Izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanā

No 2021. gada 1. decembra tiek mainīta maksājumu aprēķina metodika par nešķiroto sadzīves atkritumu savākšanu Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Turpmāk maksa par sadzīves atkritumu savākšanu tiks aprēķināta pēc faktiski izvestā atkritumu daudzuma no katram īpašumam piesaistītās konteineru novietnes, sadalot maksājumu proporcionāli deklarēto personu skaitam. Līdz ar to ikmēneša maksājums par sadzīves atkritumu izvešanu būs mainīgs.

LĪGUMS PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PAKALPOJUMA SNIEGŠANU 

Aicinām sadzīves atkritumu izmešanai un liela izmēra atkritumu novietošanai izmantot klientiem nosūtītajā paziņojumā norādīto konteineru novietni.

Lai samazinātu izmesto atkritumu apjomu, rosinām veikt atkritumu šķirošanu vai nodot tos šķiroto atkritumu laukumos Jēkaba ielā 47 vai Siguldas ielā 8a.

Uzmanību! 

Atkritumu izmešana citu īpašumu konteineru novietnēs ir aizliegta. Pārkāpuma gadījumā var tikt piemērots administratīvais sods!