Pašvaldība līdzfinansēs daudzdzīvokļu ēkas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 25. novembrī nolēma piešķirt 500 eiro līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 17 būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei, ēkas bēniņu pārseguma siltumizolēšanai un jumta seguma nomaiņai.

Līdzfinansējums piešķirts saskaņā ar domes saistošajiem noteikumiem Nr. 8, kas paredz pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

Līdzfinansējums tiek piešķirts šādiem mērķiem:

  • 50% apmērā no daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā  356 EUR;
  • 20% apmērā no tehniskā projekta izstrādāšanas vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanas izmaksām, bet ne vairāk kā 0,43 EUR uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru;
  • 10% apmērā no renovācijas projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā  10,00 EUR uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru.

Arī pārējo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki tiek aicināti izmantot iespēju saņemt pašvaldības līdzfinansējumu ēkas energoefektivitātes pasākumu īstenošanai.