Dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” sagatavojusi uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes 2022. gadam tām daudzdzīvokļu mājām, kuru pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, nākamajam kalendāra gadam veikts arī dzīvokļu īpašnieku maksas aprēķins par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, kā arī sagatavots pārskats par mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktiskajiem ieņēmumiem un izdevumiem līdz šā gada 31.augustam.

Iedzīvotāji ar sagatavotajiem dokumentiem var iepazīties, vēršoties pie mājas apsaimniekotāja, vai arī uz informācijas stendiem māju kāpņu telpās, kur ziņojumi izvietoti 15. oktobrī.

Aicinām iedzīvotājus savlaicīgi iepazīties ar savas mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi, un līdz 26. novembrim, izvērtējot nepieciešamos remontdarbus, iesniegt savus priekšlikumus vai iebildes. Ja dzīvokļu īpašnieki noteiktajā termiņā nebūs pieņēmuši lēmumu vai iesnieguši priekšlikumus, tad apsaimniekotāja aprēķinātais maksājums un remontdarbu plāns stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Papildus informācijai un interesējošo jautājumu noskaidrošanai lūdzam sūtīt e-pastu: [email protected] vai arī zvanīt pa tālr. 63629552; 63622588.