Ventspils dzīvojamā fonda atjaunošana un pilsētvides labiekārtošana

Pateicoties ventspilnieku aktīvai iesaistei pilsētas sakopšanā, Ventspils ar gadiem kļūst aizvien sakoptāka un skaistāka – un tas attiecināms arī uz daudzdzīvokļu namu atjaunošanu un dzīvojamo namu iekšpagalmu labiekārtošanu, ko var pamanīt ikviens iedzīvotājs un pilsētas viesis.

Nenoliedzami, ka sakārtotā, uzturētā un energoefektīvā namā dzīvot ir daudz patīkamāk un arī ekonomiskāk, kas nav mazsvarīgi, kad mūsdienu pasaulē palielinās energoresursu cenas un līdz ar to arī komunālo pakalpojumu izmaksas. Lai šādu namu Ventspilī būtu pēc iespējas vairāk, par to rūpējas pašvaldības uzņēmums “Ventspils nekustamie īpašumi”, kas pilsētā ieņem līderpozīcijas starp namu pārvaldniekiem dzīvojamo māju renovācijā.

Kopš Latvijā uzsākta daudzdzīvokļu māju atjaunošanas programma,  Ventspilī ar Eiropas Savienības fondu finansiālo atbalstu renovētas 42 mājas, kuras pārvalda “Ventspils nekustamie īpašumi”.

Lai uzlabotu daudzdzīvokļu māju tehnisko stāvokli un energoefektivitāti, šovasar ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu Ventspilī  tika uzsākta 6 dzīvojamo māju siltināšana – Sarkanmuižas dambī 11, Sarkanmuižas dambī 17, Zvaigžņu ielā 5a, Tārgales ielā 69, Rindas ielā 40 un P.Stradiņa ielā 11. Šobrīd trīs mājās remontdarbi jau ir pabeigti un tiek gatavota dokumentācija objektu nodošanai.

Lai veicinātu energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās, kopš 2008. gada arī Ventspils pilsētas pašvaldība sniedz atbalstu daudzdzīvokļu namu īpašniekiem, piešķirot  līdzfinansējumu dažādiem mērķiem:

  • daudzdzīvokļu mājas energoauditam – 50% no energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā 356 EUR;
  • daudzstāvu dzīvojamās mājas tehniskā projekta izstrādei vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanai – un tie ir 20% no tehniskā projekta izstrādāšanas vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanas izmaksām, bet ne vairāk kā  43 EUR uz vienu mājas kopējās platības kvadrātmetru;
  • renovācijas darbu veikšanai – 10% no renovācijas projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 10 EUR uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru.

Īstenojot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus, iespējams panākt zināmu siltumenerģijas ietaupījumu. 

Aktualizējot pēdējo gadu apkopotos rādījumus, siltumenerģijas patēriņš renovētajās ēkās vidēji samazinājies par 48 %. 

Lai sasniegtu ēkas siltumnoturību svarīgi veikt ne tikai ēkas siltināšanu, bet arī pašiem iedzīvotājiem ievērot vairākus nosacījumus – izvēlēties pareizu un lietderīgu telpu apsildi, pareizu vēdināšanu, tostarp ziemas laikā neatstāt atvērtus logus vai durvis, kas lieki atdzesē ēku un līdz ar to ēkas apsildei ir nepieciešams lielāks siltuma patēriņš.  Lai izvairītos no šādām situācijām, ir svarīgi saprast, ka pēc renovācijas darbu pabeigšanas energoefektivitātes process tikai sākas, jo no ēkas iedzīvotāju darbībām būs atkarīgs tas, vai tiks sasniegtas energoefektivitātes prasības.

Nenoliedzami, ka ēkas fasāde ir mājas vizītkarte, bet, lai cik skaista neizskatītos renovēta ēka, kopējo iespaidu veido arī mājas apkārtne vai iekšpagalms.

Ventspilī daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu labiekārtošana ir iedzīvotāju iniciatīvas panākuma atslēga un nopelns apkārtējās infrastruktūras uzlabošanā. Tiesa gan, nopelns tam ir arī Ventspils valstspilsētas domei, kura finansiāli atbalsta namu īpašnieku vēlmi sakārtot mājai piegulošo teritoriju. Šogad ar pašvaldības līdzfinansējumu labiekārtoti 24 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmi, no tiem 8 apsaimnieko “Ventspils nekustamie īpašumi”

Ņemot vērā katras mājas iedzīvotāju vēlmes, iekšpagalmos īstenoti dažādi remontdarbi – pārsvarā izbūvētas bruģakmens seguma brauktuves, gājēju ietves un autostāvvietas, kā arī lietus ūdens kanalizācijas sistēmas. Tāpat arī izveidots jauns apgaismojums, nomainot pie ēkām esošās apgaismojuma laternas uz energoefektīviem LED gaismekļiem, kā arī veikta ēku teritoriju apzaļumošana.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritoriju labiekārtošanai pilsētas pašvaldība līdzfinansējumu piešķir, ņemot vērā paredzamās aktivitātes:

50 % apmērā:

  • būvprojekta izstrādei;
  • autoruzraudzības veikšanai – ar nosacījumu, ka izmaksas summa nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
  • brauktuves, stāvlaukuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai.

75% apmērā:

  • apgaismojuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;
  • piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai).

80 % apmērā:

  • ietvju jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;
  • brauktuves, ietves, stāvlaukuma esošā seguma remontam.

 

Iekšpagalma labiekārtojums Sarkanmuižas dambī 3