Plānots uzlabot Ventspils Zilā karoga pludmales infrastruktūru

Šomēnes noslēdzies iepirkums par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem glābšanas stacijas ēkas un novērošanas torņa pārbūvei Medņu ielā 42, tomēr pieņemts lēmums to izsludināt no jauna.

Tas pamatots ar to, ka pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” organizētajā iepirkumā par uzvarētāju atzītā pretendenta piedāvātā līgumcena ievērojami pārsniegusi projekta budžetā plānoto summu.

Lai renovētu un uzlabotu Ventspils Zilā karoga pludmalē esošo glābšanas stacijas ēku un torni, Ventspils pilsētas Pašvaldības policija pagājušā gada nogalē iesniedza projekta pieteikumu, lai pretendētu uz Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansējumu. Projekta vadības funkcijas tika uzticētas pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”.

Kā norāda PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētājs Valdis Lesiņš, pateicoties līdzekļu piesaistīšanai, iespējams segt līdz pat 90% projekta izmaksu. Projekts paredz kā vēsturiskā glābšanas torņa konstrukciju atjaunošanu, tā arī Ventspils pilsētas pašvaldības policijas glābšanas stacijas infrastruktūras uzlabošanu. Ēkas energoefektivitātes uzlabošanai paredzēta gan fasādes atjaunošana, gan ventilācijas sistēmas un apgaismojuma nomaiņa. Savukārt elektroenerģijas ražošanai un karstā ūdens nodrošināšanai paredzēts uz glābšanas stacijas jumta izvietot saules bateriju paneļus.

Neskatoties uz to, ka pirms kāda laika pilsētas domē tika apspriests jautājums par vecā glābšanas torņa iespējamo nojaukšanu, jo pamatfunkciju nodrošināšanai tas vairs netiek izmantots un atrasties uz tā skatu laukuma ir kļuvis bīstami, tomēr šī iecere finansiālu apsvērumu dēļ netika atbalstīta. Tā vietā tika lemts torni atjaunot, lai tas turpmāk būtu izmantojams kā pilsētvides objekts.