Dzīvojamo māju finanšu pārskati

Pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” sagatavojusi savā pārvaldībā esošo dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatus par šā gada pirmajiem astoņiem mēnešiem.

Iedzīvotāji aktuālo finanšu pārskatu var aplūkot gan savas mājas kāpņu telpā uz informācijas stenda, gan “Ventspils nekustamie īpašumi” mājas lapas sadaļā PAKALPOJUMI – DZĪVOJAMO MĀJU PĀRVALDĪŠANA, kur jāsameklē mājas adrese un sarkanajā lodziņā FINANŠU ATSKAITE jāievada parole, kas katrai mājai ir individuāla. Mājas parole klientiem ir norādīta ikmēneša rēķinā.

Dzīvojamās mājas finanšu atskaitē norādīta informācija par aprēķināto apsaimniekošanas un pārvaldīšanas maksu, izlietotajiem finanšu līdzekļiem, veicot ar mājas pārvaldīšanu saistītos darbus, kā arī informācija par iedzīvotāju parāda apjomu uz attiecīgā perioda beigām un faktisko naudas līdzekļu atlikumu jeb uzkrājumu.