gadiem, vai arī ņemt aizdevumu, veikt nepieciešamos remontus, dzīvot komfortā un pakāpeniski atdot kredītu. Katrā daudzdzīvokļu mājā ir daļa iedzīvotāju, kas iestājas kategoriski pret kredītiem, tādēļ nereti ir grūti atrast kopsaucēju un pieņemt lēmumu. Tāda situācija šobrīd ir 9-stāvu mājā Inženieru ielā 89, kur jāpieņem lēmums par mājas siltināšanu. Pēc dzīvokļu īpašnieku vairākuma lēmuma tika veikta siltināšanas tehniskā projektēšana, bet, balsojot par pašu siltināšanu, pietrūkst balsu. Ja dzīvokļu īpašnieku viedoklis nemainīsies, tad naudas izlietošana par tehnisko projektu būs vienkārši izmesta vējā, tāpēc ļoti svarīgi būtu arī pašiem dzīvokļu īpašniekiem saprast un apzināties, kādi ir viņu pienākumi saistībā ar kopīpašuma uzturēšanu.

 Laikraksts “Ventas Balss”